Nyheder

Omdømmepleje – et nyt skatteretligt begreb!

En dom fra Østre Landsret har afgjort, i hvilket omfang et stadionsponsorat var fradragsberettiget. Med dommen introduceres omdømmepleje i skatteretlig kontekst. Dommen åbner for, at afholdelse af mere generelle omkostninger, der skal gøre et brand kendt og fordelagtigt bemærket, godt kan afholdes i et selskab uden beskatning hos aktionæren.

For at erhvervsvirksomheder kan drives og ikke mindst udvikles, skal der anvendes en række ressourcer af forskellig art i virksomheden. Er der f.eks. tale om en servicevirksomhed, afholder man omkostninger til løn, husleje m.v., for at kunne sælge de serviceydelser, som virksomheden nu engang genererer. Sådanne omkostninger benævnes skatteretligt som driftsomkostninger. For at kunne fratrække en sådan driftsomkostning er det afgørende, at der er en årsagsforbindelse mellem omkostningens afholdelse og den indkomstvirkning, som omkostningen nu engang har.

For at kunne generere den nødvendige omsætning ved salg, skal man have nogle kunder. Tiltag med henblik på at generere nye kunder og pleje eksisterende kategoriseres traditionelt som to tiltag:

1. Reklametiltag over for nuværende og potentielle kunder

For det første kan der være tale om reklametiltag. Reklametiltag er tiltag over for en større udefinerbar kreds af nuværende eller potentielle kunder, og som har som målsætning at skabe et mersalg. Klassiske reklametiltag er husstandsomdelte reklamer, tv- og radioreklamer, internetreklamer m.v. Skatteretligt er er der en særlig lovbestemmelse i ligningslovens § 8, stk. 1, der giver adgang til, at en virksomhed kan fratrække sådanne omkostninger.

2. Repræsentationsudgifter

En virksomhed kan endelig afholde repræsentationsudgifter og med delvis fradragsret. Fradragsretten er 25 % af hver krone, der er afholdt. Repræsentation er defineret ved at have karakter af kommercielt gæstfrihed med det sigte at indgå eller afslutte forretninger. I modsætning til reklame er repræsentationsudgifter typisk målrettet imod få kunder. Det kunne f.eks. være bespisning eller en reception eller lignende. Også for repræsentation er der en særlig skattebestemmelse, der giver dette fradrag, jf. ligningslovens § 8, stk. 4.

Nyere dom rykker ved hidtil gældende praksis

Når et selskab afholder sådanne omkostningstyper, er der ofte en stor fokus på, at der er den nødvendige fradragsret i selskabet.

Er der ikke den nødvendige fradragsret i selskabet, vil omkostningsafholdelsen ofte være udslag af en privatomkostning. Har man ikke fradrag for omkostningen i et selskab, vil beløbet blive beskattet som maskeret udbytte hos den pågældende kapitalejer. Der kan naturligvis være visse omkostninger, der har en årsagsforbindelse til formuen, f.eks. forbindelse til en ejendom, der forbedres m.v. Disse omkostninger er i forhold til denne betragtning ukompliceret.

En nyere dom fra Østre Landsret rykker imidlertid ved denne betragtning.

Dommen vedrører en skatteyder og dennes koncern, hvor det udadvendte fokus var rettet imod såvel professionel håndbold som fodbold. En af de poster, der var fremme i sagen, var, hvorvidt omkostninger til et stadionsponsorat kunne fratrækkes. Sponsoratet løb over 5 år og kostede 16 mio. kr. om året. Sponsoratet vedrørte et stadion i København.

Det var Østre Landsrets vurdering, at reklameværdien af sponsoratet sat i forhold til den betydelige pris medførte et åbenbart misforhold. Det var herefter rettens vurdering, at omkostningen ikke var fradragsberettiget som en driftsomkostning, en reklameomkostning eller en repræsentationsomkostning.

Den traditionelle skatteretlige vurdering har herefter været, at beløbene beskattes som maskeret udbytte hos kapitalejeren. Dette fandt landsretten imidlertid ikke. Det var landsrettens vurdering, at ”afholdelsen af denne udgift må således tage sigte på at opretholde selskabets almindelige omdømme eller fremme selskabets erhvervsinteresse ved at medvirke til at gøre virksomheden kendt og fordelagtigt bemærket”.

Der er næppe nogen tvivl om, at den pågældende interesse også var i aktionærens interesse. Det specielle ved dommen er imidlertid, at Østre Landsret kommer frem til – med førnævnte begrundelse – at der ikke er grundlag for at beskatte aktionærerne af de afholdte beløb som maskeret udbytte. Der er således skatteretligt ”plads” til at afholde omkostninger i et selskab, der på den ene side ikke er fradragsberettigede, og som på den anden side heller ikke beskattes som maskeret udbytte. Omdømmepleje uanset dens generelle karakter kan ikke fratrækkes i et selskabs indkomstopgørelse, men medfører heller ikke beskatning ud fra synspunktet maskeret udbytte. Denne plads mellem den manglende fradragsret og den manglende beskatning ud fra synspunktet maskeret udbytte synes at være ny. Dommen åbner på dette punkt for, at afholdelse af mere generelle omkostninger, der skal gøre et brand kendt og fordelagtigt bemærket, godt kan afholdes i et selskab uden beskatning hos aktionæren.

Har du spørgsmål til ovenstående eller generelt en skatteretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne