Nyheder

Medarbejderes beskatning af personalearrangementer

Har du styr på, hvornår et personalearrangement skal betragtes som et personalegode og dermed er skattepligtigt for medarbejderne? En nyere afgørelse i Landsskatteretten giver et fingerpeg om, hvornår personaleturen er skattepligtig. Det skal du som arbejdsgiver naturligvis have for øje, når I afvikler sådanne arrangementer.

Medarbejdere ansat hos en arbejdsgiver oppebærer løn. Uanset hvordan lønnen fremtræder, altså kontanter eller i form af frynsegoder, er lønnen skattepligtig.

Ved siden af denne traditionelle lønbeskatning forefindes en række goder, en medarbejder kan modtage uden at blive beskattet heraf. Den mest praktisk anvendte er givetvis 1.100 kr.’s-reglen. Med den kan du give din medarbejder en julegave for 800 kr. indeholdt i de 1.100 kr. samt forskellige markeringer i årets løb, f.eks. to flasker vin, fordi medarbejderen har gjort et godt stykke arbejde m.v. – alt forudsat at medarbejderen ikke får mere end for 1.100 kr. om året.

Herudover kan medarbejdere deltage i forskellige former for markeringer uden at blive beskattet. Dette kunne f.eks. være årets julefrokost eller andre personalemæssige markeringsarrangementer.

Der er naturligvis grænser for, hvor meget man kan ”stoppe ind” under overskriften ”personalemæssig markering”. I praksis foreligger der eksempler på deciderede personaleture uden fagligt islæt af flere dages varighed til f.eks. New York eller en forlænget weekend med skitur eller lignende. I de situationer udløser arbejdsgiverens betaling af turen en frynsegodebeskatning på linje med andre frynsegoder. Turen er skattepligtig for arbejdstageren.

Skrues turen imidlertid sådan sammen, at den i overvejende grad har et arbejdsrelateret og dermed erhvervsmæssigt sigte, er der intet i vejen for at gennemføre et medarbejderarrangement med en tur til f.eks. udlandet. Ved kriterierne ”i overvejende grad” sigtes der typisk til, at der i de sædvanlige vågne timer – perioden kl. 9-16 - for over 50 %’s vedkommende har erhvervsmæssigt indhold.

I den skatteretlige praksis er der imidlertid ikke mange afgørelser, der berører, hvornår en f.eks. julefrokost eller personaleudflugt, f.eks. med en enkelt overnatning er ”for meget”, sådan at turen skal beskattes. Den manglende praksis kan enten betyde, at man ikke ser noget problem i den måde, de forskellige virksomheder agerer på, eller også at man aldrig har haft øje for, at det kunne være et problem.

En nyere kendelse fra Landsskatteretten forholder sig imidlertid til en afart af sådanne arrangementer.

Der var i sagen tale om en virksomhed, der blev drevet i selskabsform med ca. 50 ansatte. Selskabet afviklede i 2014 en personaleudflugt for det administrative personale med ledsager. Der deltog i alt 18 personer, herunder selskabets direktør og bestyrelsesformand med ledsager. Turen var en weekendudflugt til København med spisning på en restaurant, drinks på en bar og en efterfølgende overnatning på hotel. Turen kostede 4.240 kr. pr. person. Det var oplyst, at turen var en ”forkælelsestur” ydet som belønning for en god indsats.

Med denne beskrivelse af turen var det forholdsvis let for Landsskatteretten at fastslå, at turen var skattepligtig. Det blev vægtet, at ægtefælle/ledsager, som ikke var medarbejder i selskabet, deltog, og at arrangementet var uden fagligt indhold. Endvidere adskilte udgifterne sig fra et traditionelt personalearrangement, idet der var tale om en individuel belønning af udvalgte medarbejdere. Da den føromtalte 1.100 kr.’s grænse var langt overskredet, blev beløbene beskattet hos de enkelte ansatte.

Afgørelsen viser, at der også for rene danske ture er grænser for, hvor meget man kan poste i arrangementet, uden at det udløser skattemæssige konsekvenser, navnlig såkaldte ”belønningsture”.

Hvorvidt man kunne have afholdt en julefrokost i København for alle ansatte og uden partner med samme indhold som netop nævnt, er uvist – men også for rene personalearrangementer er der antageligvis grænser. Det skal du som arbejdsgiver naturligvis have for øje, når I afvikler sådanne arrangementer.

Har du spørgsmål til ovenstående eller generelt en skatteretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne