Nyheder

Mulighed for at få ankesager afvist

Husk at der er mulighed for at få ankesager afvist, hvis der ikke er udsigt til, at sagen vil få et andet udfald end i byretten jf. retsplejelovens § 368a. DAHL er fornyeligt lykkedes med at få afvist en ankesag, og netop denne afgørelse illustrerer, at bestemmelsen finder anvendelse på alle typer af udsigtsløse anker.

DAHL Advokatfirmas procesafdeling er i en konkret sag lykkedes med at få afvist en anke efter retsplejelovens § 368a. Afgørelsen er interessant, idet der ikke er tale om en ”kreditanke”, som efter forarbejderne har været bestemmelsens primære sigte. Bestemmelsen finder med andre ord anvendelse på alle typer af udsigtsløse anker.

Den konkrete sag

Sagen drejede sig om en kreditforenings mulige erstatningsansvar i forbindelse med salg af en ejendom på tvangsauktion.

Kreditforeningen havde forinden tvangsauktionen modtaget et købstilbud på kr. 6.400.000 for ejendommen, hvilket kreditforeningen afviste.

Ejendommen blev på den efterfølgende tvangsauktion solgt til kr. 5.350.000. Skyldner gjorde i forlængelse heraf gældende, at kreditforeningen havde handlet erstatningspådragende ved ikke at tage imod købstilbuddet på kr. 6.400.000 og som følge heraf var erstatningsansvarlig for det tab, skyldneren havde lidt, svarende til differencen kr. 1.050.000. 

Kreditforeningen blev frifundet i byretten.

Skyldneren ankede sagen til landsretten, uden dog at fremlægge nye beviser. Skyldner gjorde i ankestævningen og i ankereplikken flere synspunkter gældende til støtte for erstatningskravet, uden dog at vinde indpas hos landsretten, der afviste anken.

DAHL bemærker

Afgørelsen giver anledning til at bemærke, at ankestævninger så vidt muligt skal motiveres. Gerne med en begrundelse for, hvorfor byrettens afgørelse er forkert samt nye beviser eller forklaringer. Man skal være meget påpasselig med blot at henvise til processtoffet fra byretten.

Vær desuden opmærksom på, at landsretten ikke vurderer, hvorvidt betingelserne for afvisning er til stede af egen drift. Derfor bør synspunktet gøres gældende i forbindelse med svarskriftet i ankesagen med påstand om afvisning.

Sagen blev ført af advokat Jeppe Skødebjerg Møller. Har du spørgsmål til den konkrete sag eller bestemmelsen, er du velkommen til at kontakte Jeppe direkte.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne