Nyheder

Fradrag for omkostninger i holdingselskaber

Man skal være påpasselig med fradragsret, når der laves aftaler imellem selskaber.

Begrebet holdingselskab er ikke noget entydigt begreb. Begrebet anvendes ofte som en samlet betegnelse for selskaber, der ikke har enten egentlig erhvervsmæssig aktivitet eller er ejer af et selskab med en egentlig erhvervsmæssig aktivitet. Holdingselskabernes aktivitet er altså typisk investering i forskellige værdipapirer og anden mere passiv formueanbringelse.  

Igennem tiderne har der været fokus på, i hvilken udstrækning, man kan fratrække omkostninger ved et sådant holdingselskabs indkomstopgørelse.

Hvis man anskuer situationen fra aktionærens side, kan aktionærerne naturligvis udlodde udbytte til sig selv. Udbytte beskattes hos aktionærerne som aktieindkomst, dvs. med en skatteprocent på 27 % og op til 49.900 kr. (det dobbelte, hvis man er gift) og ellers med 42 %. Udbytte er ikke en omkostning i selskabet og kan derfor ikke reducere beskatningsgrundlaget i selskabet.

En del aktionærer har imidlertid en interesse i, at man ved siden af får noget løn. En lønbeskatning i form af personlig indkomst er typisk interessant helt op til topskatteniveau. En sådan beskatning er nemlig mindre, end hvis man tager beløbet ud som udbytte til beskatning med de 42 %. Løn kan nemlig fratrækkes inde i selskabet og undergives kun den beskatning, der sker ude i privat regi.

Hvornår må man trække fra?

Skal man fratrække en omkostning i et holdingselskab, skal omkostningen have karakter af en driftsomkostning. Omkostningen skal være anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Ved indkomsten forstår man den ”skattepligtige indkomst”. En række holdingselskaber oppebærer ikke nogen skattepligtige indkomster, men kun skattefrie indkomster. Hovedområdet er de selskaber, der ejer ejerandele i andre selskaber, og hvor man modtager skattefrit udbytte. På den ene side kan sådanne selskaber generere en ikke uvæsentlig indtjening, og på den anden side er denne indtjening slet ikke skattepligtig for selskabet. Spørgsmålet er naturligvis, i hvilken udstrækning man da kan trække omkostninger fra i det pågældende selskab.

Østre Landsret har i en dom fra foråret af haft lejlighed til at tage stilling til en sådan situation.

Det pågældende selskab havde indrettet sin virksomhed, sådan at man dels modtog skattefrit udbytte fra datterselskaber og dels modtog betydelige skattepligtige indkomster i form af rente på udlån til datterselskaberne. Man havde altså begge indkomstkategorier, både skattefrie og skattepligtige. I selskabet fratrak man omkostninger til en mangagementaftale. Spørgsmålet var, om denne omkostnings var fradragsberettiget fuldt ud.

Der var indgået en managementaftale, hvor det var beskrevet, at det, man havde af opgaver, var overvågning og administration af selskabets låneportefølje. Endvidere skulle man passe ejendomme i datterselskaber m.v.

Landsretten fandt, at det alene var de udgifter, der vedrørte servicering af selskabets låneportefølje, der kunne fratrækkes. Det var alene låneporteføljen, der gav en skattepligtig indkomst, og det var derfor kun ressourcer, der havde medført generering af denne skattepligtige indkomst, der kunne fratrækkes.

Alle andre udgifter kunne ikke fratrækkes.

Konkret havde man fratrukket 5,3 mio. kr. managementfee, men man fik kun lov til at fratrække 50.000 kr.

Vær påpasselig!

Dommen viser, at man ved indgåelse af aftaler selskaber imellem, herunder hvis man ønsker fradragsret, må være meget påpasselig med, hvordan dette formuleres, og hvilken indkomst det relaterer sig til.. Omkostninger kan kun fratrækkes, hvis det modsvares af en tilsvarende skattepligtig indtægt. I den konkrete sag kunne man givetvis have fået et større fradrag, hvis man også havde modtaget nogle skattepligtige indtægter for den funktion, der nu engang blev udøvet i det pågældende holdingselskab. Det havde man ikke taget højde for – den eneste skattepligtige indkomst, der var, var renteindtægter.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne