Nyheder

Fradrag for omkostninger i holdingselskaber

Man skal være påpasselig med fradragsret, når der laves aftaler imellem selskaber.

Begrebet holdingselskab er ikke noget entydigt begreb. Begrebet anvendes ofte som en samlet betegnelse for selskaber, der ikke har enten egentlig erhvervsmæssig aktivitet eller er ejer af et selskab med en egentlig erhvervsmæssig aktivitet. Holdingselskabernes aktivitet er altså typisk investering i forskellige værdipapirer og anden mere passiv formueanbringelse.  

Igennem tiderne har der været fokus på, i hvilken udstrækning, man kan fratrække omkostninger ved et sådant holdingselskabs indkomstopgørelse.

Hvis man anskuer situationen fra aktionærens side, kan aktionærerne naturligvis udlodde udbytte til sig selv. Udbytte beskattes hos aktionærerne som aktieindkomst, dvs. med en skatteprocent på 27 % og op til 49.900 kr. (det dobbelte, hvis man er gift) og ellers med 42 %. Udbytte er ikke en omkostning i selskabet og kan derfor ikke reducere beskatningsgrundlaget i selskabet.

En del aktionærer har imidlertid en interesse i, at man ved siden af får noget løn. En lønbeskatning i form af personlig indkomst er typisk interessant helt op til topskatteniveau. En sådan beskatning er nemlig mindre, end hvis man tager beløbet ud som udbytte til beskatning med de 42 %. Løn kan nemlig fratrækkes inde i selskabet og undergives kun den beskatning, der sker ude i privat regi.

Hvornår må man trække fra?

Skal man fratrække en omkostning i et holdingselskab, skal omkostningen have karakter af en driftsomkostning. Omkostningen skal være anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Ved indkomsten forstår man den ”skattepligtige indkomst”. En række holdingselskaber oppebærer ikke nogen skattepligtige indkomster, men kun skattefrie indkomster. Hovedområdet er de selskaber, der ejer ejerandele i andre selskaber, og hvor man modtager skattefrit udbytte. På den ene side kan sådanne selskaber generere en ikke uvæsentlig indtjening, og på den anden side er denne indtjening slet ikke skattepligtig for selskabet. Spørgsmålet er naturligvis, i hvilken udstrækning man da kan trække omkostninger fra i det pågældende selskab.

Østre Landsret har i en dom fra foråret af haft lejlighed til at tage stilling til en sådan situation.

Det pågældende selskab havde indrettet sin virksomhed, sådan at man dels modtog skattefrit udbytte fra datterselskaber og dels modtog betydelige skattepligtige indkomster i form af rente på udlån til datterselskaberne. Man havde altså begge indkomstkategorier, både skattefrie og skattepligtige. I selskabet fratrak man omkostninger til en mangagementaftale. Spørgsmålet var, om denne omkostnings var fradragsberettiget fuldt ud.

Der var indgået en managementaftale, hvor det var beskrevet, at det, man havde af opgaver, var overvågning og administration af selskabets låneportefølje. Endvidere skulle man passe ejendomme i datterselskaber m.v.

Landsretten fandt, at det alene var de udgifter, der vedrørte servicering af selskabets låneportefølje, der kunne fratrækkes. Det var alene låneporteføljen, der gav en skattepligtig indkomst, og det var derfor kun ressourcer, der havde medført generering af denne skattepligtige indkomst, der kunne fratrækkes.

Alle andre udgifter kunne ikke fratrækkes.

Konkret havde man fratrukket 5,3 mio. kr. managementfee, men man fik kun lov til at fratrække 50.000 kr.

Vær påpasselig!

Dommen viser, at man ved indgåelse af aftaler selskaber imellem, herunder hvis man ønsker fradragsret, må være meget påpasselig med, hvordan dette formuleres, og hvilken indkomst det relaterer sig til.. Omkostninger kan kun fratrækkes, hvis det modsvares af en tilsvarende skattepligtig indtægt. I den konkrete sag kunne man givetvis have fået et større fradrag, hvis man også havde modtaget nogle skattepligtige indtægter for den funktion, der nu engang blev udøvet i det pågældende holdingselskab. Det havde man ikke taget højde for – den eneste skattepligtige indkomst, der var, var renteindtægter.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne