Nyheder

Kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde lokalplaner

Kommunalbestyrelser har under nærmere betingelser ret til at udarbejde lokalplaner, som regulerer, hvordan konkrete områder skal anvendes. I visse tilfælde har kommunalbestyrelser imidlertid også en pligt hertil. Bliv klogere på de gældende regler.

Lokalplaner

Lokalplaner regulerer, hvordan konkrete områder skal anvendes. En lokalplan kan eksempelvis indeholde en beskrivelse af, hvad et konkret område må bruges til, hvad der må bygges, og hvad bygningerne i området må anvendes til. Derudover skal lokalplanen indeholde oplysninger om lokalplanens formål og retsvirkninger. Bestemmelserne i en lokalplan skal være så præcist formuleret som muligt.

Lokalplaner er retligt bindende, og de må ikke være i strid med anden lovgivning eller kommuneplaner. Det, at lokalplaner er retligt bindende, betyder eksempelvis, at bestemmelserne heri skal overholdes ved fremtidig bebyggelse, udstykning og beplantning i det område, som den konkrete lokalplan omfatter.

En lokalplan har som udgangspunkt ikke virkning for bebyggelse eller anvendelse af områder, der eksisterede på tidspunktet for vedtagelsen af lokalplanen.

Lokalplanpligt

I visse tilfælde har kommunalbestyrelsen en lokalplanpligt. En lokalplan skal som udgangspunkt tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. 

Det afgørende for, om der indtræder lokalplanpligt, er, hvorvidt et projekt vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø.

Når det skal vurderes, hvorvidt et projekt medfører en væsentlig ændring i et bestående miljø, lægger man vægt på projektets størrelse og omfang set i forhold til karakteren af det område, projektet placeres i. Derudover inddrager man også offentlighedens interesse i at blive inddraget samt projektets visuelle, funktionelle og miljømæssige virkning.

I nogle tilfælde indtræder der lokalplanpligt alene på grund af projektets størrelse, mens projekter – som isoleret set ikke er store – også kan medføre lokalplanpligt, fordi de medfører store ændringer i det miljø, de placeres i. Der skal altså foretages en konkret vurdering ved hvert enkelt projekt.

Hvis et projekt placeres i et sårbart område, er der større mulighed for, at der er lokalplanpligt. Bevaringsområder og rekreative områder er eksempler på sårbare områder.

Eksempler på projekter som medfører lokalplanpligt

Der er som udgangspunkt lokalplanpligt, hvis en kommunalbestyrelse ønsker at etablere et nyt boligområde, høje eller store etagebyggerier samt hotelbygninger i sommerhusområder. Derudover vil anlæg af store vejanlæg i og ved byer samt bymæssig bebyggelse som udgangspunkt også medføre lokalplanpligt.

Som tidligere beskrevet er det afgørende imidlertid, hvorvidt et projekt medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø. Det vil sige, at hvis en kommunalbestyrelse eksempelvis ønsker at etablere et stort etagebyggeri i et område, som allerede indeholder lignende bebyggelse, er det ikke sikkert, at projektet vil medføre lokalplanpligt.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du generelt har brug for rådgivning inden for fast ejendom eller plan- og miljøret, er du altid velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne