Nyheder

Højesteretsdom slår en række principper for bestyrelsesansvar fast

Den første af sagerne om bestyrelsesansvar i banker i kølvandet på finanskrisen – det, der så malerisk kaldes “bankskandalerne” i den kulørte presse – er blevet afgjort i Højesteret. Få indblik i den konkrete dom, som slår en række principper for bestyrelsesansvar fast.

Det drejer sig om sagen vedrørende Capinordic Bank. Afgørelsen er allerede flere steder omtalt som en sejr for Finansiel Stabilitet, fordi der ”endelig” var en bankbestyrelse, der blev dømt. Realiteten er imidlertid, at Højesteret har stadfæstet Østre Landsrets dom i samme sag “under henvisning til grundene”. Dommen er derfor på mange måder en tro kopi af landsretsdommen.

Hvorfor så overhovedet bruge tid på dommen? Fordi Højesteret slår en række principper fast.

Der gælder ikke et særligt skærpet ansvar for bestyrelser i banker

Først og fremmest er der nu endeligt gjort op med tanken om, at der skulle være et særligt skærpet ansvar for bestyrelser i banker. Et sådant ansvar findes ikke – og Finansiel Stabilitet har derfor også taget konsekvensen af Højesterets dom og har forladt synspunktet i de øvrige verserende sager.

Men Capinordic var ikke en hvilken som helst bank

Capinordic havde forholdsvis få kunder, og mange af dem kendte bestyrelsens medlemmer og indgik i deres netværk. Højesteret fastslår, at en bestyrelse, der låner penge ud til sig selv og vennerne, har et særligt skærpet ansvar – hvilket måske ikke er så overraskende, men nu er princippet i hvert fald slået fast af Højesteret.

På samme måde er det også nu gjort klart, at et bestyrelsesmedlem, der ikke kender forskel på “overordnet ledelse” og “daglig drift”, også må vide, at han dermed er underlagt et skærpet ansvar.

Business Judgement Rule er fortsat gældende

Men Højesteret er bortset fra disse to situationer (og en enkelt undtagelse, som vi vender tilbage til nedenfor) klar i mælet. Den såkaldte Business Judgement Rule gælder stadig. Princippet går i korte træk ud på, at en bestyrelse, der har gjort sit arbejde ordentligt, men på trods af et grundigt forarbejde alligevel har valgt en forkert vej, er ikke ansvarlig. Sagt med andre ord har man som bestyrelse ret til at foretage et fejlagtigt forretningsmæssigt skøn, bare man har undersøgt tingene ordentligt, inden man skønnede forkert. Eller oversat til domstolenes sprog: Retten finder ikke anledning til at tilsidesætte bestyrelsens skøn i denne sag…

Forestiller vi os, at denne regel ikke længere skulle gælde, ville det blive meget svært at befolke bestyrelseslokalerne – og de, der alligevel vovede pelsen, ville ikke turde beslutte noget. For i bagklogskabens ulideligt klare lys har vi nok alle sammen truffet nogle beslutninger, som vi gerne ville gøre om i dag. Derfor er det da også på baggrund af den viden, man havde på beslutningstidspunktet – og ikke den viden, man har nu – at en bestyrelses beslutninger skal bedømmes.

I et enkelt tilfælde bestemmer Højesteret, at der skal pålægges bestyrelsen ansvar, selvom der ikke er tale om, at “andre interesser end bankens” har været med i beslutningen. Det er et helt konkret engagement, hvor Højesteret finder, at en ændret sikkerhedsstruktur – hvor man reelt frafalder et krav om sikkerhedsstillelse med pant i fast ejendom for et lån på 25 mio. kr. – er så uforsvarlig, at ledelsen ifalder ansvar. Denne del af afgørelsen er usædvanlig, fordi Højesteret (og før dem landsretten) går helt ind i det enkelte engagement og beslutter, at der alligevel er en grænse for, hvor store fejlskøn man kan foretage.

Højesterets afgørelse på dette punkt kan selvfølgelig også tages som en klar melding om, at det ikke er meningen, at man skal komme rendende til Højesteret med enkeltengagementer – hvis landsretten af en eller anden grund syntes, der var ansvar, så stadfæster de. Og havde landsretten fundet, at der ikke var basis for at pålægge ansvar, ville de også have stadfæstet. Dette fordi Højesteret ikke umiddebart er det rigtige sted at få vurderet kreditsagsbehandling i enkeltsager (men det er min meget frie fortolkning).

Højesteret slår også fast, at en bestyrelse kan fravige de retningslinjer, de selv har opstillet. Man er altså ikke bundet af en bestemt politik, hvis det giver mening og er i bankens interesse konkret at fravige politikken.

Finanstilsynet fulgte Capinordic tæt i perioden op til konkursen, og her finder Højesteret, at “det må tillægges en vis vægt”, hvis Finanstilsynet har set på et engagement uden at gøre anskrig. Og på samme måde, hvis bankens eksterne revision ikke har syntes, at et lån eller en sikkerhedsstillelse gav anledning til en påtegning eller omtale i revisionsberetningen.

Med afgørelsen fra Højesteret er foreløbigt en række spørgsmål afklaret, men mindst lige så mange står åbne – og derfor afventer vi med spænding landsretsdommene i Amagerbanken, Roskilde Bank, EIK Bank osv.

Har du spørgsmål til, hvordan du stiller dig bedst muligt som bestyrelsesmedlem eller helt konkrete spørgsmål til sager om bestyrelsesansvar, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne