Nyheder

Undgå tvangsopløsning – husk at registrere ejere

Vi oplever desværre stadig, at en del virksomheder sendes til tvangsopløsning på grund af manglende registrering af legale og/eller reelle ejere. Genoptagelse af virksomheden kræver typisk assistance fra revisor og advokat – udgifter, som kunne være sparet ved rettidig registrering.

Du har formentlig hørt om det offentlige ejerregister. Reglerne trådte i kraft tilbage i maj 2017 og medførte, at de fleste virksomheder (f.eks. aktie-, anparts- og iværksætterselskaber) skal registrere legale og reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.

TVANGSOPLØSNING + GENOPTAGELSE = OMKOSTNINGER

Den manglende registrering af reelle ejere har siden 1. juli 2018 medført tvangsopløsning. Har din virksomhed ikke foretaget de nødvendige registreringer kan det således føre til, at virksomheden sendes til tvangsopløsning. Virksomheden vil inden da modtage en varslingsskrivelse i virksomhedens digitale postkasse, men vi oplever desværre, at mange enten overser denne eller ikke får reageret i tide.

For at genoptage virksomheden er det altid nødvendigt, at en revisor afgiver en erklæring om, at selskabskapitalen i virksomheden fortsat er tilstede, og at der ikke er ulovlige kapitallån. Derudover skal generalforsamlingen blandt andet træffe beslutning om at genoptage virksomheden og genindsætte ledelsen (som pr. automatik afsættes i forbindelse med tvangsopløsningen). Endelig skal det forhold, der medførte tvangsopløsning fjernes, eksempelvis skal de reelle ejere registreres. Alt dette medfører omkostninger, som kunne være undgået.

REGISTRERING AF LEGAL EJER IKKE NOK

For nylig har vi i en konkret sag oplevet, at et holdingselskab havde registreret en fysisk person som 100 % legal ejer. Dette betyder med andre ord, at selskabet er 100 % ejet af den pågældende person, og at personen derfor også er selskabets reelle ejer (populært sagt selskabets ultimative ejer). Personen var dog ikke blevet registreret som reel ejer hos Erhvervsstyrelsen.

På trods af at der logisk set ikke kan være anden reel ejer end den pågældende person – hvilket Erhvervsstyrelsen i øvrigt er enig i – blev holdingselskabet sendt til tvangsopløsning på grund af manglende registrering. Eksemplet viser, at kravet om registrering ikke kan gradbøjes, og du bør sikre, at din virksomhed har foretaget de nødvendige registreringer.

Har du spørgsmål til ovenstående eller behov for en konkret vurdering af, om din virksomhed opfylder kravene til registrering af ejere, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne