Nyheder

Nye regler om kommunalbestyrelsens ret til at ekspropriere på grundlag af lokalplaner

Den 1. januar 2019 trådte Lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning i kraft. Ændringsloven indebærer både en tydeliggørelse og begrænsning af Planlovens § 47, hvorefter kommunalbestyrelsen kan ekspropriere til fordel for virkeliggørelsen af en lokalplan.

Med udgangspunkt i Ekspropriationsudvalgets betænkning nr. 1569/2018 trådte Lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning i kraft den 1. januar 2019. Det overordnede formål med ændringsloven er at forbedre borgernes retssikkerhed samt sikre øget gennemsigtighed ved kommunal ekspropriation.

Krav om varetagelse af almene samfundsinteresser

Blandt de nye regler om ekspropriation er der i Planlovens § 47, stk. 1 indsat et krav om, at ekspropriation alene kan ske til varetagelse af almene samfundsinteresser.

Ekspropriation i medfør af Planlovens § 47, stk. 1 skal ske i overensstemmelse med Grundlovens § 73. Det følger af Grundlovens § 73, at ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Begreberne ”almene samfundsinteresser” og ”almenvellet” skal forstås identisk.

Ændringen af Planlovens § 47, stk. 1 medfører derfor ikke en begrænsning af kommunernes mulighed for at ekspropriere ejendom til realisering af en lokalplan. Ændringen udgør derimod en sproglig præcisering af gældende ret, som skal skabe mere klarhed over og åbenhed omkring, hvad Planlovens ekspropriationshjemmel indebærer.

Indførelse af solnedgangsklausul

Inden ændringen af Planlovens § 47 trådte i kraft den 1. januar 2019 indeholdte bestemmelsen ikke et krav om, at ekspropriation med hjemmel i en lokalplan skulle ske inden for en nærmere bestemt tidsfrist. Det betød, at det i princippet var muligt at ekspropriere på grundlag af en gældende lokalplan, som blev offentliggjort for mange år siden.

Dette medførte, at ejeren af en ejendom kunne risikere at vente mange år på en endelig afklaring af, om denne skulle eksproprieres. For at forkorte denne usikkerhedsperiode er der indsat en bestemmelse i Planlovens § 47, stk. 4, som skal begrænse den tid, hvor ejeren må tåle usikkerhed om sin retsstilling.

Det følger nu af den såkaldte ”solnedgangsklausul” i Planlovens § 47, stk. 4, at kommunalbestyrelsens adgang til at foretage ekspropriation i medfør bestemmelsens stk. 1 bortfalder, hvis kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation ikke er truffet, inden 5 år efter at lokalplanen blev offentliggjort.

Indførelse af tidsfristen betyder, at ejere af ejendom, der er omfattet af en lokalplan, efter udløbet af fristen er sikre på, at de ikke kan mødes med et ekspropriativt indgreb på grund af lokalplanen.

Ønsker kommunen at ekspropriere efter fristens udløb, vil kommunen i stedet være henvist til at skulle vedtage og offentliggøre en ny lokalplan for områdets anvendelse.

Konsekvensen af ændringslovens ikrafttræden er, at kommunalbestyrelserne fremover – når de udarbejder lokalplaner - skal være opmærksom på de nye regler i Planloven.

De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2019.

Hos DAHL Advokatfirma følger vi løbende udviklingen på området og orienterer om nye lovændringer. Har du spørgsmål til ovenstående, eller har du generelt brug for rådgivning inden for fast ejendom eller plan- og miljøret, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne