Nyheder

MENS VI VENTER… på de nye ejendomsvurderinger

Forventningens glæde er nogle gange den største. Vi lever i en dynamisk verden, hvor alt forandrer sig. Stilstand er tilbagegang. Der tælles ned for at være klar til noget bestemt f.eks. en ferie eller sportsbegivenhed. Selv nye ejendomsvurderinger tæller vi ned til.

SKATs vurdering af fast ejendom har en lang tradition bag sig i dansk ret. Rammerne for ejendomsvurderinger har altid været dynamiske, men en tidssvarende lov har længe været efterspurgt. For efterhånden en del år siden blev der i Danmark truffet en politisk beslutning om at ”skrotte” det daværende (som stadig er det nuværende) ejendomsvurderingssystem. Et nyt system skulle ”fødes”.

En fødsel er ofte starten på noget nyt og starten på en udvikling. Det nye ejendomsvurderingssystem blev født for efterhånden en del år siden. Uanset gode tanker og ambitioner, er vi endnu ikke nået til ” barnets 1. skoledag”. I oktober 2018 meddelte Skatteministeren, at den første runde med vurderinger foreløbigt er udskudt til 1. januar 2020, mod tidligere forventet 1. september 2018. Dette er efterfølgende vedtaget ved lov nr. 1729 af 27. december 2018. 

Det nye ”barn” er ikke helt klar til at starte ”i skole”

Mange forældre har utvivlsomt oplevet, at det er en god ting at vente et år med skolestart, sådan at parathed og modenhed er til stede – når det sker. Det nye ejendomsvurderingssystem er ikke nogen undtagelse.

I meddelelsen fra Skatteministeren fremgår det, at ejendomsvurderingssystemet skal modnes før reel opstart – dels skal borgerne orienteres om det nye system i løbet af 2019, og dels vil 80.000 borgere få tilbudt en prøvevurdering i sommeren 2019.

Rejsen for det nye ejendomsvurderingssystem har været og er spændende, udviklende, udfordrende, ressourcekrævende og indimellem endda lidt farligt. Nedtællingen til ejendomsvurderingssystemets første skoledag er i gang – og vi venter spændt imens!

Ejendomsvurderingssystemet er en del af virkeligheden for mange, og med den nye lov er systemet gennemgribende forandret. Ejere af fast ejendom og aktører, der arbejder med fast ejendom m.v. vil i varieret omfang blive påvirket.

Hos DAHL Advokatfirma har vi allerede fejret ”første skoledag” for Ejendomsvurderingsloven. En solid platform for den fremadrettede rejse og udvikling med Ejendomsvurderingsloven er på plads.

Højaktuel publikation kaster lys over barnets kvaliteter

En specialistgruppe hos DAHL har blandt andet udarbejdet en bog om Ejendomsvurderingsloven, hvori de afdækker uklarheder og giver svar på en række centrale spørgsmål om den nye lov.

Den lovgivningsmæssige ramme er på plads og justeret i to omgange – essensen i Ejendomsvurderingsloven ændres dog ikke – også selvom processens opstart lader vente på sig. DAHL og ikke mindst gruppen bag publikationen om ejendomsvurderingsloven er på forkant, klar og har overblik over den kommende regulering. Der er herved opbygget en solid platform, hvor den enkelte ejendomsejer er i centrum og ved vurderingens opstart kan serviceres med kompetent og værdiskabende bistand.

Bogen henvender sig til enhver ejer af fast ejendom, herunder især erhvervsejendomme samt til rådgivere, der arbejder med fast ejendom, eksempelvis revisorer, advokater, landinspektører og til andre med interesse for ejendomsvurderinger.

Den mere end 400 siders lange bog kan downloades gratis ved at klikke her.

Har du spørgsmål til den nye ejendomsvurderingslov eller ønsker du at deltage i et kursus, for at blive klædt på til at håndtere de kommende forandringer, så er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne