Nyheder

Hvorfor tegne bestyrelsesansvarsforsikringer?

Sager om bestyrelsesansvar er ofte meget omkostningstunge for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Der er dog delte meninger om behovet for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, som kan afhjælpe de store omkostninger. Læs med og bliv klogere på bestyrelsesansvarsforsikringer.

Mange spørger, hvorfor man skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring – der er jo alligevel aldrig nogen, der bliver dømt? Andre går i den modsatte grøft og mener, at man skal skynde sig at tegne bestyrelsesansvarsforsikringer, fordi lovgivningen og retspraksis er strammet betydeligt de seneste år. Begge udsagn er forkerte.

For at tage det sidste først er det ikke rigtigt, at lovgivningen er strammet op. Tværtimod fastslog man ved udarbejdelsen af den ”nye” Selskabslov i 2009, at det netop ikke var tanken, at lovens let ændrede formulering skulle ændre på den hidtidige praksis. Hverken loven eller praksis er ændret i de mange år, der er gået siden ”Havemann dommen” i 1977, der fastslog, at den såkaldte business judgement rule også gælder i Danmark – eller med andre ord: Den bestyrelse, der gør sit forarbejde ordentligt, bliver ikke senere pålagt bestyrelsesansvar, hvis de har skønnet forkert.

Og derfor ser vi ganske rigtigt meget få sager, hvor bestyrelser bliver pålagt ansvar – hvis der ikke samtidigt er en eller anden form for ”foul play” involveret.

Men hvorfor så tegne bestyrelsesansvarsforsikringer, når næsten ingen bliver dømt?

For det første fordi der findes sager, hvor der er et ansvar, men hvor sagen løses udenom domstolssystemet – dem hører vi af gode grunde ikke noget om.

For det andet og måske nok så vigtigt, er der kommet øget fokus på det mulige bestyrelsesansvar, og derfor rejses der betydeligt flere sager om bestyrelsesansvar end tidligere – ikke kun i fallerede banker.

I disse tilfælde kommer bestyrelsesansvarsforsikringerne for alvor til deres ret. Særligt på grund af den retshjælpsforsikring, der er en integreret del af sådan en forsikring.

Sagerne om bestyrelsesansvar i bankerne drejer sig typisk om adskillige hundrede millioner kroner, og omkostningerne ved at føre disse sager, når ofte op på mange millioner kroner for det enkelte bestyrelsesmedlem. Og uden en bestyrelsesansvarsforsikring til at dække disse omkostninger, kan det enkelte bestyrelsesmedlem blive presset voldsomt økonomisk allerede ved truslen om en retssag.

Vores anbefaling er derfor oftest , at det er en rigtigt god ide at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Om ikke af andre årsager, så på grund af retshjælpsdækningen.

Har du spørgsmål til hvordan du stiller dig bedst muligt som bestyrelsesmedlem eller helt konkrete spørgsmål til sager om bestyrelsesansvar, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne