Nyheder

Udbudsloven er ændret pr. 1. juli 2019

Folketinget har vedtaget, at alle dele af evalueringsmetoden skal offentliggøres i udbudsmaterialet fra den 1. juli 2019. Med lovændringen følger også et krav om, at ordregiver skal foretage en evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved visse større bygge- og anlægskontrakter.

Udbudsloven ændres pr. 1. juli 2019 i relation til offentliggørelse af evalueringsmetode og krav om kvalitetsevaluering uden kendskab til pris ved udbud af bygge- og anlægskontrakter med en anslået værdi på over 350 mio. kr.

Nyeste praksis fra Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud har for nyligt taget stilling til netop spørgsmålet om ordregivers forpligtigelse til at beskrive evalueringsmetoden i udbudsmaterialet i medfør af udbudslovens § 160, stk. 1. Dette skete ved kendelse af 22. februar 2019 i sagen Odsherred Kommune mod HedeDanmark A/S.

Gældende lov indebærer en forpligtelse for ordregiver til at offentliggøre hældningsgraden på den lineære pointmodel, der anvendes ved evalueringen af tilbuddene, for så vidt angår det økonomiske underkriterium. I tråd med klagenævnets kendelse af 8. august 2017 i sagen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod region Midtjylland fandt klagenævnet dog, at der ikke påhviler ordregiver en sådan forpligtigelse.

Få indblik i klagenævnets fulde kendelse af 22. februar via dette link.

Ændring af udbudsloven vedtaget

Den 26. februar 2019 vedtog Folketinget et lovforslag (L125) om ændring af udbudsloven. Lovforslaget omhandler offentliggørelse af alle dele af evalueringsmodellen og krav om evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved visse større bygge- og anlægskontrakter.

Hensigten med denne lovændring er især at styrke gennemsigtigheden i forhold til evaluering af tilbud og således give tilbudsgivere mulighed for at optimere deres tilbud. Dette skal konkret ske ved, at der stilles krav om, at formler, pointmodeller, pointskalaer mv. er en del af evalueringsmodellen, og at disse som følge heraf skal fastlægges og beskrives i udbudsmaterialet.

Lovændringen bevirker, at det ikke længere anses for tilstrækkeligt blot at angive de værktøjer, der udgør en del af evalueringsmodellen - indholdet af disse skal fremadrettet også beskrives.

Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2019.

Hvorvidt der med vedtagelsen af denne lovændring sker en markant ændring af den praksis, som Klagenævnet for Udbud tidligere har anlagt med kendelser som nævnt ovenfor bliver interessant at følge. Der er i hvert fald ikke tvivl om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker en reel ændring heraf.

Hos DAHL Advokatfirma er vi specialiseret i udbudsret. Vi hjælper løbende både tilbudsgiver og ordregiver i store og små udbudsprocesser. Vi følger naturligvis udviklingen i lovgivning og praksis tæt og orienterer løbende herom. Har du konkrete spørgsmål til lovændringen eller behov for hjælp i forbindelse med et konkret udbud, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Læs også mere om DAHL Procurement – vores digitale udbudssystem, som hjælper jer med at opfylde gældende lovkrav, samt gør jer i stand til at effektivisere og professionalisere udbudsprocesser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne