Nyheder

Ny revisor i utide kræver en god begrundelse

Vi oplever af og til, at virksomheder ønsker at skifte revisor i utide, f.eks. midt i en regnskabsperiode. Man skal dog være opmærksom på, at lovgivningen stiller krav om ”en god begrundelse”, hvis revisor skal afsættes i utide.

Som udgangspunkt kan den, der har valgt revisor, til hver en tid udskifte eller afsætte revisor. Da revisor typisk er udpeget af generalforsamlingen, er det generalforsamlingen, der kan afsætte revisor. På tilsvarende vis kan revisor til hver en tid selv vælge at fratræde.

Revisor kan dog ikke afsættes eller fratræde med tilbagevirkende kraft.

Ledelsen skal udarbejde en skriftlig redegørelse

Der er imidlertid en væsentlig modifikation til ovenstående, idet lovgivningen stiller krav om ”en god begrundelse”, hvis revisor afsættes inden hvervets udløb.

Revisor vil typisk være på valg på virksomhedens ordinære generalforsamling. Dermed vil en afsættelse af revisor på et hvert andet tidspunkt end på en ordinære generalforsamling ofte udløse krav om ”en god begrundelse”.

Hvis revisor afsættes i utide, skal virksomhedens ledelse udarbejde en skriftlig redegørelse, der fyldestgørende beskriver de forholder, der begrunder afsættelsen, og redegørelsen skal indleveres til Erhvervsstyrelsen. Den afsatte revisor skal udarbejde en tilsvarende redegørelse.

Hvornår er en begrundelse ”god nok”?

Kun fantasien sætter grænser for, hvilke begrundelser en virksomhed kan have for at ville afsætte en revisor. På den baggrund er det vanskeligt at opstille generelle retningslinjer for, hvornår en given begrundelse i lovgivningens optik er ”god nok” til, at revisor kan afsættes i utide.

Der kan dog opstilles nogle generelle, negative afgrænsninger. For eksempel kan uenighed om den regnskabsmæssige behandling – eksempelvis uenighed om værdiansættelsen af et aktiv eller uenighed om forbehold ved påtegning af årsrapporten – som udgangspunkt ikke begrunde en afsættelse af revisor i utide. Ligeledes kan uenighed om revisors honorar ikke begrunde en afsættelse i utide.

Det forhold, som afsættelsen begrundes i, skal være nyt. Det vil med andre ord sige, at forholdet ikke må have været tilstede på det tidspunkt, hvor revisor blev udpeget.

Kompetencen til at afgøre om virksomhedens begrundelse er ”god nok”, ligger i sidste ende hos domstolene.

Gælder det alle former for revision?

Kravet om en god begrundelse gælder både i de tilfælde, hvor virksomheden er underlagt revisionspligt samt i de tilfælde, hvor virksomhedens generalforsamling frivilligt har valgt, at årsrapporten skal revideres. Kravet gælder desuden uanset, om der er tale om traditionel revision eller den mere lempelige erklæringsstandard, som virksomheder i regnskabsklasse B kan gøre brug af.

Benyttes revisor derimod blot til at foretage en såkaldt gennemgang (review) af årsrapporten, stilles der ikke krav om en god begrundelse ved afsættelse af revisor i utide.

Kravet om en god begrundelse gælder således i de tilfælde, hvor der stilles krav om, at revisor registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, og ledelsens skriftlige redegørelse skal indleveres til Erhvervsstyrelsen samtidig med virksomhedens afmeldelse af revisor i it-systemet.

Har du spørgsmål til ovenstående eller en anden selskabsretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne