Nyheder

Investeringer i solceller og vindmøller betragtes som passiv kapitalanbringelse

Begrebet passiv kapitalanbringelse er en dynamisk størrelse, der hele tiden bevæger sig. En aktuel afgørelse i Skattestyrelsen ændrer den hidtidige opfattelse af begrebet passiv kapitalanbringelse. Få indblik i afgørelsen, som betyder en væsentlig praksisændring.

Hvis et selskab i overvejende grad har virksomhed med passiv kapitalanbringelse, medfører dette en række negative konsekvenser hos selskabet/kapitalejerne heri. En af konsekvenserne er, at kapitalejeren ikke kan overdrage kapitalandelene med skatteretlig succession eller få dem arveudlagt med skatteretlig succession. Får man en avance ved et salg af selskabets kapitalandele, kan man ikke bruge ophørspensionsreglen m.v.

Begrebet ”passiv kapitalanbringelse” har eksisteret i en lang årrække og har været beskrevet som ”udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter og værdipapirer eller lignende”.

Ved en lovændring, der trådte i kraft 1. juli 2017, slettede man ordene ”udlejning af”, sådan at passiv kapitalanbringelse nu er defineret ved ”fast ejendom, besiddelse af kontanter eller værdipapirer eller lignende”. I forhold til den ældre formulering var det fast antaget, at man skulle slutte modsætningsvis. Ejerskab til fast ejendom, der ikke blev udlejet, var ikke passiv kapitalanbringelse. Et af formålene med lovændringen var at fange sådanne situationer, hvor den planlagte ejendomsaktivitet f.eks. på sigt resulterede i en udlejning. I så fald kunne opførelse af ejendomme m.v. i sig selv være passiv kapitalanbringelse, selv om de endnu ikke var udlejet.

I forbindelse med regelændringen i 2017 blev der flere gange spurgt ind til, hvad der forstås ved ”eller lignende”. I en tidligere artikel har vi behandlet en afgørelse fra Skatterådet, hvor man havde taget stilling til, at udlejning af driftsmidler ikke kan sidestilles med de pågældende aktiviteter. Skatterådet har nu i en ny afgørelse haft mulighed for at tage stilling til begrebet. Konkret var der tale om et selskab, der ønskede at investere i solceller. Der blev spurgt til, om denne investering i solceller var passiv kapitalanbringelse.

Solceller og vindmøller behandles skattemæssigt som driftsmidler og er principielt derfor ikke fast ejendom skattemæssigt. Anlæggene behandles imidlertid som fast ejendom i andre relationer, f.eks. i relation til pantsætning og tinglysning.

Det var Skatterådets opfattelse, at det pågældende solcelleanlæg måtte sidestilles med fast ejendom og derfor blive fanget af regelsættet på grund af ordene ”eller lignende”.

Efter Skattestyrelsens opfattelse er fast ejendom bl.a. kendetegnet ved, at den faste ejendom er stationær og bestemt til at forblive på stedet. Den faste ejendom har endvidere typisk en vis størrelse. Det må bl.a. kunne omfatte større stationære aktiver så som vindmøller, der afskrivningsmæssigt ligeledes behandles om driftsmidler. Solcelleanlæg er ligesom fast ejendom stationær og bestemt til at forblive på stedet. De har endvidere en vis størrelse. Dette indebærer efter Skattestyrelsens opfattelse, at solcelleanlæg er en fast ejendom eller lignende.

I den konkrete sag indgik solcelleanlægget i virksomhedens drift, men uden aktiv deltagelse i driften fra ejerens side. Spørgerens deltagelse var begrænset til en begrænset hæftelse og modtagelse af afkast fra investeringen. Denne type investering må efter Skattestyrelsens opfattelse betegnes som passiv kapitalanbringelse, da det alene genererer et økonomisk afkast og derfor er passiv på lige fod med, hvis man investerer i udlejningsejendomme.

Det var derfor Skattestyrelsens og dermed også Skatterådets holdning, at investeringen i solcelleanlægget er passiv kapitalanbringelse.

Afgørelsen må tages til indtægt for, at det samme er gældende for vindmøller – der er på dette punkt ikke nogen forskel på solcelleanlæg og vindmøller.

Afgørelsen er utvivlsomt en praksisændring – også af den hårde slags. Ændringen kan tidligst have virkning fra 1. juli 2017, da det tidligere var et absolut krav, at der forelå udlejning af fast ejendom – dette blev ændret på dette tidspunkt.

Begrebet passiv kapitalanbringelse er en dynamisk størrelse, der hele tiden bevæger sig.

Har du spørgsmål til ovenstående eller generelt en skatteretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne