Nyheder

Fremtidsfuldmagter

Advokatbranchen sætter sit præg på lovforslag om fremtidsfuldmagter.

Lovforslaget om fremtidsfuldmagter L 135 er - med visse tilpasninger - en genfremsættelse af et tidligere lovforslag. En af disse tilpasninger er indførelsen af en notarfunktion, med hvilken man tager højde advokatbranchens kritik af det tidligere lovforslag.

Idéen med fremtidsfuldmagten er, at man selv får mulighed for at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige) til at varetage økonomiske og personlige forhold, hvis man på et tidspunkt ikke længere selv har evne til det pga. sygdom, svækket mental funktion eller lign.

En fremtidsfuldmagt er med andre ord et alternativ til værgemål, som ofte kan være meget indgribende, da man efter reglerne ikke selv kan få indflydelse på, hvordan eller af hvem ens forhold skal varetages, når man ikke længere selv er i stand til det.

Formændene for Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater advarede efter fremsættelsen af forrige lovforslag mod, at oprettelsen af fremtidsfuldmagter på internettet ved én digital signatur var for let og for farlig, og de opfordrede derfor daværende justitsminister Mette Frederiksen til at ændre lovforslaget og arbejde for en ordning, der reducerer risikoen for misbrug. Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater og Danske Advokater foreslog, at fremtidsfuldmagten i stedet oprettes ved notar eller med anvendelse af to vidner.

Lovforslag om fremtidsfuldmagter L 135 er altså siden det tidligere lovforslag blevet styrket i forhold til at undgå misbrug. En fremtidsfuldmagt vil derfor ikke kunne oprettes af fuldmagtsgiveren alene, men skal vedkendes for en notar.

Hermed tager lovforslaget hensyn til den kritik, Danske Advokater har fremsat, mht. sikkerheden i forbindelse med oprettelsen af fremtidsfuldmagter, på trods af Finansrådets og Realkreditforeningens forslag om, at kravet om notarbesøg udgik eller at oprettelsen alternativt kunne ske ved, at to vidner bekræfter oprettelsen med deres NemID.

Notarordningen er billig og effektiv, og den giver sikkerhed for, at den der opretter en fremtidsfuldmagt også har evne til det og at vedkommende f.eks. ikke bliver presset af en anden til at oprette fuldmagten.

Det vil ved ordningen være muligt at oprette en fremtidsfuldmagt digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret ved brug af en digital selvbetjeningsløsning, hvorefter fuldmagten skal vedkendes ved personligt fremmøde for en notar.

Fremtidsfuldmagten skal senere sættes i kraft af Statsforvaltningen på anmodning fra fuldmægtigen eller fuldmagtsgiveren. Med anmodningen skal følge lægelige oplysninger om fuldmagtsgiverens helbredstilstand.

Efter ikraftsættelsen vil Statsforvaltningen føre ”hvilende” tilsyn med fremtidsfuldmægtigen. Statsforvaltningen skal således først indlede en tilsynssag, når den gennem henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom på forhold, som formodes at stride mod fuldmagtsgiverens interesser. Fuldmagtsgiveren kan også vælge et mere ”aktivt” tilsyn, hvor en tredjepart, f.eks. en advokat eller revisor, fører tilsyn med fremtidsfuldmægtigen.

Læs hele lovforslaget her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne