Nyheder

Mulige skattemæssige konsekvenser ved frigørelse af kautionsforpligtelse

En nyere byretsdom viser, hvilke skattemæssige konsekvenser det kan få at frigøre sig af en kaution på lidt for kreativ vis. Få indblik i betydningen af dommen her.

Kaution er en form for ”sikkerhedsstillelse”, som pengeinstitutter, realkreditinstitutter m.v. indimellem kræver, når en person eller et selskab skal optage et lån i f.eks. et pengeinstitut eller realkreditinstitut. Et typisk eksempel på brug af kaution som sikkerhed er følgende:

Et selskab, der er 100 % ejet af en person, ønsker at optage et lån til køb af en ejendom. Selskabet er et anpartsselskab med en kapital på 50.000 kr. og dermed med begrænset kapital. For at kunne låne pengene i banken, kræver banken, at kapitalejeren kautionerer for lånet. Da selskabet ikke er i stand til at betale lånet, kan lånet kræves tilbagebetalt hos kapitalejeren.

Under finanskrisen har rigtig mange banker og kreditforeninger m.v. krævet en sådan form for kaution fra kapitalejeren, direktøren, søsterselskaber eller lignende.

Ønsket om hæftelsesbegrænsning

Ser vi situationen fra kapitalejerens side, er der ofte et ønske om, at kautionen kan undgås eller i hvert fald på sigt kan undgås. Som kapitalejer vil man naturligvis bakke op omkring selskabet, men kan man undgå en personlig kaution, gør man gerne dette. Det forekommer, at midlet overskygger målet, når sådanne transaktioner planlægges. Dette kan eksemplificeres ved en nyere afgørelse fra retten i Horsens.

Horsens Byrets dom af 12. juli 2018

Der var her tale om et moderselskab, der ejede et datterselskab. Den fysiske person, der var ejer af holdingselskabet havde en ægtefælle, der havde kautioneret for datterselskabets forpligtelser. Datterselskabet havde en såkaldt earn-out – en ret til en fremtidig merværdi fra et solgt selskab. Denne earn-out blev overdraget fra datterselskabet til moderselskabet for 16 mio. kr. Provenuet blev brugt til at indfri kassekreditten i datterselskabet, og hovedaktionærens ægtefælles kaution blev samtidig frafaldet. I den efterfølgende skatteligning blev det konstateret, at prisen for earn-out’en – de 16 mio. kr. - var for høj, og at der altså var betalt en overpris til datterselskabet. Den overpris havde medført, at ægtefællen havde mulighed for at blive frigjort fra sin kaution.

Såvel SKAT som Landsskatten og byretten fandt, at earn-out’en var overdraget til overpris, og da kautionen var blevet indfriet, havde ægtefællen fået en berigelse ved denne frigørelse. Hovedaktionæren blev derfor beskattet af et beløb som maskeret udbytte.

Dommen vedrører en særlig situation, hvor en kombination af en overdragelse kombineres med frigørelse af en kaution. Dommen ændrer ikke ved det solide udgangspunkt, der består i, at en frigørelse for en kaution i forbindelse med et almindeligt bankarrangement ikke udløser nogen skattemæssige konsekvenser. Dommen viser imidlertid, at der er grænser for ”kreativiteten”. Dette må navnlig gælde, hvis aktiviteterne er stoppet i det låntagende selskab, og risikoen for, at kautionen bliver aktuel, er truende.

Har du spørgsmål til ovenstående eller generelt en skatte- eller selskabsretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne