Nyheder

Fradrag for tab på sin investering - hvad er kravene?

Der er en række formalia, som skal være opfyldt, før man kan være berettiget til fradrag for tab på en investering. I denne artikel vil vi kigge nærmere på disse formalia.

Et selskab kan overordnet set finansieres ved egenkapitalindskud eller ved lånoptagelse. Egenkapitalindskuddet kommer naturligvis fra ejerne, mens lånoptagelsen kan komme fra ejeren eller et pengeinstitut. Er der tale om lån i pengeinstitut, er det ofte et krav, at ejeren skal stille kaution for lånet. Realiteten er derfor ofte, at ejeren ligeså godt selv kan låne pengene og låne ud til sit selskab.

Tab af udlån

Er du hovedaktionær og har lånt penge ud til dit selskab, som ikke tilbagebetales og derfor tabes, er der tale om et almindeligt formuetab uden fradragsret. Modstykket til det manglende tabsfradrag er naturligvis, at du godt kunne have fået pengene tilbagebetalt, hvis låntager var i stand hertil, uden at denne tilbagebetaling udløser beskatning.

Tab på egenkapitalfinansiering

Var midlerne imidlertid skudt ind i selskabet som anpartskapital eller som en konvertibel obligation – et udlån, der på et tidspunkt kan konverteres til kapitalandele – ville tabet have været fradragsberettiget som aktieindkomst med en skatteværdi på 42 %.

Har du imidlertid først skudt pengene ind som anpartskapital, kan du også først få pengene ud igen mod at betale udbytteskat. Den købesum, du får for kapitalandelene kan nemlig først bruges, når du på et tidspunkt afstår dine aktier eller afvikler selskabet, f.eks. ved en likvidation.

Er der tale om et konvertibelt obligationslån, er friheden en grad større, idet obligationslån kan indfries løbende uden skattemæssige konsekvenser, forudsat vilkårene er aftalt korrekt.

For en overordnet betragtning er konvertible obligationer derfor oftest den mest optimale løsning.

Formalia skal være på plads

Hvis der overføres midler fra en fysisk person til et selskab, og disse indskydes for, at de skal udgøre egenkapital, f.eks. i form af anpartskapital, er det et krav, at kapitaludvidelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen. Registreringsfristen er 14 dage fra indskudstidspunktet. ”Glemmer” man registreringen, vil der blot være tale om et almindeligt udlån. Hvis selskabet efterfølgende bliver nødlidende og ikke er i stand til at tilbagebetale beløbet, har man ikke fradragsret for det tab, man lider. Hos DAHL bistår vi gerne med sådanne transaktioner for at få styr på formalia.

Uanset dette forekommer der eksempler på, at personer indskyder midler i deres selskab, uden at de får iagttaget formalia. En nyere landsskatteretskendelse viser, at man i en sådan situation ikke får nogen fradragsret for sit tab – det er kort og godt et almindeligt formuetab.

Formalia ved selskabsretlige transaktioner skal iagttages for at undgå overraskelser. De skattemæssige følgevirkninger af sådanne overraskelser kan være væsentlige, hvis man ikke har det fornødne overblik.

Har du spørgsmål til ovenstående eller generelt en skatteretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne