Nyheder

Nye regler for behandling af sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed

De nye regler i AB 18, ABR 18 og ABT 18 har resulteret i, at Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed har udarbejdet nye regler for behandling af sager ved voldgift. Få indblik i de nye regler i denne artikel.

Det fremgår direkte af § 1, at de nye regler finder anvendelse, hvis AB 18, ABR 18 og ABT 18 og AB Forenklet og ABR Forenklet er aftalt mellem parterne.

Som følge af det nye regelsæt i AB 18, fremgår det af Reglerne for Voldgift § 2, stk. 3, at man ikke kan anlægge en voldgiftssag, hvis der mellem parterne verserer en sag om mediation, mægling, hurtig afgørelse eller beslutning om stillet sikkerhed om samme tvist.

Bestemmelsen afspejler en af de centrale nyskabelser i det nye AB-system, nemlig et ønske om, at så få sager som muligt skal ende i Voldgiftsretten.

Dette fremgår af AB.bet. side 175, hvor det anføres:

”Udvalget har fundet behov for en gennemgribende ændring af det eksisterende konfliktløsningssystem i AB 18, fordi for mange konflikter under en byggesag ender i Voldgift. Konfliktløsning ved voldgift er dyrt, tidskrævende og ødelægger ofte samarbejdet mellem parterne.”

I et forsøg på at begrænse antallet af sager, der ender i Voldgiftsretten, har man indført reglerne om mediation og mægling for, at parterne skal forsøge at tale sig tilrette. Forinden man når til mediation og eventuel mægling, fremgår det af AB 18 § 64, at parterne først skal forsøge at forlige sagerne ved forhandling mellem parternes projektleder, eller hvis aflevering har fundet sted ved forhandling mellem parternes ledelse.

Først når disse forligsforhandlinger har været forgæves, kan man anmode om mediation, mægling, hurtig afgørelse og eventuel voldgift.

Ensidig indhentelse af sagskyndige erklæringer

Endvidere fremgår det af § 17, at en part som udgangspunkt kan fremlægge en ensidig indhentet sagkyndig erklæring, hvis erklæringen er udarbejdet inden sagsanlægget. Til gengæld har den anden part i så fald ret til at indhente en erklæring efter sagens anlæg og fremlægge denne. I § 18 er der også åbnet mulighed for, at hvis parterne er enige om det, kan de hver især som supplement til en fremlagt skønserklæring, eller i stedet for at få afholdt syn og skøn, fremlægge sagkyndige erklæringer, som de hver især har indhentet. De sagkyndige, som har udfærdiget erklæringerne, kan afhøres i Voldgiftsretten, og de har ret til at overvære hinandens afhøringer.

Der er således hjemmel til, at der fremover kan fremlægges diverse erklæringer, som parterne selv har indhentet og typisk med divergerende indhold. Hidtil har advokater tit talt for døve ører, når de forsøgte at anfægte indholdet af sagkyndige erklæringer, men muligheden for at komme med et mere kvalificeret modspil til sagkyndige erklæringer er blevet udvidet.

I § 14 er den absolutte frist for at fremkomme med nyt inden hovedforhandlingen fastsat til 2 uger, hvor det tidligere var 8 dage.

Hastesyn og -skøn

Der er også kommet nye regler for syn og skøn. En markant ændring i den forbindelse er reglerne om hastesyn og skøn. Det fremgik af de tidligere reglers § 6, at:

”Voldgiftsnævnet kan i sager af hastende karakter udmelde skønsmand, der kan træde i virksomhed med kort varsel.”

Der er således tale om en bredt formuleret regel, men i de nye regler er der strammet op i kapitel 6, som er et selvstændigt kapitel, der omhandler hastesager.

Det fremgår nu af § 19, at en sag behandles som hastesag, hvis der er risiko for, at beviset fortabes. Endvidere kan syn og skøn foretages som hastesag, hvis der er tale om en stadeforretning, typisk hvor kontrakten er blevet hævet. Det må således antages, at der er sket en indskrænkning i adgangen til at få et hastesyn og skøn, idet det er blevet langt mere specificeret, hvornår man kan få kørt en sag igennem som en hastesag.

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye regler?

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår og de nye regler for sagsbehandling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

01. feb. 2019: AB 18 - Tidsfristforlængelse og forsinkelse

08. feb. 2019: AB 18 - Førgennemgang, aflevering og 1- og 5-års eftersyn

15. feb. 2019: AB 18 – Entreprenørens afhjælpningsret og afhjælpningspligt

22. feb. 2019: AB 18 - Mangler

1. mar. 2019: AB 18 - Løsning af tvister

8. mar. 2019: AB 18 - APP (Appendikser): Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter

15. mar. 2019: AB Forenklet - til de mindre og enklere entrepriser

29. mar. 2019: ABR 18 - Reviderede regler for rådgiveraftaler

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne