Nyheder

Beskatning af aktionærlån - stille midler til rådighed

En byretsdom viser, hvordan det kan udløse beskatning, når der udlånes penge til familiemedlemmer. Få et dybere indblik i, hvordan i denne artikel.

I skattereformen i 2012 blev der indført en ny skatteregel i ligningslovens § 16 E, der giver adgang til at beskatte aktionærers lån i deres selskab. Formålet med reglen var at forhindre, at man udlåner penge til privat forbrug uden beskatning. Beskatning indtræder, hvis låntager er en fysisk person, der har kontrol over det pågældende selskab. Ved kontrol forstås, at man har over 50 % af stemmerne og/eller over 50 % af kapitalen. Når man skal vurdere kontrolkravet, medregner man personens ægtefælle, børn m.v.’s ejerandele.

”Fanges man” af den pågældende regel, får det den konsekvens, at det lån, man tager i sit selskab, beskattes på lånetidspunktet, enten som løn eller udbytte. Denne konsekvens er der en del, der har prøvet, siden reglen blev vedtaget.

Lånetyperne

Hovedsigtet med bestemmelsen i ligningslovens § 16 E var at beskatte lån. Beskatningen indtræder imidlertid også, hvis et selskab stiller sikkerhed for den pågældende person, eller selskabet stiller midler til rådighed. En sikkerhedsstillelse kan f.eks. være en pantsætning, som selskabet foretager over for den kontrollerende aktionærs bank. Det kunne også være en kaution.

Hvornår et selskab stiller midler til rådighed for en aktionær, er imidlertid mere uklart, men er nu eksemplificeret bl.a. ved en nyere byretsdom.

Roskilde Byrets dom af 19. juni 2018

Der var her tale om en skatteyder – en kvinde, K – der havde modtaget et lån fra sin mands – M’s – selskab. Lånet var på 3,5 mio. kr., og lånet var i et selskabsretligt perspektiv ulovligt, hvorfor det skulle tilbagebetales. Lånet var fra et tidspunkt, før beløbet blev beskattet, dvs. fra før 14. august 2012. K havde problemer med at finde likviditeten til at tilbagebetale lånet.

M’s selskab udlånte 3,5 mio. kr. til et uafhængigt selskab. Det uafhængige selskab havde egentlig ikke brug for midlerne og udlånte derfor straks efter 3,5 mio. kr. til K. Herefter havde K midlerne til at indfri sit lån på 3,5 mio. kr.

Både SKAT, Landsskatteretten og Byretten fandt, at M’s selskab havde ”stillet midler til rådighed” for K. Der forelå ikke noget direkte udlån fra M’s selskab til K men derimod et lånearrangement, der i bund og grund hang sammen i en sluttet kreds.

Dommen viser, at man skal være påpasselig med lånearrangementer, og at begrebet ”stille midler til rådighed” har en selvstændig plads, når man skal vurdere de skattemæssige konsekvenser. Beskatningen af visse aktionærdispositioner er kommet for at blive og rammer også de mere kreative ”planer”.

Har du spørgsmål til artiklens indhold, er du velkommen til at kontakte en af DAHLs specialister, der ligeledes gerne bistår med skatteretlig rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne