Nyheder

Private indkøb fra arbejdstelefon kan koste jobbet

BORTVISNING: Højesteret har den 17. marts 2016 stadfæstet en dom fra Østre Landsret omkring bortvisning af en systemudvikler.

Systemudvikleren fik som led i ansættelsen udleveret en smartphone. Virksomheden havde ikke givet instrukser for, hvad telefonen måtte anvendes til, men det var dog klart for alle, at der var tale om en arbejdsmobiltelefon.

Efter et par års ansættelse downloadede systemudvikleren en app, hvorfra der kunne købes togbilletter. Over en periode på fem måneder købte han herefter private togbilletter for ca. 1.300 kr., som blev betalt af arbejdsgiveren via telefonregningen. Da dette blev opdaget, bortviste arbejdsgiveren systemudvikleren uden forudgående advarsel. Herefter stævnede systemudvikleren sin arbejdsgiver med påstand om erstatning og godtgørelse.

Systemudvikleren henviste bl.a. til, at da han blev multimediebeskattet af kr. 3.000 årligt, måtte han have adgang til købe ind for i hvert fald dette beløb. Derudover påberåbte han sig, at der ikke forelå klare retningslinjer for anvendelsen af telefonen.

I tillæg hertil oplyste systemudvikleren, at han kun brugte arbejdsmobiltelefonen i nødsituationer.

Efter at have vundet sagen i byretten gik det galt for systemudvikleren i Landsretten. De tre dommere henviste til, at det måtte have stået systemudvikleren klart, at han ikke uden udtrykkelig accept fra arbejdsgiveren kunne bruge sin arbejdsmobiltelefon til afholdelse af private udgifter. At han blev multimediebeskattet ændrede ikke herpå.

Dommen viser, at medarbejdere skal passe meget på ikke at forveksle grænserne mellem privatlivet og arbejdet, når man benytter elektroniske kommunikationsmidler udleveret som led i tjenesten. Det er ikke overraskende, at der ikke er adgang til at tørre private udgifter af på arbejdsgiveren uden forudgående tilladelse.

Omvendt viser dommen også, at det er i arbejdsgiverens interesse, at der udstikkes klare og umisforståelige retningslinjer for brugen af telefon, iPads, laptops mv., som er udleveret i tjenesten. DAHL Advokatfirma bistår gerne med udarbejdelse af en ordentlig IT-politik for virksomheder.

Henvendelse om dommen og udfærdigelse af IT-politikker kan rettes til advokat og partner Mikael Hedager Würtz (mhw@dahllaw.dk) i Esbjerg og advokat og partner Søren Ole Nielsen (son@dahllaw.dk) i Herning.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information