Nyheder

Fratrædelsesaftalen – et godt alternativ til opsigelse

Fratrædelsesaftaler opleves ofte som mindre indgribende end opsigelser, og det kan derfor være en fordel at overveje at indgå en gensidig fratrædelsesaftale frem for at afskedige en medarbejder gennem opsigelse. Med aftalen opnår I en langt større frihed til at aftale de bedste forhold for begge parter – uden et ”juridisk slagsmål”. Bliv klogere på fratrædelsesaftalen som et alternativ til næste gang, du ønsker at opsige en medarbejder.

Fratrædelsesaftaler er ofte brugt på det danske arbejdsmarked. En god fratrædelsesaftale vil medføre tilfredshed for begge parter samt en medarbejder, som føler sig langt mere inddraget i fratrædelsesprocessen. Samtidig kan en fratrædelsesaftale sikre en afslutning på alle parternes mellemværender.

Frihed til at aftale

En fratrædelsesaftale er en gensidig aftale mellem dig som arbejdsgiver og din medarbejder om forholdene ved medarbejderens fratrædelse. Da fratrædelsesaftaler bygger på frivillighed har både medarbejderen og du som arbejdsgiver mulighed for at sige nej til at indgå en sådan aftale. Står du i en situation, hvor du er nødsaget til at afskedige en medarbejder, vil fratrædelsesaftalen virke mindre indgribende. Der er dog mulighed for at indgå fratrædelsesaftaler både før og efter en opsigelse. Fratrædelsesaftalen kan altså både været et alternativ til en opsigelse eller et supplement til en opsigelse.

Hvor opsigelse er en ensidig beslutning, som bliver truffet af dig som arbejdsgiver, er en fratrædelsesaftale i stedet en løsningsorienteret ordning, hvor forholdene for en fratrædelse aftales i samarbejde mellem arbejdsgiverog medarbejder.

Endvidere er en fratrædelsesaftale en individuelt udarbejdet aftale. Alt, som ikke strider mod præceptiv lovgivning kan i princippet aftales her. Det betyder, at fratrædelsesaftaler langt fra er ens, men bedre kan skræddersyes til den enkelte arbejdsgivers og medarbejders behov og ønsker. De almindelige krav til indgåelse af aftaler skal dog være overholdt. Det betyder blandt andet, at du ikke må tvinge en medarbejder til at indgå en fratrædelsesaftale.

Inddragelse af medarbejderen

Gennem en fratrædelsesaftale kan medarbejderen inddrages mere, end når du som arbejdsgiveren bruger ledelsesretten til at afskedige. Herved opstår muligheden for at løse flere af de emotionelle problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med afskedigelse. Når medarbejderen inddrages i fratrædelsesprocessen kan det bidrage til en bedre stemning mellem parterne.

Ved at inddrage medarbejderen i processen opstår muligheden for at blive hørt fremfor, at der bliver truffet en ensidig beslutning, som bliver trukket ned over hovedet på medarbejderen. Ved at tage dialogen om problemerne ved fratrædelsen skabes en lettere overgangsperiode, hvor begge parter kan komme bedst muligt videre.

Den gode aftale

Ved en opsigelse er ansættelseskontraktens almindelige vilkår og forpligtelser gældende. Gennem en frivillig fratrædelsesaftale opnår du, at begge parter har indflydelse på den bedst mulige måde, hvorpå samarbejdet kan ophøre.

Den gode fratrædelsesaftale opstår, når begge parter føler, at de har opnået noget ved at indgå aftalen. I fratrædelsesaftalen kan inddrages en eller flere af de følgende områder:

  1. Fratrædelsesaftalen kan indeholde en aftale om et outplacementforløb til medarbejderen, som kan hjælpe denne med at komme godt videre i sin karriere. Ofte vil medarbejderen have et ønske om at blive fritstillet i forbindelse med afskedigelsen, hvilket også kan indføres.
  2. Der kan indføres en klausul om hemmeligholdelse af indholdet af fratrædelsesaftalen, således at denne ikke bliver offentligt kendt og aftaler om intern og ekstern kommunikation kan indsættes.
  3. Endvidere er der mulighed for at indsætte en endelighedsklausul i fratrædelsesaftalen, hvilket er meget almindeligt. Gennem en endelighedsklausul opnår I en definitiv afslutning på samarbejdet, hvor alle forhold mellem dig og medarbejderen er afsluttet og ikke kan tages op på et senere tidspunkt. Herved opnår du sikkerhed for, at medarbejderen ikke senere fremkommer med flere krav. På den måde kan begge parter gå afklarede fra samarbejdet uden flere mellemværender og i stedet fokusere på at komme videre i arbejdslivet.

Den gode fratrædelsesaftale sætter et endeligt punktum i ansættelsesforholdet ophør.

Hos DAHL hjælper vi med at lave den gode fratrædelsesaftale, så alle parter kan komme godt videre. Kontakt en af vores specialister for at høre nærmere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne