Nyheder

Undgå at spænde ben for dine ejendomsinvesteringer og afkastet heraf

Risikostyring og optimering af afkast er stadig vigtigt for ejendomsselskaberne, selvom markedet for ejendomme fortsat tegner gunstigt.

De gode priser på ejendomme betyder, at nogle ejendomsaktører søger mod mere konjunkturfølsomme typer af ejendomme og ringere beliggenheder end for blot få år siden. Har man som aktør betalt en høj pris for en ejendom, er tolerancen for ringere afkast mindre.

Selvom der fortsat er lav rente, høj beskæftigelse og en stærk makroøkonomi i Danmark og interessen for investering i ejendomme er høj, er ejendomme som investerings- og udviklingsobjekter historisk kendetegnet ved at være illikvide og konjunkturfølsomme. Det er i de gode tider, at risikoen ved fremtidigt fald i markedet kan forebygges.

Rettidig omhu – også i ejendomsbranchen

God ledelse er blandt andet karakteriseret ved en god og præcis risikostyring. Dette gælder også i ejendomsbranchen. Hos DAHL Advokatfirma ser vi et stigende behov for, at ejendomsinvestorer retter fokus mod netop risikostyring, også selvom det kan indebære et fald i investeringsaktiviteterne. Vi mener, at det er tid til at rette fokus mod risikostyring, hvor resultatet kan vise sig at blive et fald i markedet. Dette indebærer blandt andet, at virksomhedens mulighed for at agere i forhold til långiver og særligt omstrukturere og eventuelt få indskudt ny kapital er vigtig. Men det kræver, at virksomhedens struktur og aftaler tillader det. Og det er ikke nogen hemmelighed, at ændring af virksomhedens struktur er nemmere, når det går godt, end når det går mindre godt.

Der er således et stigende behov for, at ejendomsinvestorerne genbesøger både virksomhedsstruktur og igangværende aftaler for at få afklaret, om der er mulighed for at optimere og skære ind til benet, mens tid er.

Risiko skal afvikles hensigtsmæssigt

Det er ligeledes vigtigt, at virksomhedens kontrakter afvikler risikoen på en hensigtsmæssig måde. Det kræver, at der er en sammenhæng mellem de kontrakter, virksomheden indkøber og sælger ejendomme på, og de entreprise- og rådgiverkontrakter, som er grundlaget for udviklingen af ejendommene.

Hos DAHL ser vi tit, at der er ” huller i osten”, hvor risikoen ender hos ejendomsvirksomheden selv, og hvor det er vanskeligt at videreføre krav fra købere til entreprenører, rådgivere, grundsælgere m.v. Dette aspekt skal uden tvivl indgå i virksomhedens risikostyring.

Faldgruberne ved udlejning kan også spænde ben for afkastoptimering

Det er selvfølgelig altid af stor betydning at opnå den højeste pris for ejendommen, når den skal sælges. Forudsætningen for det er blandt andet, at lejekontrakterne understøtter den højest mulige og lovlige lejeindtægt.

Lejelovgivningen har mange faldgruber, når det gælder fastsættelse af lejen, varsling m.v. Også her kommer risikostyring ind som en vigtig del af det at drive ejendomsvirksomheden godt.

360 graders analyse af muligheder og udfordringer

Hos DAHL har vi særligt fokus på netop risikostyring og optimering af afkast i ejendomsbranchen. En 360 graders analyse af muligheder og udfordringer ofte er godt givet ud for ejendomsinvestorer, og behovet er der uden tvivl. Vi tilbyder bl.a. sparring inden for de væsentlige juridiske områder, som hører til risikostyring og optimering af afkast i udlejningsejendomme og ejendomsudvikling. Dette kalder vi Commercial Real Estate, hvor ejendomsinvestorer får sparring med dygtige specialister med udgangspunkt i udvalgte fokusområder. Læs mere her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne