Nyheder

ABR 18 – Reviderede regler for rådgiveraftaler

Med ABR 18 har vi fået en revision af den tidligere ABR 89. DAHLs entrepriseteam har gennemgået revisionen, og som led i vores artikelserie om de nye vilkår for byggeriets parter får du indblik i de væsentlige ændringer i ABR 18.

Overordnet er strukturen fra ABR 89 til ABR 18 ændret, således at ABR nu mere ligner AB 18 i opbygningen og systematikken. I denne gennemgang vil vi overordnet fremhæve nogle af de væsentligste ændringer, som er indført med ABR 18.

Nye og uprøvede metoder og materiale

Der er i ABR 18 § 16 indført en bestemmelse om, at rådgiver skal oplyse om nye og ikke-gennemprøvede metoder og materialer. Rådgiveres oplysning til bygherren skal ske skriftligt og indeholde en oplysning om risici ved de omtalte metoder og/eller materialer. Vær opmærksom på at bestemmelsen alene indeholder en oplysningspligt og ikke en pligt for rådgiveren til at foranstalte nærmere undersøgelser af materialerne eller metoden.

Baggrunden for indsættelse af bestemmelsen er formodentligt MgO-sagerne, hvor voldgiftsretten i den første kendelse herom fandt rådgiveren ansvarlig for beslutningen om at anvende MgO-pladerne. Du kan læse mere om praksis om MgO-pladerne i vores artikler her og her.

Digitale modeller

Med ABR 18 er der indført en regulering af brugen af digitale modeller, som bliver en stadig mere almindelig del af gennemførelse af entrepriser. ABR 18 § 15 vedrører fastlæggelsen af brugen af digitalemodeller – herunder hvilke dele af byggefasen, hvor modellen skal anvendes.

Ligeledes indeholder ABR 18 § 15 en regulering af, hvem der bærer risikoen ved digitale modeller og grænserne for ansvaret, når der stilles digitale modeller til rådighed.

Færdigmelding og granskning

Rådgiveren skal i ABR 18 nu granske sit projekt før færdiggørelsen, ligesom rådgiveren skal færdigmelde hver fase i rådgivningen. I forbindelse med færdigmeldingen skal rådgiveren tillige aflevere en opdateret tidsplan for projektering og udførelse af projektet.

Rådgiveren skal desuden udføre granskning af grænsefladerne mellem dennes og andres projekt. Der er ikke tale om, at rådgiveren skal granske grænsefladerne mellem rådgiverens projekt og entreprenørens projekt. Dette skal i givet fald være særskilt aftalt.

Glemte ydelser

For det tilfælde at rådgiveren har lavet en fejl og glemt en ydelse i projektet, er der i ABR 18 indsat en bestemmelse i § 49, stk. 2, hvorefter rådgiveren i tilfælde af glemte ydelser i projektet skal betale en konventionalbod på 5 % af prisen for de tilkøb, som bygherren efterfølgende må tilkøbe som merydelse hos entreprenøren. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om ydelser efter enhedspriser.

Bemærk at der ikke skal betales konventionalbod, hvis tilkøbene ikke overstiger 2 % af entreprisesummen. Boden er desuden maksimeret til 10 % af rådgiverhonoraret.

Tvister

Med ABR 18 har man ønsket en tvisteløsning tilsvarende AB 18. Derfor er der indsat bestemmelser om løsningstrappe (§ 59), mediation og mægling (§ 60) og hurtig afgørelse (§ 62). Se vores artikel om løsning af tvister under vores artikelserie om AB 18.

Rådgivers ansvar og begrænsninger

Der er indført en ansvarsbegrænsning på 2 gange det aftalte honorar, dog mindst DKK 2,5 mio., hvis der ikke er tegnet forsikring.

Hvis der er tegnet forsikring, vil ansvaret være ændret til at være beløbsmæssigt begrænset til dækningssummen under projektansvarsforsikring. Dette vil dog muligvis blive fraveget da facto i kontrakterne.

Afslutningsvis

Generelt er ønsket med ABR 18 at styrke samarbejdet mellem bygherren, rådgiveren og entreprenøren i forbindelse med gennemførelsen af byggesagen og alle dennes faser.

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i ABR 18?

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

01. feb. 2019: AB 18 - Tidsfristforlængelse og forsinkelse

08. feb. 2019: AB 18 - Førgennemgang, aflevering og 1- og 5-års eftersyn

15. feb. 2019: AB 18 – Entreprenørens afhjælpningsret og afhjælpningspligt

22. feb. 2019: AB 18 - Mangler

1. mar. 2019: AB 18 - Løsning af tvister

8. mar. 2019: AB 18 - APP (Appendikser): Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter

15. mar. 2019: AB Forenklet - til de mindre og enklere entrepriser

22. mar. 2019: Nye regler for behandling af sager ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne