Nyheder

Frikendt i sag om konkurrerende handlinger

En arbejdsgiver og medarbejder blev frikendt i en sag om konkurrerende handlinger i strid med markedsføringsloven, herunder ansættelse af en konkurrents medarbejdere.

DAHL Advokatfirma har netop vundet en sag om konkurrerende handlinger efter markedsføringslovens §§ 19 og 1, herunder påstået misbrug af erhvervshemmeligheder, målrettet hvervning af en konkurrerende virksomheds ansatte og ulovlig udnyttelse af kendskab til underleverandører.

DAHL Advokatfirma har repræsenteret en arbejdsgiver i en sag, hvor en medarbejder, der også var medejer, sammen med virksomheden blev sagsøgt for at have handlet i strid med markedsføringsloven.

Kundeliste som erhvervshemmelighed

Medarbejderen var kort tid inden ansættelsen og indgåelsen i ejerkredsen fritstillet fra en konkurrerende virksomhed, hvor han havde haft en ledende stilling. Han havde i forbindelse med sin stilling opnået kendskab til kunder og leverandører, herunder en kundeliste, der af retten blev kendt en erhvervshemmelighed i markedsføringslovens forstand.  

På baggrund af, at medarbejderen blev ansat sammen med tidligere kolleger, og desuden også blev medejer, blev den nye arbejdsgiver sagsøgt for at have handlet i strid med markedsføringslovens § 19, stk. 5 om ulovlig udnyttelse af erhvervshemmeligheder erhvervet af andre og § 1 om god markedsføringsskik.

Retten fandt, at medarbejderen i forbindelse med udførelse af sit arbejde var kommet lovligt i besiddelse af kundelisten, da han havde fået denne sendt til sin private e-mailadresse i arbejdsøjemed og ikke i forbindelse med opsigelsen. Dette kom retten blandt andet frem til på baggrund af vidneforklaringer, bl.a. fra tidligere ansatte hos sagsøger.

Retten fandt herefter på baggrund af vidneforklaringer fra visse af den nuværende arbejdsgivers kunder, at disse ikke var opsøgt af den nuværende arbejdsgiver i strid med markedsføringsloven, men at de i stedet af forretningsmæssige årsager havde skiftet til at bruge medarbejderens nuværende arbejdsgiver som leverandør af produkter og service.

Det var derfor ikke godtgjort, at kundelisten var anvendt i en konkurrencehandling stridig med markedsføringsloven.

Kendskab til underleverandør

Herefter prøvede retten, om kendskab til en særlig underleverandør var misbrugt i strid med markedsføringsloven.

Det var en del af sagen, da den nye arbejdsgiver havde indledt forretninger med underleverandøren, efter medarbejderen var kommet til virksomheden.

På baggrund af forklaringer om, at der på markedet var almindeligt kendskab til underleverandøren, fandt retten det ikke bevist, at der var handlet i strid med markedsføringsloven.

Loyalitetspligt i opsigelsesperioden

Spørgsmålet om medarbejderens loyalitetspligt over for arbejdsgiver i opsigelsesperioden blev også prøvet af retten. Retten fandt det godtgjort, at medarbejderen havde indledt forhandlinger med en konkurrerende virksomhed.

Dette blev begrundet med, at den nuværende og tidligere arbejdsgiver er i samme branche og inden for samme geografiske område. Medarbejderen havde endvidere forhandlet om ejerskab af den nuværende arbejdsgiver under hans opsigelsesperiode hos den tidligere arbejdsgiver.  

Dette fandt retten ikke, at der var anledning til at anfægte yderligere, da det på baggrund af vidneforklaringer blev fundet godtgjort, at kendskab til kunderne ikke blev udnyttet således at disse blev opsøgt i strid med markedsføringsloven, og der var heller ikke i opsigelsesperioden  handlet illoyalt i strid med markedsføringsloven.

Den sagsøgte medarbejder var ikke i forbindelse med sin tidligere ansættelse underlagt nogen konkurrenceklausul. 

Medarbejderens handlinger i opsigelsesperioden blev altså ikke vurderet til at gå ud over de retmæssige forberedende handlinger, en medarbejder i sin opsigelsesperiode kan foretage sig, uden at dette medfører en loyalitetskonflikt. 

Der var tale om indadvendte aktiviteter i opsigelsesperioden og ikke udadvendte aktiviteter rettet mod markedet. 

Ansættelse af tidligere kolleger

Det sidste element i sagen handlede om en gruppe medarbejdere, der ligesom den sagsøgte medarbejder og medejer havde skiftet til den nye virksomhed, alle inden for en kortere periode. Heller ikke disse medarbejdere var bundet af konkurrenceklausuler. Gruppen af medarbejdere var alle blevet ansat efter ansættelsen af den sagsøgte medarbejder og medejer.

Retten fandt det ikke godtgjort, at der skulle have foregået en målrettet hvervning i strid med god markedsføringsskik, men snarere et naturligt skifte som følge af den nye arbejdsgivers ekspansion - sammenholdt med at den tidligere arbejdsgiver i perioden generelt havde oplevet fragang af medarbejdere.

Retten lagde i denne forbindelse vægt på, at der ikke var sket direkte henvendelse fra den nye arbejdsgiver, men at de pågældende medarbejdere derimod selv henvendte sig, samt at der havde været stillingsopslag for de besatte stillinger.

Dommen viser

Dommen belyser hovedsageligt udfordringerne ved at bevise illoyalitet efter markedsføringsloven, mens den også understreger det anbefalelsesværdige i at søge rådgivning, inden man begynder at drive konkurrerende virksomhed.

Derudover afspejler dommen, at det ved indgåelse af ansættelseskontrakter kan være fordelagtigt at indgå en konkurrenceklausul, som kan forebygge tvister om loyalitetsforhold såvel under som efter ansættelse.  

Du er meget velkommen til at rette spørgsmål vedr. dommen til advokat Søren Ole Nielsen på e-mail son@dahllaw.dk eller telefon 30 84 35 14

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne