Nyheder

Frikendt i sag om konkurrerende handlinger

En arbejdsgiver og medarbejder blev frikendt i en sag om konkurrerende handlinger i strid med markedsføringsloven, herunder ansættelse af en konkurrents medarbejdere.

DAHL Advokatfirma har netop vundet en sag om konkurrerende handlinger efter markedsføringslovens §§ 19 og 1, herunder påstået misbrug af erhvervshemmeligheder, målrettet hvervning af en konkurrerende virksomheds ansatte og ulovlig udnyttelse af kendskab til underleverandører.

DAHL Advokatfirma har repræsenteret en arbejdsgiver i en sag, hvor en medarbejder, der også var medejer, sammen med virksomheden blev sagsøgt for at have handlet i strid med markedsføringsloven.

Kundeliste som erhvervshemmelighed

Medarbejderen var kort tid inden ansættelsen og indgåelsen i ejerkredsen fritstillet fra en konkurrerende virksomhed, hvor han havde haft en ledende stilling. Han havde i forbindelse med sin stilling opnået kendskab til kunder og leverandører, herunder en kundeliste, der af retten blev kendt en erhvervshemmelighed i markedsføringslovens forstand.  

På baggrund af, at medarbejderen blev ansat sammen med tidligere kolleger, og desuden også blev medejer, blev den nye arbejdsgiver sagsøgt for at have handlet i strid med markedsføringslovens § 19, stk. 5 om ulovlig udnyttelse af erhvervshemmeligheder erhvervet af andre og § 1 om god markedsføringsskik.

Retten fandt, at medarbejderen i forbindelse med udførelse af sit arbejde var kommet lovligt i besiddelse af kundelisten, da han havde fået denne sendt til sin private e-mailadresse i arbejdsøjemed og ikke i forbindelse med opsigelsen. Dette kom retten blandt andet frem til på baggrund af vidneforklaringer, bl.a. fra tidligere ansatte hos sagsøger.

Retten fandt herefter på baggrund af vidneforklaringer fra visse af den nuværende arbejdsgivers kunder, at disse ikke var opsøgt af den nuværende arbejdsgiver i strid med markedsføringsloven, men at de i stedet af forretningsmæssige årsager havde skiftet til at bruge medarbejderens nuværende arbejdsgiver som leverandør af produkter og service.

Det var derfor ikke godtgjort, at kundelisten var anvendt i en konkurrencehandling stridig med markedsføringsloven.

Kendskab til underleverandør

Herefter prøvede retten, om kendskab til en særlig underleverandør var misbrugt i strid med markedsføringsloven.

Det var en del af sagen, da den nye arbejdsgiver havde indledt forretninger med underleverandøren, efter medarbejderen var kommet til virksomheden.

På baggrund af forklaringer om, at der på markedet var almindeligt kendskab til underleverandøren, fandt retten det ikke bevist, at der var handlet i strid med markedsføringsloven.

Loyalitetspligt i opsigelsesperioden

Spørgsmålet om medarbejderens loyalitetspligt over for arbejdsgiver i opsigelsesperioden blev også prøvet af retten. Retten fandt det godtgjort, at medarbejderen havde indledt forhandlinger med en konkurrerende virksomhed.

Dette blev begrundet med, at den nuværende og tidligere arbejdsgiver er i samme branche og inden for samme geografiske område. Medarbejderen havde endvidere forhandlet om ejerskab af den nuværende arbejdsgiver under hans opsigelsesperiode hos den tidligere arbejdsgiver.  

Dette fandt retten ikke, at der var anledning til at anfægte yderligere, da det på baggrund af vidneforklaringer blev fundet godtgjort, at kendskab til kunderne ikke blev udnyttet således at disse blev opsøgt i strid med markedsføringsloven, og der var heller ikke i opsigelsesperioden  handlet illoyalt i strid med markedsføringsloven.

Den sagsøgte medarbejder var ikke i forbindelse med sin tidligere ansættelse underlagt nogen konkurrenceklausul. 

Medarbejderens handlinger i opsigelsesperioden blev altså ikke vurderet til at gå ud over de retmæssige forberedende handlinger, en medarbejder i sin opsigelsesperiode kan foretage sig, uden at dette medfører en loyalitetskonflikt. 

Der var tale om indadvendte aktiviteter i opsigelsesperioden og ikke udadvendte aktiviteter rettet mod markedet. 

Ansættelse af tidligere kolleger

Det sidste element i sagen handlede om en gruppe medarbejdere, der ligesom den sagsøgte medarbejder og medejer havde skiftet til den nye virksomhed, alle inden for en kortere periode. Heller ikke disse medarbejdere var bundet af konkurrenceklausuler. Gruppen af medarbejdere var alle blevet ansat efter ansættelsen af den sagsøgte medarbejder og medejer.

Retten fandt det ikke godtgjort, at der skulle have foregået en målrettet hvervning i strid med god markedsføringsskik, men snarere et naturligt skifte som følge af den nye arbejdsgivers ekspansion - sammenholdt med at den tidligere arbejdsgiver i perioden generelt havde oplevet fragang af medarbejdere.

Retten lagde i denne forbindelse vægt på, at der ikke var sket direkte henvendelse fra den nye arbejdsgiver, men at de pågældende medarbejdere derimod selv henvendte sig, samt at der havde været stillingsopslag for de besatte stillinger.

Dommen viser

Dommen belyser hovedsageligt udfordringerne ved at bevise illoyalitet efter markedsføringsloven, mens den også understreger det anbefalelsesværdige i at søge rådgivning, inden man begynder at drive konkurrerende virksomhed.

Derudover afspejler dommen, at det ved indgåelse af ansættelseskontrakter kan være fordelagtigt at indgå en konkurrenceklausul, som kan forebygge tvister om loyalitetsforhold såvel under som efter ansættelse.  

Du er meget velkommen til at rette spørgsmål vedr. dommen til advokat Søren Ole Nielsen på e-mail son@dahllaw.dk eller telefon 30 84 35 14

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne