Nyheder

Enden på internettet som vi kender det?

I sidste uge vedtog Europa-Parlamentet et nyt direktiv om copyright. I denne artikel giver vi et indblik i, hvilke konsekvenser det nye copyright-direktiv får for internetplatforme som YouTube, Facebook og Instagram og muligvis i sidste ende brugerne.

Den digitale udvikling og internettets stigende udbredelse har medført et behov for en opdatering af reglerne om ophavsret, idet ophavsretlig beskyttede værker, som f.eks. musik og film, ofte spredes på internettet uden respekt for rettighedsindehavernes eneret dertil. Europa-Parlamentet vedtog derfor i sidste uge, trods massiv kritik og offentlige såvel som online demonstrationer, det omstridte copyright-direktiv, som skal opdatere ophavsretten, men som er blevet beskyldt for potentielt at kunne slå internettet ihjel.

Særligt én artikel har været omdrejningspunkt for kritikken. Artiklen vedrører internetplatformes ansvar for det indhold, som deres brugere uploader, som f.eks. på YouTube, Facebook og Instagram.

Tidligere var internetplatformene fritaget fra ansvar, hvis de ikke var bekendt med, at det uploadede indhold var krænkende, og hvis de sørgede for at fjerne eller blokere det, når de fik kendskab til krænkelsen.

Direktivet indfører nu en regel om, at internetplatforme ikke længere skal være fritaget fra ansvar i samme omfang. Forhåbningen, som ligger bag stramningen, er, at det vil være et incitament for ejerne af internetplatformene til at indgå licensaftaler med musikere og andre kunstnere om brug af deres materiale, så de får vederlag for brugen af deres værker, ganske som de er berettiget til efter de almindelige ophavsretlige regler.

Direktivet har naturligt været under skarp kritik fra tech-giganter som bl.a. YouTube, hvis forretningsmodel baserer sig på at lagre og give adgang til store mængder af ophavsretligt beskyttet materiale, og som direktivet er målrettet imod.

Andre – herunder alt fra NGO’er til Edward Snowden til hackergruppen Anonymous til helt almindelige brugere - har også udtrykt deres modstand imod direktivet, bl.a. på Twitter under #SaveYourInternet. Frygten er, at direktivet vil begrænse friheden på internettet og indføre censur, så det ikke længere er muligt at udveksle meninger og dele indhold.

Direktivet giver dog ikke musikere og andre rettighedsindehavere flere eller videre rettigheder, end de har i dag, og direktivet pålægger i princippet heller ikke internetplatformene flere forpligtelser.

Direktivets formål er alene at sikre, at de almindelige regler om ophavsret også anvendes på internettet, og at rettighedsindehaverne kompenseres for udnyttelsen af deres værker. Ganske på samme måde som det kræver tilladelse at bruge en andens sang i opsætningen af en musical på et teater, kræver det også tilladelse at bruge eller uploade en andens sang på internettet, som f.eks. på YouTube.

Internetsamfundets frygt er dog ikke helt ubegrundet. For det første må det forventes, at internetplatformene vil have en anden tilgang til vurdering af, om indhold er krænkende, når de er direkte ansvarlige for krænkelsen. De vil måske fjerne mere indhold end nødvendigt for at være på den sikre side og dermed begrænse muligheden for at ytre sig såvel som mængden af tilgængelig information.

For det andet vil det være tungt at skulle indgå og administrere licensaftaler, hvilket vil være udfordring for mindre internetplatforme, der ikke har samme reserver som f.eks. Google. Platforme, som har eksisteret i mindre end tre år, er dog underlagt et lempet ansvar, og ikke-kommercielle platforme som f.eks. Wikipedia er helt fritaget fra ansvaret efter direktivet. Spørgsmålet er imidlertid, om direktivet alligevel rammer for bredt og kommer til at forhindre mindre (og ældre) platforme i at konkurrere med tech-giganterne eller i det hele taget at eksistere.

Direktivet har ikke kun været genstand for kritik. Hos foreningen Koda, hvis opgave er at sikre betaling til komponister og sangskrivere, hilses direktivet velkomment som et skridt imod en bedre sikring af kunstneres rettigheder.

Det bliver interessant at se, om direktivet får den ønskede virkning i praksis, og hvordan det i øvrigt vil blive håndhævet. Der går dog noget tid endnu, før konsekvenserne af direktivet vil vise sig, idet det først skal godkendes formelt i Rådet. Derefter vil det være endeligt vedtaget, og medlemslandene vil have en frist på 2 år til at implementere direktivet i national lovgivning.

Hos DAHL vil vi følge det videre arbejde tæt, så vi er klar til at rådgive om de nye regler, når de bliver implementeret i dansk lovgivning. Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne