Nyheder

5 skarpe tips til erhvervslejekontrakten

Når din virksomhed skal udfærdige eller indgå en ny erhvervslejekontrakt, er der en lang række forhold, som bør reguleres i lejeaftalen.

Erhvervslejeloven gælder ved leje af lokaler, der udelukkende anvendes til andet end beboelse, og supplerer som udgangspunkt de aftalte vilkår i lejeaftalen. Lejemål omfattet af erhvervslejeloven kan f.eks. være leje af lokaler, der skal anvendes til butik, kontor, produktion, lager, undervisning mv.

Der er høj grad af aftalefrihed i erhvervslejeretten og derfor ganske vide grænser for, hvilke individuelle vilkår parterne gyldigt kan fastlægge i lejeaftalen. Erhvervslejeloven indeholder dog også nogle ufravigelige regler, som man ikke gyldigt kan fravige i lejeaftalen. Dette skal du derfor være særligt opmærksom på.

Her får du fem skarpe tips til erhvervslejekontrakten: 

1. Grundig identifikation og afgrænsning af lejemålet

Det er vigtigt, at lejemålet kan identificeres, hvorfor lejemålets adresse, matrikelnummer, ejerlejlighedsnummer mv. bør angives i lejeaftalen. Der bør foretages en grundig beskrivelse og afgrænsning af, hvilke lokaler, udendørsarealer og fællesarealer mv., der indgår i lejemålet. Der bør også henvises til et kortbilag eller en tegning over lejemålet i lejeaftalen, hvor det lejede er nøje afgrænset og skraveret. Lejemålets arealer bør tillige fremgå af lejeaftalen. Hvis lejemålet er under opførelse, ombygning mv. bør der endvidere udfærdiges og henvises til en lejemålsbeskrivelse eller projektbeskrivelse, hvor henholdsvis udlejers og lejers ydelse er grundigt beskrevet.

2. Huslejens størrelse og regulering

Det er en afgørende forudsætning for lejeaftalens indgåelse, at der kan opnås enighed mellem udlejer og lejer om huslejens størrelse ved lejemålets begyndelse. Der indsættes ofte også én eller flere bestemmelser i lejeaftalen om huslejens regulering, f.eks. at huslejen skal reguleres i overensstemmelse med udviklingen i nettoprisindekset. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at man ikke afskærer sig fra retten til at kræve huslejen reguleret til markedslejen.

3. Uopsigelighedsperioden

Det kan være i begge parters interesse, at lejeaftalen gøres uopsigelig i en periode. Mindre eller nystartede virksomheder skal dog passe særligt på med for lange bindingsperioder. Er du som lejer villig til at acceptere en længere bindingsperiode, er det ofte lettere at kræve en særlig indretning af lejemålet eller en lidt lavere husleje.

4. Vedligeholdelse og stand ved ind- og fraflytning

Det er udlejer, der som udgangspunkt skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige, medmindre andet aftales i lejeaftalen. Det er helt sædvanligt, at lejer påtager sig hele eller dele af vedligeholdelsen og fornyelsen af ejendommen og lejemålet. Der bør i lejeaftalen foretages en grundig beskrivelse og afgrænsning af, hvilke vedligeholdelses- og fornyelsespligter der påhviler henholdsvis udlejer og lejer. Der bør udfærdiges en grundig beskrivelse af lejemålets stand ved indflytning og udfærdiges en indflytningsrapport med billedserie som dokumentation. Det er også vigtigt, at det beskrives i lejeaftalen, hvilken stand lejemålet skal afleveres i ved fraflytning. Det kan få store økonomiske konsekvenser, hvis lejeaftalen ikke lever op til forventningerne på disse punkter 

5. Søg juridisk rådgivning og bistand inden I indgår lejeaftalen

Lejelovgivningen er kompleks og indeholder ufravigelige regler, og det kan derfor være vanskeligt at overskue dette retsområde for både udlejere og lejere. Det er imidlertid uhyre vigtigt, da det kan få store økonomiske konsekvenser, hvis erhvervslejekontrakten ikke indeholder de rette bestemmelser. Søg derfor juridisk rådgivning og bistand til at udfærdige eller gennemgå din erhvervslejekontrakt, inden lejeaftalen indgås.

Man kan utvivlsomt fremhæve en lang række yderligere betydelige forhold, som bør reguleres i lejeaftalen, og som kan få afgørende betydning for din virksomheds retsstilling og økonomi.

Hos DAHL har vi et team af specialister med mange års erfaring, som står klar til at yde professionel rådgivning og bistand i forbindelse med udfærdigelse eller gennemgang af erhvervslejekontrakter. Vores specialister hjælper primært udlejere, men tilbyder også bistand til erhvervslejere.

Læs mere i denne onepager om tips til erhvervslejekontrakten.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne