Nyheder

5 gode råd når du indgår kontrakter

Kontrakter er et centralt middel til planlægning, regulering og omsætning i virksomheder. Kontrakter udgør derfor et væsentligt aktiv for en erhvervsvirksomhed. Det er i den forbindelse vigtigt med gode kontrakter, der kan skabe værdi for virksomheden. Her får du 5 gode råd til kontraktindgåelse.

Der indgås kontrakter i mange forskellige situationer, kontrakter med forskelligt indhold og af forskelligartet karakter. Fælles for alle kontrakter er dog, at kontrakterne er bindende for de parter, der indgår dem.

Derfor er det vigtigt med en god kontrakt, der er forståelig, overskuelig og udtrykker parternes kommercielle intentioner i et klart og præcist sprog.

Vores erfaring er, at kontraktparterne ikke altid får det ud af kontrakterne, som de regnede med. Det kan bl.a. skyldes forhandlingspositionen mellem kontraktparterne, at processen er gået for stærkt, at parterne ikke får udtrykt deres ønsker tilstrækkeligt klart, herunder bliver de ubehagelige emner ikke altid adresseret, at de juridiske vilkår ikke har haft tilstrækkeligt fokus i forhandlingsprocessen, eller at der ikke følges op på de aftalte vilkår.

Der kan være flere måder at sikre den gode kontrakt. Vi giver her 5 gode råd, som er værd at have med, når du indgår kontrakter:

  1. Brug præ-kontraktuelle aftaler, udkast og erklæringer som støtteværktøjer under forhandlingerne
  2. Tag højde for baggrundsretten, altså alt det der gælder, hvis ikke andet er aftalt i kontrakten
  3. Standardkontrakter bør altid tilpasses den aktuelle situation for at undgå overflødige bestemmelser
  4. Få styr på kontraktparten – hvem kan underskrive på vegne af kontraktparten?
  5. Sørg for at følge op på kontraktens indhold og de aftalte ydelser efter kontraktens indgåelse

1. Brug af præ-kontraktuelle aftaler

I de løbende kontraktforhandlinger kan der være behov for at få begrænset uoverensstemmelser mellem parterne, at undersøge tekniske problemer og finansieringsmuligheder og at formulere og overveje flere mulige løsninger, før parterne kan udarbejde og enes om en bindende kontrakt.

Som led i kontraktforhandlinger kan der, afhængig af situationen, med fordel udarbejdes og udveksles erklæringer og udkast, der alene er hjælpemidler til udarbejdelsen af den endelige kontrakt, og som ikke foregiver at være endelige eller bindende i juridisk forstand, eller erklæringer og udkast om bl.a. tavshedspligt, eksklusivitet eller udnyttelse af særlig viden, som i juridisk forstand skal være bindende.

I forhandlingsprocessen er det hensigtsmæssigt, at det klart fremgår af de afgivne erklæringer/dokumenters ordlyd eller form, om de har bindende virkning, er udtømmende m.m., så I ikke er eller kommer i tvivl om disse forhold.

2. Aftalefrihed og dét der gælder, hvis det ikke er aftalt i kontrakten

Kontraktfriheden er vidtrækkende. Det står således i almindelighed enhver virksomhed frit for, om en kontrakt skal indgås, hvilken part kontrakten skal indgås med, og hvad kontrakten skal indeholde.

Dog findes der efterhånden en række lovreguleringer, der begrænser aftalefriheden, og som er vigtig at være opmærksom på ved kontraktudarbejdelsen. Sådanne lovreguleringer udgør f.eks. konkurrenceloven, markedsføringsloven, funktionærloven og handelsagentloven. Dertil kommer love om kontraktretlig forbrugerbeskyttelse som forbrugeraftaleloven, købeloven, kreditaftaleloven m.fl.

Baggrundsretten udgør de udfyldende regler som f.eks. lovregulering, retspraksis og sædvane, der finder anvendelse, hvis der ikke er aftalt andet i kontrakten.

Baggrundsretten kan bringes i anvendelse og anvendes udfyldende, hvis der opstår tvivl om et konkret forhold, som parterne enten ikke har reguleret i deres aftale, eller som parterne ikke har reguleret tilstrækkeligt klart.

En betydelig del af de generelle kontraktregler, forudsat at dansk ret finder anvendelse, findes bl.a. i aftaleloven og købeloven. Aftaleloven regulerer indgåelse af gyldige aftaler, og købeloven regulerer løsørekøb, men bruges i betydeligt omfang i mangel af anden lovgivning. 

3. Standardkontrakter og kontraktens genkendelighed

De mest veludførte kontrakter følger et ens format, om end alternative formater kan være nødvendige.

Når kontrakter forhandles, kan det være tidsbesparende at arbejde med et kontraktudkast, der er opbygget på en måde, der er kendt blandt parterne og deres juridiske rådgivere. Det kan således være fint at anvende den ”rigtige” kontrakttype for parterne, så det er kendt, hvad der sædvanligvis er indeholdt i sådanne kontrakter.

Standardkontrakter kan være et fint sted at begynde ved udarbejdelsen af en kontrakt. Kontrakten bør dog gennemarbejdes og tilpasses den aktuelle situation, idet parterne ellers risikerer, at overflødige bestemmelser medtages, at bestemmelserne ikke ”passer” ordentligt til den enkelte situation, og at væsentlige bestemmelser udelades, hvorved uklarheder i alle de nævnte tilfælde kan opstå.

Uklarheder bør undgås, og det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at uklarheder tolkes imod den, der har udformet kontrakten.

4. Få styr på kontraktparten

Hold styr på, at den person, der underskriver kontrakten på vegne af modparten (og dermed accepterer at indgå aftalen), rent faktisk kan forpligte modparten. Hvis personen ikke er autoriseret til dette, er aftalen som udgangspunkt ikke bindende.  

5. Kontraktstyring: Hvilken nytte har en kontrakt, hvis den ikke bliver fulgt?

Når en kontrakt er indgået, er det vigtigt, at de aftalte vilkår bliver håndhævet. Derfor bør I altid opbevare kontrakten med bilag lettilgængeligt og sikkert . Samtidig bør I sikre, at parternes ydelser bliver leveret til tiden, og at der generelt sker en løbende styring af relationen mellem kontraktparterne – dels for at håndhæve kontrakternes vilkår men i særdeleshed også for at udvikle kontrakterne og det løbende samarbejde med kunder og leverandører.

Læs nærmere om digitaliseret kontraktstyring via DAHL ContractRoom. Systemet nedbryder jeres kontraktgrundlag og kontrakter til konkrete, praktiske handlinger. Det er enkelt, intuitivt og nemt at anvende.

Har du behov for kompetent rådgivning?

Vi har mange års erfaring med kontraktindgåelse for både store og små virksomheder. Vores specialister er klar til at hjælpe dig med professionel juridisk rådgivning om og udarbejdelse af kontrakter for at sikre din virksomhed den ”gode” kontrakt.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne