Nyheder

Højesteret fastsætter rammerne for kontantforbuddet i Hvidvasklovens § 5

Hvidvasklovens § 5 indeholder et forbud for erhvervsdrivende mod at modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover. Forbuddet gælder, uanset om betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet. Dette slår ny afgørelse fra Højesteret fast.

Kontantforbuddet blev senest ændret i 2013, hvor grænsen for, hvor stort et kontantbeløb man må modtage, blev nedsat fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Ikke kun erhvervsdrivendes salg af genstande, men også f.eks. deres levering af tjenesteydelser og salg af fast ejendom er omfattet af forbuddet mod at modtage kontantbetalinger på eller over beløbsgrænsen. (Kontantforbuddet er skærpet yderligere pr. 1. juli 2021, hvorefter du kun må modtage 19.999 kr. i kontakt. Læs mere her.)

Forbuddet omfatter ikke private, ligesom det ikke omfatter erhvervsdrivende omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1. Dette gælder f.eks. advokater, revisorer, ejendomsmæglere og visse virksomheder inden for den finansielle sektor. Disse typer af erhvervsdrivende er i stedet omfattet af en række regler i hvidvasklovgivningen, som forpligter dem til at have et nærmere kendskab til deres kunder og de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer deres kunder.

Hvor spørgsmålet om, hvorvidt en kontantbetaling er på 50.000 kr. eller derover næppe giver anledning til fortolkning, forholder det sig anderledes med den sidste del af forbuddet, som angår flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Når flere kontantbetalinger anses som indbyrdes forbundne

Som udgangspunkt anses løbende ydelser ikke i sig selv for at være indbyrdes forbundne. Sådanne løbende ydelser vil derfor kun være omfattet af kontantforbuddet, hvis betalingen for en enkelt periode udgør 50.000 kr. eller derover.

Er der derimod ikke tale om en egentlig løbende ydelse, men en ratevis betaling, eksempelvis i forbindelse med køb af en løsøregenstand eller en fast ejendom, vil de enkelte rater være indbyrdes forbundne, og kontantforbuddet vil dermed ramme tilfælde, hvor den samlede betaling udgør 50.000 kr. eller derover.

En ny afgørelse fra Højesteret afsagt den 24. april 2019 fastlægger imidlertid grænserne for, hvornår der tale om en række enkeltstående salg – som isoleret set blot ikke må medføre en kontantbetaling på 50.000 kr. eller derover, og hvornår en række enkeltstående salg skal anses for at være indbyrdes forbundne. Er der tale om, at enkeltstående salg skal anses for at være indbyrdes forbundne, må handlerne samlet set ikke medføre en kontantbetaling på 50.000 kr. eller derover.

Den konkrete sag

Sagen angik en bilforhandler, som i perioden fra januar 2015 til marts 2016 havde solgt mere end 500 brugte biler til nogle udenlandske opkøbere mod kontant betaling. Spørgsmålet var derfor, om selskabet ved at modtage kontant betaling for bilerne overtrådte kontantforbuddet i hvidvaskloven. I en række tilfælde havde bilforhandleren solgt biler til 50.000 kr. eller derover og modtaget hele købesummen kontant. Disse betalinger var klart i strid med kontantforbuddet.

Sagens hovedspørgsmål angik dog en lang række tilfælde, hvor bilforhandleren havde foretaget kontantsalg af flere biler til samme kunde den samme dag, og hvor prisen for den enkelte bil havde været mindre end 50.000 kr., men hvor summen af de kontante beløb de pågældende dage, var større end lovens beløbsgrænse på 50.000 kr. Der blev udstedt særskilte fakturaer vedrørende salget af hver enkelt bil. Spørgsmålet var, om der også var sket overtrædelse af hvidvasklovens kontantforbud i disse tilfælde.

Bilforhandleren var tidligere blevet frifundet for denne del af sagen i Landsretten. Højesteret stadfæstede Landsrettens afgørelse og fandt, at de pågældende salg ikke var eller så ud til at være indbyrdes forbundet på en måde, som indebar en overtrædelse af hvidvasklovens kontantforbud.

Højesteret fandt derfor, at bilforhandleren ikke i nogen af disse tilfælde havde modtaget et kontantbeløb på 50.000 kr. eller derover på én gang.

I stedet fandt Højesteret, at der derfor var tale om situationer, hvor kunden – efter køb og betaling af en eller flere biler til en samlet pris på mindre end 50.000 kr. – havde forladt forretningen uden aftale om køb af flere biler, men efterfølgende alligevel vendte tilbage senere samme dag og købte og betalte for flere biler for under 50.000 kr., hvorved summen af kontantbetalinger samme dag fra samme kunde har oversteget 50.000 kr.

Ved vurderingen af om flere betalinger er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet, synes Højesteret derved at have lagt vægt på det enkelte besøg i butikken. Hvis kunden under et besøg havde erhvervet flere biler, skulle disse samlet anses for at være indbyrdes forbundet. Kommer kunden derimod tilbage senere på dagen – uden dette har været aftalt – er der imidlertid tale om en ny handel, hvor der igen kan modtages en betaling på op til 49.999 kr.

Er du opmærksom på kontantforbuddet?

Vi har tidligere forklaret omfanget af kontantforbuddet i denne artikel: Hvor mange kontanter må jeg tage imod?

Generelt skærper lovgiverne og myndighederne løbende opmærksomheden omkring hvidvaskproblematikkerne. Det gælder også i relation til kontantforbuddet, som kontrolmyndigheder og politi derfor tilegner stigende opmærksomhed.

Vi følger løbende udviklingen og orienterer her på siden. Har du konkrete spørgsmål eller en sag vedrørende kontantforbuddet, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne