Nyheder

Ny afklarende kendelse i MgO-sagerne

Den 30. april 2019 blev der afsagt en principiel, men nok ikke uventet kendelse vedrørende MgO- problematikken. Voldgiftsretten fastslog, at entreprenører kunne anvende MgO-plader uden nødvendigvis at blive draget til ansvar.

Voldgiftsretten slog den 30. april 2019 fast, at entreprenører kunne anvende MgO-plader uden at blive ansvarlige for anvendelsen af disse plader, efter at det var anført i et Byg-Erfa blad (Byggetekniske erfaringer) den 27. december 2013, at sådanne plader kunne anvendes til vindspærreplader. Kendelsen henviser også til, at det i Træ 68 fra december 2013 (udgivet af Træbranchens Viden og Formidlingscenter) er anført, at der eksisterer MgO-plader, som anvendes til vindspærreplader uden, at det nævnes, at disse plader har dårlige egenskaber.

Kendelsen slår, som tidligere kendelser, fast, at pladerne var uegnede til anvendelse i det danske klima.

I modsætning til tidligere kendelser, der pålagde entreprenøren risikoen for anvendelsen af pladerne helt hen i 2013 i de situationer, hvor entreprenøren havde valgt pladetypen, fastslår Voldgiftsretten, at pladetypen i 2014 for så vidt angår anvendelsen var blevet et gængs og anerkendt produkt.

Det skyldes i særdeleshed omtalen i Byg-Erfa bladet og Træ 68. Når typen af plader var beskrevet som muligheder i forhold til anvendelse som vindspærreplader de to steder, så kunne entreprenøren uden selvstændige undersøgelser lægge til grund, at pladerne kunne anvendes til det beskrevne formål.

Voldgiftsrettens synspunkt er korrekt og forståeligt.

Byg-Erfa fonden, der udgiver Byg-Erfa blade, er etableret i 1977 som en selvstændig og uafhængig organisation, som virker efter retningslinjer udstukket af bl.a. Byggeskadefonden, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut.

Byg-Erfa har til formål at indsamle, bearbejde og formidle byggetekniske erfaringer. Kan byggeriets parter ikke regne med de erfaringer, der offentliggøres i disse blade, vil det etablerede system være betydningsløst, og det vil medføre store usikkerheder og risici i byggebranchen.

Der er dog anledning til at pointere, at Voldgiftsretten bemærker:

”Efter bevisførelsen, herunder forklaringer af D, (administrerende direktør hos entreprenøren, red.) lægger Voldgiftsretten til grund, at E (entreprenøren, red.) ikke i forbindelse med selskabets anvendelse af MgO-plader i andre byggerier eller på anden måde forud for sommeren 2014 havde kendskab til de forhold, der gjorde pladerne uegnede til anvendelse som udendørs vindspærreplade…”

Det betyder, at det ikke er udelukket, at en entreprenør kan pålægges et ansvar, såfremt entreprenøren havde kendskab til problemer med pladerne inden den faktiske anvendelse. Det vil nok almindeligvis kunne udstrækkes til, at entreprenøren også risikerer et ansvar, såfremt entreprenøren burde være bekendt med problemer med anvendelsen. Det vil i hvert fald følge normal praksis.

Så måske er der endnu ikke endelige retningslinjer for alle MgO-sager.

Har du spørgsmål vedrørende den konkrete kendelse eller generelt problematikken vedrørende MgO-pladerne, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne