Nyheder

Nyt lovforslag om obligatorisk betænkningstid for kviklån

Justitsministeren har fremsat et forslag om at ændre kreditaftaleloven. Med ændringen indføres en obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån – de såkaldte kviklån. Lovforslaget kan dermed få stor betydning for udbyderne af kviklånene.

Ifølge forslaget skal der fra 1. juli 2016 gå mindst 48 timer før en forbruger gyldigt kan acceptere et lånetilbud, hvis der er tale om et kortfristet forbrugslån. Forslaget har dermed kun betydning for lån med en løbetid på maksimalt tre måneder. Lånene skal være optaget af en forbruger hos en udbyder - som ikke er et pengeinstitut - og der må ikke samtidigt stilles krav om sikkerhed eller køb af en vare eller tjenesteydelse.

Lovforslaget har været sendt i høring hos en række offentlige myndigheder, forskellige organisationer og aktører på markedet.

I høringssvarene er der blandt andet udtrykt bekymring over den begrænsning i dansk rets almindelige aftalefrihed, som lovændringen vil medføre. Der er også stillet spørgsmålstegn ved, om forslaget reelt vil øge forbrugerbeskyttelsen. Det påpeges herunder særligt, at forbrugerne fortsat har adgang til impulsivt at låne endog meget høje beløb fra f.eks. pengeinstitutter, kreditkort og varelån.

Det er også blevet påpeget, at lovforslaget risikerer at have en konkurrenceforvridende effekt. Da den obligatoriske betænkningstid ifølge lovforslaget alene indføres for forbrugslån, som ikke er tilbudt af pengeinstitutter eller i forbindelse med varekøb, frygtes det, at den reelle konsekvens af forslaget er en svækkelse af konkurrencen på markedet for kortfristede forbrugslån, hvilket ikke er til gavn for forbrugeren.

Dette afvises dog af Justitsministeriet, som henviser til, at lovforslaget bygger på en undersøgelse af kviklånsmarkedet foretaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Undersøgelsen har ifølge Justitsministeriet påvist et behov for, at forbrugeren særligt i forhold til  kviklån i højere grad gives mulighed for at genoverveje lånet og sit lånebehov. Det er i den forbindelse Justitsministeriets opfattelse, at kreditprodukter udbudt af pengeinstitutter ikke er forbundet med de samme risici for forbrugeren, som de kviklån lovforslaget omfatter.

Lovforslaget er sat på dagsordenen til 1. behandling den 14. april 2016 og vil, hvis det bliver vedtaget, få betydning for lånetilbud afgivet efter 1. juli 2016.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information