Nyheder

Energigigant kan retmæssigt benytte brandet og virksomhedsnavnet ØRSTED

H. C. Ørsteds efterkommere kunne ikke forhindre Ørsted-koncernens (det tidligere Dong) kommercielle brug af ØRSTED som varemærke, domænenavn og virksomhedsnavn. Dette fastslår Sø- & Handelsretten ved afgørelse af 10. maj 2019.

Syv efterkommere efter H.C. Ørsted og dennes bror Anders Sandøe Ørsted anlagde i januar 2018 sag mod Ørsted A/S og den resterende del af Ørsted-koncernen med henblik på at forhindre brugen af navnet ØRSTED som varemærke, domænenavn og firmanavn.

Sagen blev anlagt efter, at det tidligere Dong Energy A/S den 2. oktober 2017 skiftede navn til Ørsted A/S.

Efterkommerne gjorde under sagen gældende, at navnet Ørsted, som følge af det relativt lave antal personer, som bærer navnet Ørsted, udgjorde et beskyttet navn, som derfor ikke kunne registreres som virksomhedsnavn eller varemærke af Ørsted-koncernen.

Varemærkeloven undtager en række mærker fra registrering. Blandt andet undtages et ”varemærke, der uhjemlet består af et personnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst […] medmindre der derved sigtes til en for længst afdød person”, jf. dagældende varemærkelovs § 14, nr. 4 (nugældende varemærkelovs § 15, stk. 3, nr. 6).

Selvom de syv efterkommere alle drev erhvervsmæssig virksomhed og hver især promoverede sig under navnet Ørsted, lagde Sø- & Handelsretten til grund, at Ørsted-koncernen ved deres valg af nyt selskabsnavn og brand ønskede en reference til H.C. Ørsted, idet H.C. Ørsted ved sin opdagelse af elektromagnetismen, dannede grundlag for elproduktionen, som vi kender den i dag.

Allerede derfor var der tale om valg af et varemærke med reference til en for længst afdød person (H.C. Ørsted døde i år 1851), hvorfor ovenstående relative hindring i varemærkeloven ikke fandt anvendelse.

Sø- & Handelsretten fandt desuden ikke, at selskabsloven ydede et bredere værn end varemærkeloven og fastslog derfor, at Ørsted-koncernen ej heller var afskåret fra at benytte Ørsted som selskabsnavn.

På den baggrund frifandt Sø- & Handelsretten Ørsted-koncernen for alle de nedlagte påstande i sagen og tilkendte den samlede koncern 1 million kroner i sagsomkostninger.

Sagsomkostningerne dækkes af efterkommernes retshjælpsforsikring og et eventuelt restbeløb betales af statskassen som følge af, at efterkommerne under sagen fik meddelt fri proces.

Til trods for efterkommernes egen interesse i brandet Ørsted var dette ikke nok til, at undtagelsesbestemmelsen fandt anvendelse, da Ørsted-koncernen netop kunne dokumentere, at selskabet blev opkaldt efter den for længst afdøde H.C. Ørsted. Sagen illustrerer, at undtagelsesbestemmelserne i varemærkeloven fortolkes i overensstemmelse med ordlyden og at der derfor ikke gives et bredere værn end ordlyden tilsigter. 

Vil du vide mere?

Varemærker og øvrige forretningskendetegn i den ene eller anden form har stor værdi. De fleste kan forestille sig, hvilken massiv økonomisk byrde Ørsted ville blive ramt af, hvis afgørelsen ikke faldt ud som den gjorde. Derfor er det enormt vigtigt at rettighedscleare inden igangsættelse af branding eller re-branding.

Hos DAHL er vi klar til at hjælpe med at etablere en IP-strategi, der skaber værdi for dig og din virksomhed. Hvis du vil vide mere om den konkrete afgørelse, håndtering af varemærker eller ønsker at vide mere om vores skræddersyet IP-review, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne