Nyheder

Ændringer i hvidvasklovgivningen - hvad betyder det for dig som rådgiver?

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en række ændringer i hvidvaskloven. Fra et rådgiverperspektiv medfører ændringer i hvidvaskloven en række nye forpligtelser. Få indblik i disse ændringer og betydningen for dig som rådgiver.

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en række ændringer i hvidvaskloven. Ændringerne er en følge af implementeringen af det 5. hvidvaskdirektiv. Der er tale om et ændringsdirektiv, som har til formål at styrke den allerede forebyggende ramme inden for hvidvaskreglerne.

Det 5. hvidvaskdirektiv implementeres delvist i hvidvaskloven og delvist i selskabslovgivningen.

Fra et rådgiverperspektiv medfører ændringer i hvidvaskloven en række yderligere forpligtelser. Særligt indføres en rapporteringsforpligtelse i det tilfælde, at en virksomhed omfattet af hvidvaskloven konstaterer, at de oplysninger, en kunde har registreret i Erhvervsstyrelsens ejerregister, ikke er korrekte eller ufuldstændige.

Det hidtidige udgangspunkt

I dag eksisterer der ikke en pligt for personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven til at indberette uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om et selskab eller en anden juridisk persons reelle ejere.

Virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven, er i dag forpligtet til at udføre kundekendskabsprocedurer, der indebærer, at de kontrollerer deres kunders og kundernes reelle ejeres identitetsoplysninger. Oplysningerne i Erhvervsstyrelsens register over reelle ejere kan som udgangspunkt ikke lægges til grund ved udførelsen af en kundekendskabsprocedure. Virksomheder og personer omfattet af hvidvasklovens bestemmelser om kundekendskabsprocedurer skal derfor foretage deres egen undersøgelse og vurdering af, hvem der er kundernes reelle ejere.

Indtil nu har indholdet af hvidvaskreglerne derfor været således, at bliver en virksomhed eller person bekendt med, at de oplysninger, som er indhentet i medfør af dette kapitel, er utilstrækkelige og ikke kan ajourføres, skal virksomheden eller personen blot træffe passende foranstaltninger for at imødegå risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme. Forpligtelserne har derfor indtil nu kun været interne og ikke eksterne.

Den nye indberetningsforpligtelse

Som en konsekvens af de netop vedtagne ændringer i hvidvaskloven indføres der nu et krav om, at personer og virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven og dermed omfattet af pligten til at udføre kundekendskabsprocedurer, skal indberette uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere af selskaber, andre juridiske personer, trusler og lignende juridiske arrangementer, som de bliver bekendte med til Erhvervsstyrelsen. Det samme gør sig gældende for udvalgte myndigheder.

Kravet om indberetning gælder i de tilfælde, hvor virksomheder og personer som led i deres undersøgelse om kundens reelle ejere ser, at de oplysninger, der er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, er uoverensstemmende. I det tilfælde skal virksomheden og dermed rådgivere, der er omfattet af hvidvaskloven, fremover foretage en indberetning af uoverensstemmelsen af registrering af de reelle ejere til Erhvervsstyrelsen.

Indberetningspligten vil gælde i alle tilfælde af uoverensstemmelser og ikke kun, hvor der foreligger en mistanke om hvidvask, terrorfinansiering eller skatteunddragelse. Det er derfor ikke indberetterens pligt at vurdere, hvorvidt der er tale om en utilsigtet manglende registrering, en utilsigtet fejlregistrering, eller om der er tale om en tilsigtet manglende registrering eller tilsigtet fejlregistrering.

Indberetningen vil være anonymiseret overfor den indberettede. Den virksomhed, fond eller forening, som indberetningen vedrører, får således ikke oplyst, hvem der har foretaget indberetningen.

Indberetningen af eventuelle konstaterede uoverensstemmelser skal ske hurtigst muligt efter, at virksomheden eller personen er blevet bekendt med uoverensstemmelsen. Indberetningen kan derfor ikke uden særlig anerkendelsesværdig grund vente flere dage. Indberetningen skal foretages uden ugrundet ophold for at sikre registrets aktualitet.

Konstateres det som led i tilsynsmyndighedens tilsyn, at en person eller en virksomhed ikke har foretaget den lovpligtige indberetning, har de relevante tilsynsmyndigheder med lovændringerne mulighed for at give påbud, hvis det i forbindelse med et tilsyn konstateres, at der ikke er foretaget indberetning af uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om reelle ejere.

Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af indberetning

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at offentliggøre indberetningen af uoverensstemmende reelle ejere.
Indberetninger om uoverensstemmelser opdeles i tre kategorier:

  1. Utilsigtet manglende registrering, f.eks. fordi de juridiske enheder ikke er bekendte med reglerne om registrering af reelle ejere
  2. Utilsigtet fejlregistrering, f.eks. fordi de juridiske enheder har misforstået reglerne om registrering af reelle ejere og derfor har registreret forkerte eller mangelfulde oplysninger
  3. Tilsigtet manglende registrering eller tilsigtet fejlregistrering

Risiko for tvangsopløsning

Hvis der blot er tale om en utilsigtet fejlregistrering af de reelle ejere, må det forventes, at ledelsen på baggrund af eventuel vejledning fra Erhvervsstyrelsen foretager den fornødne berigtigelse. Foretages berigtigelsen ikke, vil den manglende eller mangelfulde registrering af selskabets reelle ejere medføre, at selskabet oversendes til tvangsopløsning ved skifteretten.

Erhvervsstyrelsen kan offentliggøre en meddelelse om uoverensstemmelser i forhold til oplysningerne om reelle ejere. Erhvervsstyrelsen skal hurtigst muligt efter modtagelsen af indberetningen vurdere, om det er hensigtsmæssigt og proportionalt, at en meddelelse om uoverensstemmelse skal offentliggøres. Offentliggørelsen sker sideløbende med, at Erhvervsstyrelsens undersøger indberetningen. Virksomheden har mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen, inden meddelelsen offentliggøres i it-systemet, medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.

Når der er afklaring omkring de registrerede oplysninger, vil der hurtigst muligt blive offentliggjort en ny meddelelse, hvori det oplyses, at undersøgelsen af det indberettede forhold er afsluttet samt konklusionen på baggrund af undersøgelsen.

Har du spørgsmål til lovændringerne eller reglerne om registrering af reelle ejere, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne