Nyheder

Reglerne skærpes: Har I styr på jeres reelle ejerregistreringer?

Reglerne skærpes med nye ændringer i selskabsloven, som skal sikre, at de registrerede oplysninger i CVR-registeret er korrekte, og det hermed er muligt at identificere selskabernes reelle ejere. Ledelser i kapitalselskaber skal være særligt opmærksomme på disse stramningerne. Få indblik i ændringerne.

Stramninger

Folketinget har den 2. maj 2019 vedtaget en række ændringer i selskabsloven som led i implementeringen af det 5. hvidvaskdirektiv. Formålet med ændringerne er at styrke indsatsen mod hvidvask, terrorfinansiering og skatteunddragelse yderligere. Ændringerne i selskabsloven skal sikre, at de registrerede oplysninger i CVR-registeret er korrekte og det hermed er muligt at identificere selskabernes reelle ejere.

Der indføres i den forbindelse en række bestemmelser i selskabsloven, der medfører stramninger som ledelser i kapitalselskaber skal iagttage.

Kontrolforpligtelse

Fra 1. juli 2019 skal kapitalselskaber én gang årligt undersøge, om der er ændringer i selskabets registrerede oplysninger om de reelle ejere i CVR. Undersøgelsen skal foretages på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten – dette ville ofte være i forbindelse med selskabets ordinær generalforsamling.

Selskabet skal kunne dokumentere, at de har foretaget undersøgelserne hvert år. Denne dokumentation skal selskabets registrerede ledelse sikre opbevaret i 5 år. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at selskabet mindst en gang årligt tager stilling til, om de allerede registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere er korrekte.

Kapitalejernes pligt til forsyning af oplysninger

Kapitalselskaber er forpligtede til at foretage de fornødne undersøgelser med henblik på at konstatere, hvem der reelt ejer eller kontrollerer selskabet. Udgangspunktet er, at alle selskaber har reelle ejere. Kapitalselskabet skal indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kunne identificere selskabets reelle ejere herunder dokumentere, hvad de har foretaget for at identificere de reelle ejere – også i de tilfælde hvor de reelle ejere ikke kunne identificeres og ledelsen derfor registreres.

Der er i den forbindelse vedtaget en forpligtelse i selskabsloven til, at kapitalejerne skal forsyne selskabet med oplysninger, der er relevante for at sikre, at oplysninger om de reelle ejere er opdaterede og aktuelle.

Tvangsopløsning af selskaber

Erhvervsstyrelsen kan på nuværende tidspunkt anmode skifteretten om at opløse et kapitalselskab:

  • hvis styrelsen bl.a. ikke rettidigt har modtaget selskabets årsrapport,
  • hvis selskabet ikke har registreret ledelse, eller
  • hvis selskabet ikke har registreret legale eller reelle ejere

Erhvervsstyrelsen kan fra den 1. juli 2019 også anmode skifteretten om at opløse et kapitalselskab efter selskabslovens § 225, stk. 1, nr. 4, hvis kapitalselskabet ikke har registreret reelle ejere, eller hvis selskabet har foretaget en mangelfuld registrering.

En mangelfuld registrering vil f.eks. være forkert registreret reel ejer, forkert angivelse af ejer- eller stemmeprocenter, forkert adresse på de reelle eller legale ejere. Hvis det vurderes, at der er fejl i de registrerede oplysninger om et selskabs reelle ejere, vil Erhvervsstyrelsen henvende sig til selskabet med henblik på at få registreringerne tilrettet. Muligheden for at sende et selskab til tvangsopløsning vil derfor være sidste udvej, hvis forholdet ikke berigtiges.

Selskabet skal kunne dokumentere, at de har foretaget undersøgelser af selskabets reelle ejere hvert år. Denne dokumentation skal selskabets registrerede ledelse sikre opbevaret i 5 år. Manglende opbevaring af dokumentation for kontrol af selskabets reelle ejerregistreringer i 5 år medfører, at Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse et kapitalselskab efter selskabslovens § 225. Det er ikke muligt for ledelsen at fremskaffe disse oplysninger eller udbedre forholdet, hvis selskabet ikke har opbevaret oplysningerne efter deres kontrol hver år. Det er derfor vigtigt, at den registrerede ledelse i selskabet sørger for opbevaring af dokumentation for, at de hvert år har kontrolleret selskabets reelle ejere. Læs også mere her.  
Vi anbefaler derfor, at selskabers ledelse næste gang de godkender selskabets årsrapport foretager en kontrol af selskabets reelle ejerregistreringer og opbevarer dokumentation heraf de næste 5 år.

Vil du vide mere?

I er velkomne til at kontakte os, såfremt I ønsker bistand til, hvordan I skal håndtere den årlige gennemgang af selskabets reelle ejere og dokumentere kontrollen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne