Nyheder

Friholdelseserklæringer – giver de mening?

Det er ikke usædvanligt, at direktører i større virksomheder har et vilkår i deres ansættelsesaftaler, hvorefter de har pligt til ”uden særskilt vederlag at indtræde i bestyrelsen for selskaber, som selskabet helt eller delvist ejer”. Få indblik i fordele og ulemper ved brug af friholdelseserklæring og generelt rollen som koncernledelsens ”bestyrelsesrepræsentant”.

Direktører i større virksomheder har ofte som ansættelsesvilkår, at de har pligt til uden særskilt vederlag at indtræde i bestyrelsen for selskaber, som selskabet helt eller delvist ejer. Dette vilkår i direktørkontrakten har ført til, at mange direktører til gengæld efterspørger en såkaldt ”friholdelseserklæring”, så deres arbejdsgiver friholder dem for ethvert krav, der udspringer af sådanne bestyrelseshverv.

Men virker en friholdelseserklæring?

Direktøren ønsker typisk at være beskyttet mod konsekvenserne af, at han ”bare” er koncernledelsens forlængede arm i datterselskabet – og derfor af og til medvirker til beslutninger, der mere tjener koncernens interesse end lige netop det pågældende selskabs.

Kan man på den måde sikre sig mod konsekvenserne af, at man dybest set ikke overholder Selskabsloven? Ja, det kan man, så længe koncernen lever og har det godt. I så fald er koncernen forpligtet til at sikre, at der ikke opstår ubehagelige personlige konsekvenser af sådanne beslutninger.

Men hvis hele koncernen rammes af en økonomisk katastrofe, så er det jo typisk ikke kun andre selskaber i koncernen, der rammes af sådanne fejldispositioner. Har selskabet f.eks. tiltrådt en solidarisk medhæftelse for hele koncernens fælles kassekredit (der samlet er af en størrelsesorden, der er langt ude af proportion med selskabets balance), og denne kaution i realiteten er det, der trækker selskabet ned, vil der (måske) være kreditorer, der synes, at bestyrelsesmedlemmerne skal stilles til ansvar for dette. I den situation nytter en friholdelseserklæring ikke noget – idet selskabet, der har udstedt garantien, ikke eksisterer længere.

Hvad gør man så? Dels kan man jo først og fremmest tage ansvaret som bestyrelsesmedlem alvorligt og minde sig selv om, at alle beslutninger skal tages med udgangspunkt i netop dette selskabs interesser, så man undgår helt at komme i situationen.

Omvendt er det ikke altid realistisk. Der er jo en grund til, at koncernledelsen ønsker ”en af deres egne” placeret i bestyrelsen – nemlig at datterselskaber skal følge koncernledelsens taktstok. Det mere realistiske alternativ er at insistere på, at du som ansat direktør kun vil indtræde i bestyrelsen for koncernselskaber, hvor der er tegnet en passende bestyrelsesansvarsforsikring. Læs mere om bestyrelsesansvarsforsikringer her.

Er den hellige grav så vel forvaret? Ikke nødvendigvis. For bestyrelsesansvarsforsikringer dækker naturligvis ikke forsætlige handlinger eller undladelser. Du kan derfor ikke bare lukke øjnene og stemme for alt, hvad koncernledelsen beder om – og så satse på, at forsikringsselskabet dækker, hvis det går galt. Du skal stadig have hovedet med i bestyrelseslokalet og sikre, at der ikke besluttes noget, der åbenlyst strider mod selskabets interesser (uanset hvor meget det ellers ville gavne koncernen).

Har du spørgsmål til, hvordan du stiller dig bedst muligt som bestyrelsesmedlem eller helt konkrete spørgsmål til sager om bestyrelsesansvar, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne