Nyheder

Nedrivning af almene boliger

Almene boligforeninger har mulighed for i samråd med kommunen at iværksætte nedrivning af almene boliger i forbindelse med bekæmpelse af ghettoer og områder med boligsociale udfordringer. Det er dog et kompliceret retsområde for boligforeningerne, og vi sætter derfor fokus på nogle få af de væsentligste betingelser og juridiske faldgruber her.

Som et led i regeringens plan for bekæmpelse af ghettoer indgår nedrivning af almene boliger og genhusning af lejerne. Det er en stor og kompliceret juridisk proces at håndtere denne type af sager for de almene boligforeninger, idet processen involverer en lang række forskellige juridiske områder. Her får du indblik i kriterierne for nedrivning og genhusning samt et par af de vigtigste juridiske faldgruber.

Hvornår kan en almennyttig boligforening rive en ejendom ned?

En almennyttig boligforening kan rive en ejendom ned, når kommunalbestyrelsen og ministeren giver tilladelse. Sådan godkendelse kan forventes imødekommet af ministeren, når:

  • der er dokumenterede alvorlige byggetekniske problemer ved ejendommen, eller
  • der er dokumenterede vedvarende og væsentlige udlejningsvanskeligheder, eller
  • der er væsentlige boligsociale udfordringer i et udsat boligområde, hvor ejendommen er beliggende

Kriterier for områder med boligsociale udfordringer

Det er for tiden særligt nedrivning i områder med boligsociale udfordringer, som er omtalt i pressen, særligt i Gjellerup ved Aarhus og i Vollsmose ved Odense. Områder med boligsociale udfordringer er karakteriseret ved, at to af de følgende kriterier skal være opfyldt:

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 % opgjort som landsgennemsnittet over de seneste 2 år
  2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet over de seneste 2 år
  3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 % og/eller
  4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området, eksklusive uddannelsessøgende, udgør mindre end 55 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen

Er to af disse kriterier opfyldt og andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande samtidig overstiger 50 %, er der desuden tale om et ghettoområde. Er kriterierne opfyldt i 4 år, er der tale om et hårdt ghettoområde.

Eksempler på juridiske faldgruber: Opsigelse og genhusning af lejerne

Når ministeren og kommunalbestyrelsen giver tilladelse til nedrivning af ejendommen, kan boligforeningen opsige lejerne efter almenboliglovens bestemmelse om, at udlejer kan opsige lejeren, når udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives. Opsigelsen skal opfylde de formelle krav i almenlejeloven.

Udlejer skal tilbyde lejeren en erstatningsbolig, og i den forbindelse kan parterne indgå aftale om, hvorvidt erstatningsboligen skal være midlertidig eller permanent. Det er dog boligforeningen, som træffer den endelige beslutning herom.

Udlejer skal også tilbyde at betale lejerens rimelige og dokumenterede flytteudgifter i forbindelse med flytning til anden bolig. Som almen boligforening skal man dog være opmærksom på, at der er mulighed for, at boligforeningen og kommunen kan indgå aftale om, at kommunen overtager pligten til at genhuse lejerne.  

Hvis genhusningen er permanent, ophører det gamle lejemål, og der indgås et nyt lejemål om erstatningslejemålet. Lejer skal tilbydes en lejlighed af passende størrelse, beliggenhed og kvalitet og med passende udstyr.

Er genhusningen midlertidig, skal boligen være passende og beliggende i kommunen. Også hotel og lign. kan udgøre et tilbud om midlertidig erstatningsbolig.

Lejeren bliver ikke lejer af det midlertidige lejemål, fordi lejemålet ikke er ophørt. Er det midlertidige lejemål billigere end lejers eget lejemål, har lejer krav på udbetaling af differencen. Løber det midlertidige lejemål længere end 12 måneder, har lejer ret til at få tilbudt permanent genhusning.

Vil du vide mere?

Hos DAHL har vi mange års erfaring med at samarbejde med de almene boligforeninger og yder løbende professionel rådgivning om håndtering af blandt andet de vanskelige nedrivningssager. Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe og kontakt en af vores specialister, hvis du vil vide mere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne