Nyheder

DILEMMA: Koks i kulissen

Samarbejdet mellem bestyrelsesmedlemmerne har afgørende betydning for værdiskabelsen i enhver virksomhed. Formanden har ansvaret for at sikre, at bestyrelsen arbejder godt sammen. Men hvad gør bestyrelsesformanden, når der opstår personkonflikt i bestyrelsen? I vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på bestyrelsesformandens dilemmaer, bl.a. når formanden skal til forholde sig til koks i kulissen.

Det er en kendt sag, at samarbejdet mellem medlemmerne på tværs i bestyrelsen har afgørende betydning for værdiskabelsen i enhver virksomhed. Opstår der uoverensstemmelser mellem to eller flere personer i en gruppe, vil sådanne uoverensstemmelser ofte påvirke hele gruppens arbejde.

Det følger af bestyrelsesformandens rolle, at han eller hun har det overordnede ansvar for at sikre, at bestyrelsen arbejder godt sammen. Med rollen følger også et krav om at kunne intervenere og løse de personkonflikter, der kan opstå - som måske endda er uden relation til bestyrelsesarbejdet i virksomheden.

Men hvad gør bestyrelsesformanden, når der opstår personkonflikt i bestyrelsen?

En konfliktsituation

Scenen er sat for følgende udfordring:

I en ellers velfungerende bestyrelse for en importvirksomhed af tjekkiske havemaskiner opstår der pludseligt samarbejdsproblemer. 

Bestyrelsesformanden iagttager straks, at to medlemmer af bestyrelsen har ændret ikke blot holdning til hinanden, men også adfærd overfor hinanden. Helt banalt sker der det, at respekt er afløst af illoyalitet. Saglig argumentation er afløst af personangreb.

Det er klart, at bestyrelsesformanden skal gribe til handling, men på hvad? Det er tilsyneladende udenfor bestyrelseslokalet, der er opstået en konflikt, og direktionen melder “hus forbi”. 

Rygtet tyder på, at en meningsudveksling til en privat fest om den virksomhed, som den ene af de to bestyrelsesmedlemmer driver som sin primære forretning, er løbet af sporet. Det ene bestyrelsesmedlem har højlydt kritiseret sin kollegas virksomhed for dens kinesiske produkter, der er betegnet som “ragelse”. Det andet bestyrelsesmedlem har følt sig hårdt ramt af produktkritikken, hvilket har ført til vrede og gensidig uforsonlighed.

Bestyrelsesformanden er i sine overvejelser begrænset af, at kilden til rygterne har bedt om fuldstændig fortrolighed. Altså ved bestyrelsesformanden ikke noget! At sætte begge bestyrelsesmedlemmer på porten - den nemme løsning - er ikke umiddelbart i virksomhedens interesse.

Vores anbefalinger til bestyrelsesformanden

  • Indkald hvert af bestyrelsesmedlemmerne til et personligt møde og forehold dem observationerne omkring deres ændrede adfærd og holdning til hinanden. Bed dem redegøre for deres opfattelse af konfliktens dybde, årsag og natur.
  • Vurdér på baggrund heraf, om personkonflikten er varig - eller om du som bestyrelsesformand kan virke som en katalysator for løsning. Det er en vanskelig opgave, der kræver tid, god menneskelig indsigt og forståelse.
  • Udtryk klarhed om kravet til behovet for at løse konflikten af hensyn til bestyrelsens arbejde i den virksomhed, hvor begge er valgt ind.
  • Løser samtalerne og formandens indsats ikke problemet, må bestyrelsesformanden involvere den øvrige bestyrelse i problemløsningen og drøfte konsekvenserne af den manglende løsning af konflikten. 
  • Er der ingen tilfredsstillende løsning på personkonflikten, vil begges udtræden være nærliggende.

Ofte kommer det ikke så vidt. Oprulles konflikten, dens natur og ophav sammen med konfliktens parter, vil det ofte være sådan, at en af parterne, hvis ikke begge - vil stille deres mandat til rådighed for bestyrelsesformanden, da konflikten har sit udspring i et forhold, som slet ikke vedrører den virksomhed, hvor begge er repræsenteret.

Det må bestyrelsesformanden ofte acceptere, uanset hvilke personlige holdninger og relationer bestyrelsen måtte have til de pågældende bestyrelseskolleger.

Selvom situationen er uheldig, har bestyrelsen derfor kun det ene valg at starte en søgeproces efter egnede kandidater. Hensynet til virksomheden byder, at der til enhver tid skal være ro i bestyrelseslokalet.

DAHL BoardExcellence® – nyttig viden om bestyrelsesarbejde

Denne artikel er den fjerde i serien om nogle af de problemstillinger, der kan opstå i et ellers velfungerende samarbejde mellem bestyrelse og direktion. Ordet ”dilemma” stammer fra græsk og udtrykker den situation, at en person skal træffe et valg, typisk mellem to eller flere lige gode eller lige ringe muligheder. Dilemmaer løses som oftest gennem ledelse. Det juridiske regelsæt er ofte ude af stand til at anvise en vej i løsningen af de konflikter, der udspringer heraf.

Har du konkrete spørgsmål til dilemmaet, som vi har behandlet i denne artikel eller generelle spørgsmål omhandlende bestyrelsesarbejde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne