Nyheder

Kan en vedtægtsændring i et selskab give skattemæssige udfordringer?

Som kapitalejer i et selskab har du en række rettigheder, typisk økonomiske rettigheder og forvaltningsbeføjelser. Vedtægtsændringer i selskabet kan imidlertid have en så indgribende betydning, at man betragter samtlige kapitalandele som afståede og generhvervet med nye rettigheder. For fysiske personer vil en afståelse af kapitalandele dog kunne udløse skattemæssige konsekvenser, da disse beskattes af gevinst og tab. Få indblik i gældende regler og nyeste praksis.

Er man kapitalejer i et selskab – et aktie- eller anpartsselskab – ejer man aktier eller anparter, i det følgende benævnt kapitalandele. Kapitalandelene giver som udgangspunkt en række rettigheder. Man kan overdrage dem og modtage et provenu. Man kan deltage på generalforsamlingen og afgive sin stemme. Man kan modtage udbytte, hvis der udloddes udbytte, og man kan modtage likvidationsprovenu, hvis selskabet opløses. Disse rettigheder kaldes typisk økonomiske rettigheder og forvaltningsbeføjelser, hvor sidstnævnte refererer sig til stemmeret, retten til at møde på generalforsamlingen m.v., og førstnævnte er der, hvor man får penge fra selskabet.

Opdeling i kapitalklasser

Selskabsloven giver mulighed for, at man via vedtægterne kan lave forskellige kapitalklasser. Kapitalklasserne behøver ikke at have bestemte navne, men man anvender ofte betegnelserne A- og B-aktier eller lignende. Hvilke forskelle, man ønsker for kapitalklasserne, er principielt frit. De traditionelle forskelle er forskellen på retten til udbytte eller forskellen i retten til at udøve stemmeret. Sådanne forskelle indbygges oftest i forbindelse med, at man stifter et selskab, men de kan naturligvis også etableres eller ophæves på et senere tidspunkt.

Selv om man ændrer på kapitalandelenes rettigheder, er man fortsat ejer af kapitalandelene. Den forandring, der sker med rettighederne, kan imidlertid have en så indgribende betydning, at man betragter samtlige kapitalandele som afståede og generhvervet med nye rettigheder. En afståelse medfører, at man skal opgøre gevinst eller tab i forhold til værdien på ændringstidspunktet.

For et selskab, der er kapitalejer, vil en afståelse være skattefri, uanset ejerandel, når der er tale om unoterede selskaber. For fysiske personer vil en afståelse imidlertid kunne udløse skattemæssige konsekvenser, da disse beskattes af gevinst og tab.

Ændring af stemmeret

Skatterådet har for nylig truffet en ret principiel afgørelse omkring ændring af stemmerettigheder.

Afgørelsen vedrører en bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 30, der angiver, hvornår en afståelse af kapitalandele foreligger. I bemærkningerne til denne bestemmelse er der anført følgende om ændring af stemmeretter.

Ændringer, der kun angår aktiernes stemmeret – eksempelvis, hvor der til en aktieklasse efter vedtægtsændringen knyttes stemmeret, eller hvor der foretages opdeling i aktieklasser med forskellig stemmeret eller forskydning i en eksisterende aktieklasseopdeling – fører kun undtagelsesvis til, at der skattemæssigt anses at foreligge afståelse.

Det gælder også, hvis vedtægtsændringen medfører ophævelse af eksisterende aktieklasser med forskellige stemmerettigheder, medmindre der foreligger særlige forhold.”

I sagen var der tale om en familieejet virksomhed, hvor faren havde den stemmeretlige kontrol inden en planlagt ændring, hvor stemmerne skulle ændres til at svare til ejerandele. Ved den pågældende ændring ville denne kontrol medføre, at faren ville gå fra at besidde mere end 50 % af stemmerne til at besidde 26,22 %. Efter vedtægtsændringen er der ingen aktionærer, der har kontrol over selskabet.

Det var herefter Skattestyrelsens og Skatterådets opfattelse, at når faren i den konkrete sag går fra at have fuld kontrol til ikke at have kontrol, er det en så væsentlig ændring af aktiernes rettigheder, at der er tale om en aktieafståelse. Aktieafståelsen omfatter ikke bare farens aktier, men alle aktionærers aktier.

Afgørelsen er relativ ”firkantet”. Ræsonnementet er kort og godt, at forsvinder en majoritet, endda uden at den placeres hos en ny person, er der tale om en så væsentlig ændring, at der foreligger en aktieafståelse.

Vurdering

Den pågældende afgørelse findes ikke at være i overensstemmelse med hverken baggrunde for den lovbestemmelse, som sagen vedrører eller den praksis, der foreligger. Det er ikke sådan, at motiverne til den pågældende lovbestemmelse er formuleret – her lægger man altid op til en konkret vurdering. Afgørelsen er restriktiv og viser også, at man skal være særdeles påpasselig, inden man bare gennemfører vedtægtsændringer.

Har du spørgsmål til den konkrete afgørelse, eller står du med en lignende problemstilling, er du naturligvis velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne