Nyheder

Er dine ansættelseskontrakter ajourført?

I starten af 2016 indtrådte to markante ændringer i reguleringen af ansættelsesforholdet. Hvor det indtil 1. januar 2016 var tilladt at aftale en automatisk fratræden ved det fyldte 70. år, er dette nu ikke længere lovligt. Derudover er de tidligere regler om ansættelsesklausuler blevet erstattet af reglerne i ansættelsesklausulloven. Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis en virksomheds ansættelseskontakter ikke er ajourført.

Afskaffelse af 70-års reglen

En ændring i forskelsbehandlingsloven der trådte i kraft den 1. januar 2016 medfører, at arbejdsgiver ikke længere på nogen måde kan aftale en pligtmæssig fratræden ved udgangen af den måned, hvori medarbejderen fylder en bestemt alder. Hensynet med lovændringen er, at ældre medarbejdere skal have større mulighed for at blive på arbejdsmarkedet. Der er således fjernet en barriere i forskelsbehandlingsloven til fordel for, at ældre kan fortsætte deres aktive erhvervsliv.

Det er for år tilbage fastlagt, at man ikke måtte aftale pligtmæssig fratræden ved en opnået alder lavere end 70 år. Dette blev kendt som 70-års reglen. Med den nye ændring gælder det, at der slet ikke kan aftales pligtmæssig fratræden, hvorfor punkter i ansættelsesaftalen om pligtmæssig fratræden, når medarbejderen fylder 70 år eller mere, nu også er ugyldige. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar 2016, men mange virksomheder har endnu ikke fået ajourført deres ansættelseskontrakter.

Hvis medarbejderen trods bestemmelsens ikrafttræden opsiges med hjemmel i en 70-års regel i ansættelseskontrakten, er dette nu en usaglig opsigelse og udtryk for aldersdiskrimination, hvilket medfører en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Godtgørelsesniveauet for forskelsbehandling grundet alder ligger typisk omkring 9-12 måneders løn.

Såfremt ændringerne ikke foretages, og regler om pligtig fratræden ved 70 år bibeholdes, vil de indgåede kontrakter være i strid med ansættelsesbevisloven. Dette vil medføre, at man som arbejdsgiver skal betale en godtgørelse til sin medarbejder.

Såfremt man som virksomhed stadig har vilkår om en fast fratrædelsesalder på 70 år eller mere, skal man derfor have ændret i sine ansættelseskontrakter.

Den nye lov om ansættelsesklausuler

Den 1. januar 2016 trådte en anden lov – ansættelsesklausulloven – også i kraft. Denne gælder for alle ansættelseskontrakter indgået efter 1. januar 2016.

Det er i forbindelse med den nye lovgivning særlig vigtigt, at betingelserne for gyldigheden af konkurrence- og kundeklausuler er ændret, samt at der opstilles et krav om, at lønmodtagere, der omfattes af en konkurrenceklausul, skal indtage en helt særlig betroet stilling, og at det skriftligt skal være anført, hvorfor arbejdsgiveren anser en konkurrenceklausul som nødvendig i det konkrete ansættelsesforhold. Derudover stilles der også særlige betingelser til kundeklausuler, herunder et forbud mod listekundeklausuler, samt et krav om udlevering af kundelister som en betingelse for en kundeklausuls gyldighed.

Ansættelsesklausuler indgået inden den 1. januar 2016 følger fortsat de tidligere regler, mens klausuler indgået efter 1. januar 2016 kendes ugyldige, såfremt de ikke overholder de nye betingelser.

DAHL står til rådighed for ajourføring af ansættelseskontrakter, herunder også de nye regler for konkurrence- og kundeklausuler, samt afskaffelsen af 70-års reglen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne