Nyheder

Er dine ansættelseskontrakter ajourført?

I starten af 2016 indtrådte to markante ændringer i reguleringen af ansættelsesforholdet. Hvor det indtil 1. januar 2016 var tilladt at aftale en automatisk fratræden ved det fyldte 70. år, er dette nu ikke længere lovligt. Derudover er de tidligere regler om ansættelsesklausuler blevet erstattet af reglerne i ansættelsesklausulloven. Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis en virksomheds ansættelseskontakter ikke er ajourført.

Afskaffelse af 70-års reglen

En ændring i forskelsbehandlingsloven der trådte i kraft den 1. januar 2016 medfører, at arbejdsgiver ikke længere på nogen måde kan aftale en pligtmæssig fratræden ved udgangen af den måned, hvori medarbejderen fylder en bestemt alder. Hensynet med lovændringen er, at ældre medarbejdere skal have større mulighed for at blive på arbejdsmarkedet. Der er således fjernet en barriere i forskelsbehandlingsloven til fordel for, at ældre kan fortsætte deres aktive erhvervsliv.

Det er for år tilbage fastlagt, at man ikke måtte aftale pligtmæssig fratræden ved en opnået alder lavere end 70 år. Dette blev kendt som 70-års reglen. Med den nye ændring gælder det, at der slet ikke kan aftales pligtmæssig fratræden, hvorfor punkter i ansættelsesaftalen om pligtmæssig fratræden, når medarbejderen fylder 70 år eller mere, nu også er ugyldige. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar 2016, men mange virksomheder har endnu ikke fået ajourført deres ansættelseskontrakter.

Hvis medarbejderen trods bestemmelsens ikrafttræden opsiges med hjemmel i en 70-års regel i ansættelseskontrakten, er dette nu en usaglig opsigelse og udtryk for aldersdiskrimination, hvilket medfører en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Godtgørelsesniveauet for forskelsbehandling grundet alder ligger typisk omkring 9-12 måneders løn.

Såfremt ændringerne ikke foretages, og regler om pligtig fratræden ved 70 år bibeholdes, vil de indgåede kontrakter være i strid med ansættelsesbevisloven. Dette vil medføre, at man som arbejdsgiver skal betale en godtgørelse til sin medarbejder.

Såfremt man som virksomhed stadig har vilkår om en fast fratrædelsesalder på 70 år eller mere, skal man derfor have ændret i sine ansættelseskontrakter.

Den nye lov om ansættelsesklausuler

Den 1. januar 2016 trådte en anden lov – ansættelsesklausulloven – også i kraft. Denne gælder for alle ansættelseskontrakter indgået efter 1. januar 2016.

Det er i forbindelse med den nye lovgivning særlig vigtigt, at betingelserne for gyldigheden af konkurrence- og kundeklausuler er ændret, samt at der opstilles et krav om, at lønmodtagere, der omfattes af en konkurrenceklausul, skal indtage en helt særlig betroet stilling, og at det skriftligt skal være anført, hvorfor arbejdsgiveren anser en konkurrenceklausul som nødvendig i det konkrete ansættelsesforhold. Derudover stilles der også særlige betingelser til kundeklausuler, herunder et forbud mod listekundeklausuler, samt et krav om udlevering af kundelister som en betingelse for en kundeklausuls gyldighed.

Ansættelsesklausuler indgået inden den 1. januar 2016 følger fortsat de tidligere regler, mens klausuler indgået efter 1. januar 2016 kendes ugyldige, såfremt de ikke overholder de nye betingelser.

DAHL står til rådighed for ajourføring af ansættelseskontrakter, herunder også de nye regler for konkurrence- og kundeklausuler, samt afskaffelsen af 70-års reglen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne