Nyheder

Ny IT-dom udfordrer tidligere retspraksis

Domstolene rykker i ny afgørelse ved rammerne for fortolkning af erstatningsbegrænsninger i IT-aftaler. Byretsafgørelsen er principiel, idet det er første gang, at en dansk domstol har haft mulighed for at tage stilling til flere forhold i en K02-aftale om levering af et ERP-system.

Sagen drejer sig som nævnt ovenfor om problemer med implementeringen af et ERP-system, og hvor både leverandørens, Datacon A/S, og kundens, Flügger Group A/S, roller ændrede sig i løbet af projektet.

Konkret blev projektet ramt af forsinkelser og udfordringer med kvaliteten. Efter en del forsøg både fra leverandørens og kundens egne IT-konsulenter på at komme i mål, valgte kunden, på leverandørens opfordring, at idriftsætte systemet. Dette til trods for, at systemet ikke var meldt klar til at gå ”live”, og der heller ikke var gennemført en endelig overtagelsesprøve, som aftalt. Konsekvensen blev et stort økonomisk tab for kunden både i form af mistet omsætning og omkostninger til efterfølgende udbedring af det ikke-fungerende system. På den baggrund nægtede kunden til sidst at betale for en række af leverandørens fakturaer.

Leverandøren stævnede derfor kunden til betaling af ca. 13 mio. kr. for udført arbejde. Omvendt krævede kunden erstatning for mangler ved systemet for ca. 15 mio. kr.

Retten fastslog ift. spørgsmålet om erstatning bl.a. følgende:

  • Systemet var mangelfuldt.
  • Kunden havde udvist egen skyld ved at idriftsætte systemet, før det var klar dertil. Dette uanset at idriftsættelsen skete på leverandørens anvisning.
  • Kunden havde dog ikke udvist egen skyld i en sådan grad, at leverandøren kunne pålægges et skærpet leverandøransvar. Andre grunde til, at leverandøren ikke kunne pålægges et skærpet ansvar, var, at kunden ikke var helt IT-uvidende, idet kunden både havde intern IT-afdeling inde over projektet, og benyttede sig af eksterne IT-konsulenter.
  • Leverandøren havde ikke handlet groft uagtsomt. Erstatningsbegrænsningen i K02-aftalen skulle derfor opretholdes.
  • Kunden kunne derfor ikke ydes erstatning for internt tidsforbrug eller for konventionalbod til egne kunder, uanset at omkostningerne skyldtes det mangelfulde system. 

Rettens begrundelse for ikke at pålægge leverandøren et skærpet ansvar synes tvivlsom, da kundens IT-afdeling netop blev etableret og handlede ud fra leverandørens anvisning. Dernæst synes konklusionen ift. internt timeforbrug at gå imod tidligere opfattelser i praksis, idet tid brugt til at navigere i og rette op på en mangelfuld leverance, oftest har været at anse som et direkte, erstatningsberettiget tab.

Det er endnu uklart, om dommen bliver anket.

Kontakt os!

Hos DAHL har vi stor erfaring med juridisk rådgivning i forbindelse med indgåelse af IT-kontrakter og kender faldgruberne for både leverandøren og kunden. Vi bistår både i forhold til helt store og mindre IT-anskaffelser eller andre IT-relaterede aftaler.

Du er meget velkommen til at kontakte én af vores specialister, hvis du har brug for rådgivning om en konkret problemstilling.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne