Nyheder

Dansk keramiker tildelt plaster på såret for grov kopiering

Sø- og Handelsretten dømte for nylig supermarkedskæden Netto og engrosvirksomheden Ronald til at betale 1,5 mio. kr. i erstatning til keramikeren Anne Black efter at have plagieret og solgt kopier af hendes designs. Selv om der er tale om en høj erstatning, modsvarer beløbet kun halvdelen af virksomhedens påståede indtjeningstab.

I sagen skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til, om en række keramikprodukter solgt i danske Netto-butikker hen over en periode på ca. 2 måneder krænkede Anne Black ApS’ ophavsret.

Sø- og Handelsretten vurderede, at produkterne var ophavsretligt beskyttede samt at Nettos salg af stort set identiske produkter udgjorde en krænkelse. Derfor idømte man den 4. juni 2019 Salling Group A/S, som ejer Netto-butikkerne, og Ronald A/S, der havde fået produceret kopiprodukterne, til at betale et rimeligt vederlag samt erstatning for uberettiget salg og markedsføring af de krænkende produkter. Fastsættelsen af vederlaget og erstatningen for krænkelsen er dog yderst interessant og udtryk for et kompensationsniveau, som sjældent ses i danske krænkelsessager.

Det fremgår direkte af ophavsretslovens § 83, stk. 2, at der ved erstatningsudmålinger i kopieringssager skal tages stilling til den forurettedes tab og krænkerens uberettigede fortjeneste.

Af sagsakterne fremgår det, at Netto-butikkerne havde solgt i alt 14.398 stk. af de omtvistede keramikprodukter, fordelt på tre forskellige produkter. Salling Group A/S havde ved salget opnået en omsætning på 358.979,20 kr. ekskl. moms. Ronald A/S oplyste i sagen at have solgt i alt 16.983 stk. af de omtvistede keramikprodukter til en stykpris på 16,50 kr. til Salling Group A/S, og at der derved var opnået en omsætning på 280.219,50 kr.

Omsætningen ved salget af kopiprodukterne udgjorde for Ronald A/S og Salling Group A/S samlet altså ca. 640.000 kr.

I krænkelsessager er det ofte vanskeligt at dokumentere et økonomisk tab. Anne Black ApS kunne dog fremlægge en række revisorerklæringer og beregninger, der viste en væsentlig nedgang i omsætningen på hele keramiksortimentet i perioden efter Netto havde markedsført og solgt de omtvistede produkter. Revisorerklæringerne viste også, at omsætningen i Anne Black ApS’ trendlinje var ændret fra en opadgående kurve til en nedadgående kurve. Anne Black ApS opgjorde alene på baggrund af revisorerklæringerne et samlet driftstab over tid på godt 4,5 mio. kr.

Anne Black ApS oplyste endvidere at have lidt et direkte tab på 1,8 mio. kr. i form af mistet omsætning på varer, der ville være solgt, hvis ikke kopi-produkterne var bragt på markedet. Tallet fremkom ved at gange antallet af solgte kopier i Netto-butikkerne med Anne Black ApS’ sædvanlige avance for originalenhederne. En sådan beregning antager imidlertid, at alle de kunder, som købte et kopi-produkt i Netto-butikkerne under alle omstændigheder ville have købt et originalt Anne Black-produkt, hvis kopierne ikke var udbudt til salg i Netto.

Det er i praksis ekstremt vanskeligt at dokumentere eller sandsynliggøre en sådan antagelse, da modparten her vil kunne hævde, at målgruppen af det dyrere design er en anden, end det billigere produkt, der ligner.

Sø- og Handelsretten vurderede alligevel i det konkrete tilfælde, at der var en høj grad af substituerbarhed mellem produkterne. Sammenholdt med det betydelige afsætningstab som Anne Black ApS kunne påvise, konkluderede retten, at ikke blot salget af de berørte produkter, men også Anne Black-brandet som helhed var blevet berørt af salget af kopiprodukterne, og at Nettos salg dermed påførte Anne Black ApS en betydelig markedsforstyrrelse.

Afslutningsvis blev det dog slået fast af Sø- og Handelsretten, at andre ydre faktorer såsom øget konkurrence på markedet og ændringer i trends inden for keramiske produkter, på sigt også måtte antages at have haft en indflydelse på Anne Black ApS’ omsætning. Det samlede vederlag og erstatningsbeløb blev derfor skønsmæssigt fastsat til alt 1,5 mio. kr., som skal betales af Ronald A/S og Salling Group A/S i forening.

Erstatningen afhænger af flere faktorer

Anne Black ApS endte altså med at få tildelt en erstatning, der var 3 gange større end den samlede uberettigede omsætning og derfor også langt større end den uberettigede fortjeneste. Afgørelsen viser, at erstatningssummen godt kan overstige den omsætning og fortjeneste, der er opnået ved selve salget af kopiprodukterne, hvis ellers der foreligger tilstrækkelig dokumentation for det økonomiske tab.

Det skal dog bemærkes, at selvom Sø- og Handelsretten i denne sag fastsatte et relativt højt beløb til kompensation, så fik Anne Black ApS reelt kun tilkendt godt halvdelen af sit opgjorte erstatningskrav. Dette viser, at selv veldokumenterede tabskrav ikke blot tages for gode varer i Sø- og Handelsretten samt at andre faktorer – såsom f.eks. tendenser i markedet – også har betydning for størrelsen af en erstatning.

Sø- og Handelsretten tager her udgangspunkt i de gængse erstatningsretlige grundsætninger, som foreskriver, at årsagssammenhængen mellem den skadevoldende handling (her salget af kopiprodukter) og tabet skal dokumenteres, inden der kan tilkendes erstatning. Anne Black ApS formåede med andre ord ikke til fulde at fremskaffe den fornødne dokumentation for årsagssammenhængen, og fik derfor ikke tilkendt erstatning i samme størrelsesorden som påstået under sagen.

Har du brug for vores hjælp?

Vi har stor erfaring med at rådgive virksomheder i kopieringssager og om beskyttelse af rettigheder. Er I i tvivl om, hvordan I bedst muligt beskytter jeres produkter og designs og håndhæver jeres rettigheder, så bistår vores specialister gerne med udarbejdelsen af en skræddersyet IP-strategi.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne