Nyheder

Regnefejl i tilbud – hvem bærer risikoen?

Det følger af princippet i aftalelovens § 32, stk. 1, at man som entreprenør ikke kan støtte ret på et tilbud med regnefejl, hvis man er i ond tro. Men hvornår handler entreprenøren i ond tro, og hvem skal i så fald bære tabet, hvis leverandøren ikke er bundet af sit tilbud, og begge parter har handlet uagtsomt? DAHL giver her et indblik i problemstillingen og gældende retspraksis.

Ond tro hos entreprenøren

Det er ikke en betingelse for ond tro, at entreprenøren indser, hvad leverandøren ville udtrykke – han/hun skal blot indse eller burde indse, at leverandøren har villet udtrykke noget andet end det, som fremgår af tilbuddet. 

Det er først og fremmest tilbuddets indhold, der kan bringe entreprenøren i ond tro, idet en mellemregning som for eksempel »6 x 4 = 20« lettere vækker ond tro end blot tallet »20«

Omvendt vil en fejl, der beror på en misforståelse af udbudsmaterialet, og som ikke giver sig til kende direkte i tilbuddet, ikke bringe entreprenøren i ond tro. Det vil som udgangspunkt være uden betydning, at der er stor forskel på de af entreprenøren indhentede tilbudssummer. 

Er leverandøren bundet af det tilbud, han havde i sinde at afgive?

Problemstillingen kan illustreres med følgende eksempel: 

Har leverandøren afgivet et tilbud på 100.000 kr. med en sammentællingsfejl, hvor det for entreprenøren er klart, at leverandøren ville have afgivet et tilbud på 120.000 kr. uden fejlen, og hvor tilbuddet på 120.000 kr., er lavere end de af entreprenøren andre indhentede tilbud, er leverandøren imidlertid bundet af tilbuddet på 120.000 kr., som han ville have afgivet. Der er tale om fortolkning af den forpligtelse, som leverandøren har påtaget sig ved afgivelsen af tilbuddet. 

Hvis indkøbsprisen for leverandøren i mellemtiden er steget, vil dette tab derfor som udgangspunkt skulle bæres af leverandøren og ikke af entreprenøren. 

Hvem skal bære tabet?

Østre landsret har for nogle år siden afsagt en dom, U 1973.868 Ø, der fungerer som et godt eksempel på, at ugyldighedsvirkningen i aftalelovens § 32, stk. 1 kan kombineres med en smidig fordeling af det økonomiske tab. 

Afgørelsen vedrører en situation, hvor en tømmerhandel afgav tilbud til en bygherre om levering af køkken- og garderobeelementer til et boligbyggeri. Tømmerhandlen prissatte køkkenelementerne til 82.955 kr. og gaderobeelementerne til 134.225 kr., men ved en fejl blev køkkenelementernes pris ikke overført til den følgende side i prisudregningen. Efterfølgende indgik parterne aftale vedrørende de to leverancer samt en mindre tillægsleverance for i alt 141.877 kr. Først da alle elementer var opsat, blev tømmerhandlen opmærksom på regnefejlen og krævede derfor efterbetaling. 

Landsretten fandt, at bygherren burde have bemærket fejlen, men under hensyn til at det stod klart, at bygherren i så fald ikke ville have accepteret tilbuddet, men valgt en anden leverandør, og at begge parter havde handlet uagtsomt, bestemte retten, at bygherren (kun) skulle betale forskellen mellem det tilbud fra tredjemand som rettelig var det laveste og tømmerhandlens forkert udregnede tilbud. 

Dyrt hvis fejlen er for åbenlys

Du skal som entreprenør være opmærksom på, at du kan lide et tab i de tilfælde, hvor din leverandør har lavet fejl i et tilbud, hvis du indså eller burde have indset fejlen. Hvis fejlen er så klar, at tilbuddet ikke er bindende for leverandøren, kan bortfald af tilbuddet dog i nogle tilfælde kombineres med en smidig fordeling af tabet mellem entreprenøren og leverandøren. 

Hos DAHL Advokatfirma har vores specialister stor erfaring med at yde kompetent rådgivning om entrepriseretlige forhold. Har du spørgsmål til emnet, er du velkommen til at kontakte os til en drøftelse af dine muligheder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne