Nyheder

Kan man undgå beskatning af firmabil, som ikke bruges til privat kørsel?

Mange danskere, der får stillet en fri bil til rådighed af arbejdsgiveren, må finde sig i at blive beskat-tet – uagtet om bilen anvendes til private formål eller ej. Det er dog i særlige tilfælde rent faktisk muligt at unddrage sig den såkaldte rådighedsbeskatning. Læs mere i denne artikel.

Beskatningsformen fylder en del, fordi beskatningen er relativt høj, og fordi vi lever i Danmark, hvor rigtig mange har en bil. Når beskatningen er planlagt, fordi man f.eks. aftaler med sin arbejdsgiver, at man skal have fri bil, er det sjældent de helt store problemer. De utilsigtede beskatninger er derimod mere udfordrende. 

Det typiske eksempel på en utilsigtet beskatning kan være, hvis et selskab har én eller flere biler, og hvor hovedaktionæren og direktøren bliver beskattet af fri bil, fordi disse personer rent skatteteknisk har rådighed over bilerne – også selv om det aldrig har været sigtet. 

Fast beskatning uanset hvor meget bilen bruges

Beskatning af fri firmabil forudsætter nemlig ikke, at man konkret bruger bilen – den blotte mulighed for at bruge bilen er tilstrækkelig. I sådanne situationer er der tale om en rådighedsbeskatning. Ønsker man at undgå beskatning, skal man derfor som skatteyder kunne bevise, at man ikke har rådighed over det pågældende køretøj til privat benyttelse, og det kan være en tung bevisbyrde at løfte. 

I den praksis, der foreligger fra såvel Landsskatteretten som fra domstolenes side, er der tale om en meget hård retspraksis. Bevisbyrden for manglende rådighed kan næsten udelukkende løftes, hvis du har ført en komplet kørebog for det pågældende køretøj, og denne kørebog viser, at du på intet tidspunkt har brugt bilen til privat kørsel. Kan dette dokumenteres, anses det i praksis for at være bevist, at du ikke har haft rådighed over bilen, når du de facto alene har brugt bilen erhvervsmæssigt, jf. kørebogen. 

Ny dom lemper en smule på reglerne for rådighedsbeskatning

Selv om beskatningen af fri bil har været undergivet et regelsæt, der har været gældende i mange år, foreligger der ikke i praksis nævneværdige afgørelser, der belyser alternative bevisveje, men en ny byretsdom viser, at bevisbyrden givetvis godt kan løftes på anden vis. 

Konkret vedrører sagen, fra byretten, en anmodning om at få genoptaget et tidligere indkomstår for at frafalde beskatningen af fri bil. SKAT havde nægtet en sådan genoptagelse, men byretten fandt, at der skulle gives tilladelse hertil. 

Sagen udsprang af en situation, hvor A var hovedaktionær i et selskab, der havde leaset to biler. Bilerne henstod på A’s private bopæl, hvor også selskabet havde domicil, dog ikke præcist fra samme adresse på grund af matrikulære forhold. Byretten kunne herefter konstatere, at der gælder en skærpet formodningsregel for, at hovedaktionæren havde fri rådighed over de pågældende biler. 

Baggrunden for, at A havde bilerne i sit selskab, var, at han drev virksomhed med boligindretning, særligt med eksklusive luksuriøse produkter møntet på top-100 velhavende mennesker. Hans kørsel var begrænset i bilerne – 8.000 km om året, og en del af kørslen foregik til showrooms. Han havde ved siden af to personbiler på hvide plader, og ægtefællen havde også en bil. 

På baggrund heraf fandt byretten, at følgende forhold skulle tillægges vægt:

  1. der var en særlig erhvervsmæssig begrundelse,
  2. der var sammenhæng mellem kundegrundlag og produkter,
  3. A’s rådighed over andre biler privat var ikke inddraget i sagen tidligere,
  4. hvilket kilometertal, man havde kørt i den pågældende periode,
  5. sammenholdt med oplysninger om hans erhvervsmæssige kørsel i øvrigt, og
  6. endelig var bilen ikke observeret privat anvendt.

Det var herefter rettens vurdering, at man ikke kunne udelukke, at en genoptagelse kunne begrunde en anden skatteansættelse. Det blev desuden vægtet, at den skærpede formodningsregel for hovedaktionærer ikke alene kunne undgås ved førelse af løbende kørselsregnskab.

SKAT skulle derfor genoptage indkomstårene. Dommen må også betragtes som et ”vink med en vognstang” om, at en sådan genoptagelse også skal medføre en indkomstnedsættelse. Dommen viser, at bevisbedømmelsen er konkret, men også at der er mulighed for at løfte sin bevisbyrde på flere måder – og altså ikke kun ved en kørebog. Du kan læse mere om beskatningen af fri bil her .

Har du spørgsmål til reglerne om beskatning af fri firmabil eller generelt en skatteretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne