Nyheder

Hvornår og hvordan kan jeg få ejendomsskat, ejendomsværdiskat eller dækningsafgift tilbagebetalt?

Det beregningsgrundlag, som har ligget til grund for beregning af ejendomsskat, ejendomsværdiskat og dækningsafgift har siden 2011/2012 været uændret. For så vidt angår ejendomsskat og ejendomsværdiskat kommer der på baggrund af nye ejendomsvurderinger i 2020 og 2021 et automatisk tilbud om at få tilbagebetalt et beløb.

Vurderingerne fra 2011/2012 har blot været fremført de enkelte år. Man har ikke haft mulighed for at klage over de pågældende vurderinger. Samtidig med, at der kommer en ny ejendomsvurdering 1. januar 2020, og 1. januar 2021 åbnes der op for, at man kan klage over de fremførte vurderinger.

For så vidt angår ejendomsskat og ejendomsværdiskat kommer der endvidere et automatisk tilbud om at få tilbagebetalt et beløb. Tidsmæssigt modtager man dette tilbud, eller man kan klage over de fremførte vurderinger for at få et for meget erlagt beløb retur samtidig med, at man modtager den første nye vurdering for ens ejendom. For parcelhuset, ejerlejligheder og sommerhuse forventes dette at ske i løbet af 2020, mens man for alle andre ejendomskategorier forventes at kunne gøre det i løbet af 2021.

Kan jeg få ejendomsskat tilbagebetalt, og hvordan får jeg ejendomsskat tilbagebetalt?

Ejendomsskatten er opkrævet på baggrund af grundværdien, der er fremført fra vurderingerne i 2011 og 2012. Da SKATs it-system ikke kunne anvendes, har man lovgivningsmæssigt fastsat samme niveau indtil nu. I det omfang dette niveau har været for høj, kan man få ejendomsskat retur. Dette gælder alle skatteydere, der ejer en fast ejendom og har betalt ejendomsskat.

For samme gruppe, dog ikke landbrug og skovejendomme, vil man endda få tilbud om tilbagebetaling, hvis SKATs egen beregning viser, at man har betalt for meget i ejendomsskat. Det tilbud, man modtager, kan man enten acceptere eller afslå og i sidstnævnte situation da typisk klage over de fremførte vurderinger for at se, om man kan få grundværdien endnu længere ned. Man kan altså få sin for meget betalte ejendomsskat retur, hvis beregningsgrundlaget har været for høj.

Kan jeg få ejendomsværdiskat tilbagebetalt, og hvordan får jeg ejendomsværdiskat tilbagebetalt?

De, der betaler ejendomsværdiskat af deres bolig, har i årene fra 2011 og indtil nu betalt ejendomsværdiskat på baggrund af vurderingen fra 2011.

I forbindelse med, at den første nye ejendomsvurdering genereres, udarbejder SKAT samtidig en vurdering af, om de mener, at de fremførte vurderinger har været for høje. Har de det, får man som ejendomsejer et tilbud om at få tilbagebetalt for meget erlagt ejendomsværdiskat. Du kan enten takke ja til tilbuddet eller sige nej tak og klage over de fremførte vurderinger.

Hvis man kan få de fremførte vurderinger ned på et endnu lavere grundlag, kan tilbagebetalingen måske blive endnu større. Der vil derfor være mulighed for at kunne få for meget erlagt ejendomsværdiskat retur. Konkret gælder det for den, der har været ejer i de enkelte år. Har man derfor blot være ejer siden 2011 og frem til nu af en ejendom, hvor man har betalt ejendomsværdiskat, har man altså mulighed for at klage over de relevante bopælsår.

Kan jeg få dækningsafgift tilbagebetalt, og hvordan får jeg dækningsafgift tilbagebetalt?

Hvorvidt en erhvervsejendom er dækningsafgiftspligtig eller ej, beror på, hvilken kommune ejendommen er beliggende i. En række af landets kommuner – lidt over 30 – har besluttet, at der opkræves dækningsafgift. Dækningsafgift beregnes forskelligt alt afhængig af ejendomstype. De komponenter, der indgår, er grundværdi og forskelsværdi.

De vurderinger, der er lagt til grund for den pågældende beregning, er vurderinger med rødder tilbage fra 2011/2012. I de mellemliggende år er de blot blevet fremført, inden man har haft mulighed for at klage over dem. Muligheden for at klage over de fremførte vurderinger åbnes samtidig med, at der kommer en ny vurdering 1. januar 2021. Hvis man vurderer, at de fremførte vurderinger ikke svarer til de reelle værdier, har det derfor interesse at klage over de fremførte vurderinger. Hvis beregningsgrundlaget ændres, kan man få tilbagebetalt den for meget erlagte dækningsafgift, endda med tillæg af renter. Man kan altså få for meget betalt dækningsafgift tilbagebetalt.

Få kompetent rådgivning om det nye ejendomsvurderingssystem

Hos DAHL har vi etableret et specialistteam, som har det fulde overblik over den kommende regulering. Vi har opbygget en solid platform, hvor den enkelte ejendomsejer er i centrum og ved vurderingens opstart kan serviceres med kompetent og værdiskabende bistand.

Vi kan blandt andet hjælpe med:

  • Deklarationsprocessen
  • Vurdering om der skal klages over en ny eller fremført vurdering?
  • Skal man som ejendomsejer acceptere tilbud om tilbagebetaling efter tilbagebetalingsordningen?
  • Rådgivning om øvrige problematikker i forbindelse med nye ejendomsvurderinger

Download gratis bog om den nye ejendomsvurderingslov

Vores specialister har udarbejdet en publikation, hvormed du får en udførlig gennemgang af den nye ejendomsvurderingslov. Med bogen får du indblik i lovens nye aspekter samt et systematisk overblik over de forandringer, som den nye lov medfører.

Du kan frit læse og downloade bogen via iPaper - klik her for at læse "Ejendomsvurderingsloven".

Har du spørgsmål til den nye ejendomsvurderingslov eller ønsker du at deltage i et kursus for at blive klædt på til at håndtere de kommende forandringer, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne