Nyheder

Sådan håndterer du sygdom under ferie efter den nye ferielov

Den 1. september 2020 overgår vi til samtidighedsferie og en ny ferielov. Med det nye feriesystem – og en lang periode med overgangsordninger – opstår der også nye problemstillinger i forbindelse ferieafholdelse. Her får du et overblik over reglerne som gælder, hvis din medarbejder er syg i ferien. For har dine medarbejdere ret til betalt ferie, når de vender tilbage fra et længere sygdomsforløb? Og hvad gør du, hvis du har en medarbejder, som er forhindret i at holde ferie grundet sygdom?

Optjening af ferie i sygdomsperioder

Optjening af ferie i sygdomsperioder afhænger af, hvorvidt medarbejderen er berettiget til fuld løn under sygdom eller ej.

Hvis medarbejderen har ret til løn under sygdom, optjener denne 2,08 betalte feriedage per måned, selvom medarbejderen er sygemeldt.

Har medarbejderen derimod ikke ret til løn under sygdom optjenes der ret til sygeferiegodtgørelse fra den 2. sygefraværsdag. Sygeferiegodtgørelsen udgør 12,5 % af det vederlag, som medarbejderen har modtaget de sidste 4 uger før fraværet. Hvis medarbejderen har mere end 52 fraværsperioder i alt inden for et ferieår, vil medarbejderen optjene sygferiegodtgørelse allerede fra 1. sygefraværsdag fra den 53. sygefraværsperiode, da det er et krav i EU’s arbejdstidsdirektiv, at arbejdstagere har mindst 4 ugers betalt ferie per ferieår.

Modtager din medarbejder delvis løn under sygdom, har medarbejderen ret til feriegodtgørelse af den delvise løn. Desuden har medarbejderen ret til sygeferiegodtgørelse, som dog fratrækkes feriegodtgørelsen, som modtages på baggrund af den delvise løn.

Sygdom og erstatningsferie

Reglerne om erstatningsferie ved sygdom under ferie er uændrede fra den nuværende ferielov.

Sygemelding skal fra medarbejderens side ske, så snart det står klart, at medarbejderen ikke kan komme på arbejde og inden for de regler og frister, som er på arbejdspladsen. Hvis sygemelding ikke sker korrekt, er der tale om ulovlig udeblivelse, som i sidste ende kan medføre en bortvisning.

Hvis en medarbejder er sygemeldt før en planlagt ferie starter, kan ferien ikke påbegyndes. I disse tilfælde vil hele ferien blive gemt og givet som erstatningsferie på et senere tidspunkt. Har man en medarbejder, som er langtidssygemeldt og derfor ikke kan nå at afholde sin ferie i løbet af året, kan feriepengene udbetales til medarbejderen, når ferieåret slutter. Det kan dog også besluttes at op til 4 ugers betalt ferie skal overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Medarbejderen kan i nogle tilfælde få lov til at afholde ferie, selvom medarbejderen er langtidssygemeldt. Dette sker blandt andet i tilfælde af rekreationsrejser, som er en del af medarbejderens behandling. Rejser og ferier i en sygemeldingsperiode skal ske gennem en teknisk raskmelding, som skal ordineres og godkendes af både læge og kommune. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiveren orienteres om rejsen af medarbejderen.

Hvis en medarbejder bliver syg undervejs i en ferie, er det medarbejderens ansvar at foretage en korrekt sygemelding. Hvis medarbejderen glemmer at melde sig syg kan denne ikke tilkendes erstatningsferie medmindre der er tale om svær tilskadekomst, hvor det ikke var muligt for medarbejderen at melde sig syg. Det samme gælder for sygedage forud for den dag, hvor medarbejderen korrekt melder sig syg.

Ved sygdom undervejs i ferien skal der ikke gives erstatningsferie for de første 5 sygedage. De 5 dage løber først fra den dag, hvor der modtages en korrekt sygemelding fra medarbejderen medmindre der igen er tale om svær tilskadekomst.

Overførsel af ferie fra den gamle ferieordning til den nye ferieordning

Hvis medarbejderen ikke har haft en lovlig feriehindring, som har medført, at ferien ikke kunne afholdes inden ferieafholdelsesperiodens udløb, bortfalder kravet på feriepenge.

I overgangsperioden skal ferie, som optjenes fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019, samt ferie overført fra tidligere ferieår, afholdes i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020. Efterfølgende overgår alle lønmodtagere til samtidighedsferie, hvor der opspares 2,08 feriedage pr. ansættelsesmåned.

Hvis en medarbejder den 30. september 2020 ikke har afholdt hele sin ferie f.eks. som følge af længerevarende sygdom, skal den overskydende ferie overføres til afholdelse efter den nye ferielov. Har medarbejdere mere end 20 dages ferie, som kan overføres, kan ferie udover 20 dage udbetales til medarbejderen.

DAHL kan hjælpe dig sikkert gennem overgangen til den nye ferielov. Kontakt en af vores specialister, hvis du har spørgsmål til den nye ferielov.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne