Nyheder

Arv eller gave kan have meget forskellige skattemæssige konsekvenser

Der er som bekendt kun ganske få ting i livet, der er sikre. Én ting ligger dog alligevel fast, og det er, at vi alle på et tidspunkt skal bort herfra. Når det sker, efterlader de fleste sig et dødsbo med aktiver og passiver til de efterladte. Har afdøde ikke udformet et testamente, regulerer arveloven, hvordan arven skal fordeles. Mange dødsboer håndteres af arvingerne selv, mens andre håndteres af en bobestyrer. Uanset hvem der håndterer dødsboet, kræver håndteringen af ens arv omtanke og overblik, hvis ikke man ønsker at havne i skattemæssige problemer.

Et eksempel til skræk og advarsel

En nyere dom fra Østre Landsret af 15. januar 2019 viser, hvor galt det principielt kan gå. I et dødsbo var der to arvinger – to brødre. Det væsentligste aktiv i dødsboet var den faste ejendom. Ejendommen var vurderet til 3,3 mio. kr., men der var enighed om, at den reelle handelsværdi udgjorde 6 mio. kr. Det, der derfor skulle fordeles, var principielt 6 mio. kr. med 3 mio. kr. til hver. Denne fordeling arrangerede de to brødre på følgende vis. 

Den, der erhvervede ejendommen, gav blankt arveafkald, dvs. afkald uden vederlag og købte ejendommen for 2.805.000 kr. svarende til vurderingen minus 15 %. Dette provenu kunne den anden bror herefter arve. Ved denne disposition skete der reelt ligedeling imellem de to brødre, hvad der umiddelbart kan lyde som en god idé. 

Arveafkald kan få alvorlige skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser!

Dette var SKAT dog ikke enig i, og det har de nu fået opbakning til fra Østre Landsret. Østre Landsret fandt, at køberen af ejendommen som følge af sit arveafkald ikke længere var arving i boet. Når man ikke længere er arving i boet, har man ikke de regler, som arvinger ellers har, f.eks. at få arveudlagt en ejendom til minus 15 %. Forskellen mellem ejendommens reelle handelsværdi og det beløb, som blev betalt for ejendommen, var derefter en formuefordel, der ikke kom på grund af arv. Når man modtager en formuefordel, er det derfor en gave. Gaven kunne imidlertid ikke rubriceres under afgiftsreglerne i boafgiftsloven, men var en skattepligtig gave, da den kom fra et dødsbo. Erhververen af ejendommen blev derfor beskattet af den formuefordel, man fik ved at erhverve ejendommen til for lav en pris – en beskatning som personlig indkomst. 

Det kan godt være, at de to brødre fik fordelt aktiverne 50/50, men fordelingen medførte også, at broren, der erhvervede ejendommen, blev meget uheldigt stillet og skulle betale en skat på 52 % af en formuefordel, han ikke følte, han har fået. Hans samlede pris blev herefter 2.805.000 kr. + ca. 52 % af (6.000.000-2.805.000 kr.). Den anden bror fik blot sin arv udbetalt mod betaling af boafgift. 

Afgørelsen viser med al tydelighed, at man skal være påpasselig med håndtering af dødsboer, herunder især, hvordan de tilrettelægges skatte- og afgiftsmæssigt.

Ønsker man at opnå en særlig løsning eller position ved arvefordelingen ved død, er rådet ofte at få bistand fra professionelle rådgivere. Det kan være dyrt at lade være.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne