Nyheder

Arv eller gave kan have meget forskellige skattemæssige konsekvenser

Der er som bekendt kun ganske få ting i livet, der er sikre. Én ting ligger dog alligevel fast, og det er, at vi alle på et tidspunkt skal bort herfra. Når det sker, efterlader de fleste sig et dødsbo med aktiver og passiver til de efterladte. Har afdøde ikke udformet et testamente, regulerer arveloven, hvordan arven skal fordeles. Mange dødsboer håndteres af arvingerne selv, mens andre håndteres af en bobestyrer. Uanset hvem der håndterer dødsboet, kræver håndteringen af ens arv omtanke og overblik, hvis ikke man ønsker at havne i skattemæssige problemer.

Et eksempel til skræk og advarsel

En nyere dom fra Østre Landsret af 15. januar 2019 viser, hvor galt det principielt kan gå. I et dødsbo var der to arvinger – to brødre. Det væsentligste aktiv i dødsboet var den faste ejendom. Ejendommen var vurderet til 3,3 mio. kr., men der var enighed om, at den reelle handelsværdi udgjorde 6 mio. kr. Det, der derfor skulle fordeles, var principielt 6 mio. kr. med 3 mio. kr. til hver. Denne fordeling arrangerede de to brødre på følgende vis. 

Den, der erhvervede ejendommen, gav blankt arveafkald, dvs. afkald uden vederlag og købte ejendommen for 2.805.000 kr. svarende til vurderingen minus 15 %. Dette provenu kunne den anden bror herefter arve. Ved denne disposition skete der reelt ligedeling imellem de to brødre, hvad der umiddelbart kan lyde som en god idé. 

Arveafkald kan få alvorlige skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser!

Dette var SKAT dog ikke enig i, og det har de nu fået opbakning til fra Østre Landsret. Østre Landsret fandt, at køberen af ejendommen som følge af sit arveafkald ikke længere var arving i boet. Når man ikke længere er arving i boet, har man ikke de regler, som arvinger ellers har, f.eks. at få arveudlagt en ejendom til minus 15 %. Forskellen mellem ejendommens reelle handelsværdi og det beløb, som blev betalt for ejendommen, var derefter en formuefordel, der ikke kom på grund af arv. Når man modtager en formuefordel, er det derfor en gave. Gaven kunne imidlertid ikke rubriceres under afgiftsreglerne i boafgiftsloven, men var en skattepligtig gave, da den kom fra et dødsbo. Erhververen af ejendommen blev derfor beskattet af den formuefordel, man fik ved at erhverve ejendommen til for lav en pris – en beskatning som personlig indkomst. 

Det kan godt være, at de to brødre fik fordelt aktiverne 50/50, men fordelingen medførte også, at broren, der erhvervede ejendommen, blev meget uheldigt stillet og skulle betale en skat på 52 % af en formuefordel, han ikke følte, han har fået. Hans samlede pris blev herefter 2.805.000 kr. + ca. 52 % af (6.000.000-2.805.000 kr.). Den anden bror fik blot sin arv udbetalt mod betaling af boafgift. 

Afgørelsen viser med al tydelighed, at man skal være påpasselig med håndtering af dødsboer, herunder især, hvordan de tilrettelægges skatte- og afgiftsmæssigt.

Ønsker man at opnå en særlig løsning eller position ved arvefordelingen ved død, er rådet ofte at få bistand fra professionelle rådgivere. Det kan være dyrt at lade være.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne