Nyheder

Fradrag for befordring - usædvanlig lang afstand

Der har i mange år været mulighed for, at lønmodtagere kan foretage fradrag for befordring til arbejde. Skattereglen giver adgang til, at en lønmodtager som et ligningsmæssigt fradrag kan fradrage et standardbeløbet beregnet i forhold til afstanden mellem privatadressen og arbejdspladsen. Overordnet set betegnes målepunkterne som ”sædvanlig bopæl” og den sædvanlige arbejdsplads. Det er imidlertid de faktiske forhold, der er afgørende.

I relation til bopælen kan man derfor godt forestille sig, at man kan få befordringsfradrag for kørsel fra et sommerhus, hvis man f.eks. bor i sommerhuset, f.eks. 3 måneder om sommeren. 

Befordringsfradraget tager afsæt i afstanden. De første 25 km får man ikke fradrag for. Afstanden mellem 25 km og op til 120 km udløser et fradrag på 1,99 kr. pr. km (2016). Kørsel ud over 120 km pr. dag udløser et fradrag på 1 kr. pr. km. 

Fradraget beregnes maskinelt. Arbejdsgiveren indberetter, hvor mange dage, man har været på arbejde, og SKATs system, der ligger bag genereringen af en selvangivelse, kan herefter beregne, hvad befordringsfradraget udgør. 

Befordringsfradraget indrømmes, uanset hvordan man ”flytter sig” fra sædvanlig bopæl til arbejdsplads. Der er ikke krav til, at man afholder nogle omkostninger hertil – det afgørende er, at man blot rent faktisk flytter sig. Om man ønsker at gå, cykle, køre på motorcykel, køre i bil, tage offentlig transport, flyver, eller hvad man nu gør, er fuldstændig underordnet. Om man ønsker at køre sammen med en kollega, er også underordnet. En samkørselsordning med fem personer udløser befordringsfradrag for alle fem personer. 

Usædvanlig afstand - hvad er det?

Befordringsfradraget indrømmes også, uanset hvor langt man rent faktisk transporterer sig. Personer med specielle arbejdsrytmer kan få befordringsfradrag, selv om afstanden er rigtig lang. En person, der f.eks. arbejder i Madrid to dage om ugen og flyver frem og tilbage fra Danmark til Madrid og arbejder i London en anden dag, kan principielt få befordringsfradrag mellem sin private bopæl og Madrid/London. Der er næppe nogen tvivl om, at en sådan afstand også må betegnes som usædvanlig lang. 

Selv i Danmark findes der også en række eksempler på usædvanlig lang transportafstand. I praksis er det navnlig mellem Jylland og Sjælland, der kan være langt. 

I disse situationer, hvor transportafstanden frem og tilbage, altså den daglige transport overstiger et par hundrede kilometre, er der en række eksempler i praksis på, at man fra SKATs side stiller krav til en sandsynliggørelse af transporten. 

Vestre Landsrets dom af 11. maj 2016

I den pågældende sag var der tale om en skatteyder, der havde en transportafstand dagligt på 134 km og 380 km tur-retur. Transporten foregik bl.a. mellem Jylland og Sjælland og skete over3 år. 

Det specielle ved dommen er, at Vestre Landsret tegner et billede af, hvornår en skatteyder skal sandsynliggøre/bevise transporten. 

Landsretten konstaterer, at skatteyderne har bevisbyrden for, at transporten rent faktisk har fundet sted. Endvidere anfører landsretten, at beviskravet typisk skærpes i de tilfælde, hvor der foreligger omstændigheder, der tale imod, at befordringen har fundet sted i det selvangivne omfang. 

I den konkrete sag vægtede landsretten herefter afstanden, rejsetiden og den periode befordringsfradraget vedrørte. Det blev endvidere vægtet, at skatteyderen havde overnatningsmuligheder i nærheden af arbejdspladsen, dels hos beslægtede og dels i egen lejlighed. Endelige fremhævede landsretten, at der var modstridende forklaringer om, hvordan tingene rent faktisk var foregået. I den konkrete sag fandt landsretten herefter ikke, at den pågældende befordring var sandsynliggjort. Skatteyderen fik ikke fradrag for befordringen. 

Afgørelsen er umiddelbart i tråd med den praksis, der i øvrigt foreligger. Når man skal sandsynliggøre, om en befordring rent faktisk har fundet steder, er der tale om en fri bevisvurdering. Det er dog den første afgørelse, der principielt angiver, at bevisbyrden kan være skærpet. 

På baggrund af afgørelsen er der grund til at understrege, at man skal være agtpågivende med at sikre sig en eller anden form for bevis i de situationer, hvor befordringen er usædvanlig lang. Ønsker man et stort fradrag, skal man altså sandsynliggøre grundlaget for det.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne