Nyheder

Ny EU-dom udfordrer fleksibel tidsregistrering på danske arbejdspladser

Den 14. maj 2019 afsagde EU-domstolen en vidtgående dom, som pålægger alle arbejdsgivere at registrere deres medarbejderes arbejdstid. Registreringen skal ske for at gøre det lettere for arbejdstagere at dokumentere, hvor mange arbejdstimer de har haft. Beslutningen om, hvordan arbejdstiden i praksis skal registreres, er dog overladt til de enkelte medlemsstater.

Registrering af arbejdstid skal beskytte arbejdstagernes tarv

Den nye EU-dom er afsagt ud fra ønsket om mere fokus på retten til daglig hvile og et ugentligt fridøgn, som er en sikret rettighed for arbejdstagere. Derudover ville EU-domstolen gøre det lettere at dokumentere og kontrollere arbejdstageres arbejdstid. For at lette dokumentationen af antallet af arbejdstimer for den enkelte arbejdstager pålægger EU-domstolen alle arbejdsgivere en forpligtelse til at registrere deres medarbejderes arbejdstimer. Tiden, som skal registreres, er både den ordinære arbejdstid og eventuelt overarbejde.

Rettigheder for arbejdstagere, som særligt ønskes bedre iagttaget på baggrund af dommen er:

  1. Retten til en 11 timers hvileperiode inden for hver periode på 24 timer.
  2. Retten til ikke at arbejde mere end 48 timer inden for 7 dage.
  3. Retten til et ugentligt fridøgn, der som udgangspunkt skal ligge i sammenhæng med hvileperioden.

Udmøntningen af dommen er op til det enkelte land

EU-dommen fastslår ikke, hvordan registreringen af arbejdstid konkret skal foregå. Medlemsstaterne, skal derfor selv beslutte, hvordan registreringen i praksis skal finde sted. Det fastslås dog i dommen, at systemerne, som skal bruges til registrering i medlemsstaterne, skal være objektive og pålidelige. Desuden skal systemerne gøres tilgængelige for arbejdstilsynet og medarbejderrepræsentanter, da disse er relevante fagpersoner i forbindelse med kontrol af arbejdstid.

Der er ikke i dommen taget stilling til, hvordan man vil sikre, at det ikke bliver en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgivere at skulle holde styr på alle medarbejderes arbejdstimer og foretage registreringen.

Derudover, er det heller ikke afklaret, hvordan der skal kontrolleres for forkerte indberetninger af arbejdstiden.

Den nye regering vil i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation overveje, om dommen medfører en pligt for Danmark til at indføre registrering af arbejdstid i offentlige systemer, samt hvordan en sådan tidsregistrering skal ske i praksis. 

Dommen udfordrer dansk arbejdskultur

Den nye EU-dom er vidtgående og skaber en forpligtelse for alle arbejdsgivere i medlemsstaterne. Desuden åbner dommen op for en del problematikker, som kan opstå ved dommens praktiske implementering i Danmark.

I Danmark har vi tradition for, at arbejdstider kan være fleksible og flydende, og at arbejdstider forhandles mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren. Desuden er arbejdstid reguleret inden for rammerne af kollektive overenskomster og arbejdsmiljølovgivningen.

For medarbejdere med fleksible arbejdstider bliver det vanskeligt at opgøre præcist, hvor mange timer de har arbejdet. Særligt for medarbejdere, som har mulighed for at arbejde hjemmefra kan det være næsten umuligt at opgøre arbejdstid overfor interessetimer og fritid.

Der er i dommen heller ikke taget stilling til, om besvarelse af en enkelt kort mail eller et opkald fra en mulig fremtidig kunde uden for den reelle arbejdstid skal tælles med i registreringen af arbejdstid.

Dommen skaber et behov for at gøre grænsedragningen mellem arbejdstimer og interessetimer skarpere og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet kan i sidste ende risikere at blive formindsket.

Læs hele dommen her.

Husk at du altid kan kontakte én af vores specialister, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med ansættelsesretlige forhold.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne