Nyheder

Har din virksomhed styr på selskabslovens frister for anmeldelse til Erhvervsstyrelsen?

Selskabsloven indeholder en række frister til, hvornår visse selskabsretlige beslutninger skal være anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Der er dog stor forskel på konsekvenserne af en eventuel fristoverskridelse. Bliv klogere på dette i denne artikel.

Selskabsloven bestemmer, at en række beslutninger skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Dette gælder for eksempel ved stiftelse af et selskab, ændring i ledelsen samt kapitalforhøjelser og -nedsættelser. 

Som udgangspunkt skal disse beslutninger anmeldes digitalt til Erhvervsstyrelsen inden 2 uger. Da beslutningerne typisk kræver vedtagelse på selskabets generalforsamling, regnes fristen som oftest fra datoen for den pågældende generalforsamling. 

Det påhviler selskabets centrale ledelsesorgan at sikre, at anmeldelse finder sted. Det vil sige bestyrelsen i selskaber, der har en direktion og en bestyrelse, og direktionen i selskaber, der blot har en direktion.­­

Hvad er konsekvensen af en fristoverskridelse?

Som allerede nævnt så afhænger konsekvensen af en fristoverskridelse af, hvilken frist, der konkret er tale om. Hovedreglen er dog, at en fristoverskridelse ikke medfører, at den pågældende beslutning er ugyldig. Med andre ord har en fristoverskridelse som udgangspunkt ikke ugyldighedsvirkning. 

Det er dog ikke risikofrit for selskabets ledelse at undlade at efterleve selskabslovens frister for anmeldelse. Det er for eksempel før sket, at Erhvervsstyrelsen har nægtet at foretage en registrering, hvis anmeldelsen først er sket uforholdsmæssigt lang tid efter udløbet af fristen. Lovgivningen rummer desuden mulighed for, at ledelsen kan blive pålagt bødestraf som følge af manglende anmeldelse inden for lovens frister – om end denne mulighed sjældent ses anvendt. 

Fristafvigelser, der medfører ugyldighed

Ifølge selskabsloven kan overskridelse af en række væsentlige frister medføre, at en beslutning er ugyldig og dermed ikke kan tillægges retsvirkning. Det gælder blandt andet fristen for stiftelse af et selskab samt kapitalforhøjelse og -nedsættelse. 

Stiftelse af et selskab

Fristen for anmeldelse af et nystiftet anparts- eller aktieselskab er 2 uger fra datoen for underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Overholdes denne frist ikke, er stiftelsen ugyldig, og selskabet vil ikke blive registreret hos Erhvervsstyrelsen. De involverede parter må dermed starte stiftelsesprocessen forfra, hvis de fortsat ønsker at stifte selskabet. 

Det er værd at bemærke, at den begrænsede hæftelse, som følger med stiftelsen af et anparts- og aktieselskab, først indtræder, når selskabet er registreret. Personer, som har indgået aftaler på vegne af det endnu ikke stiftede selskab, vil således fortsat hæfte personligt indtil stiftelsen er registreret. 

Kapitalforhøjelse og -nedsættelse

Overskridelse af fristen for anmeldelse af beslutninger om kapitalforhøjelse og -nedsættelse er ligeledes tillagt ugyldighedsvirkning. Det gælder således, at en beslutning om kapitalnedsættelse skal anmeldes senest 2 uger efter, at beslutningen er truffet for at opnå retsvirkning. For kapitalforhøjelser er fristen senest 12 måneder efter beslutningstidspunktet. 

Har du spørgsmål til ovenstående eller en anden selskabsretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne