Nyheder

Direktørkontrakter – hvad er vigtigt at huske?

I direktørkontrakter er der stor aftalefrihed, og det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvilke vilkår deres direktør skal ansættes under. Det er derfor vigtigt, at virksomheden udfærdiger en retvisende kontrakt for, at der ikke på et senere tidspunkt opstår uenighed om hvad, der er gældende for direktøren. En fyldestgørende direktørkontrakt kan i sidste ende ikke blot spare virksomheden tid og penge, men også danne grundlag for et godt lederskab.

Giv din direktør klare beføjelser og pligter

I direktørkontrakter skal der være formuleret en klar ansvarsfordeling mellem direktøren og virksomhedens bestyrelse. En sådan ansvarsbeskrivelse sikrer, at der ikke senere opstår tvivl om, hvem der kan stilles til ansvar for de forskellige opgaver. Det er derfor en fordel, hvis direktørkontrakten indeholder en udtømmende stillingsbeskrivelse og specificerede retningslinjer for arbejdsfordelingen.

For at undgå at der senere opstår tvivl om fordelingen af ansvar, skal der i direktørkontrakten tages stilling til, hvor mange og hvilke ledelsesbeføjelser direktøren skal have. Herunder om direktøren f.eks. har afskedigelses- og ansættelsesbeføjelser, mulighed for at foretage kontrol af medarbejdernes opgaver eller ansvar for at forretningsmålene i virksomheden nås.

Som direktør for et selskab er det væsentligt at overholde sin loyalitetsforpligtelse. Derfor kan loyalitetsforpligtelsen med fordel nævnes for at indskærpe, at denne særligt gælder for direktøren. Der skal tages stilling til, om direktøren må have andre lønnede og/eller ulønnede hverv under ansættelsen, og om det skal godkendes. Det skal desuden gøres klart i direktørkontrakten, om direktøren må indgå i andet bestyrelsesarbejde, samt om honoraret er indeholdt i lønnen.

Overvej de økonomiske aspekter, når du ansætter en direktør

Det er vigtigt, at man som virksomhed er skarp på hvilken lønpakke, man vil tilbyde en fremtidig direktør. Der skal ikke kun tages stilling til hvilken løn, direktøren skal tilbydes, men også om direktøren skal have andre arbejdsrelaterede goder som for eksempel fri bil. Desuden er det relevant at overveje, om der skal være en bonusordning, som i flere tilfælde kan være en motiverende faktor for direktøren for at nå de besluttede mål. Det er væsentligt at være bevidst om lønpakken, da man som virksomhed skal kunne stå inde for direktørens løn – både internt i virksomheden og i offentligheden.

I dansk ret er direktører ikke automatisk omfattet af ferieloven. Det skal derfor anføres i direktørkontrakten, om ferieloven skal være gældende eller ej. Besluttes det, at direktøren ikke skal være omfattet af ferieloven, er det vigtigt, at der i direktørkontrakten tages stilling til, hvordan der skal honoreres under ferie, og hvor meget ferie, der er ret til.

Lange direktøransættelser skaber stabilitet i virksomheden

Virksomhedens stabilitet er vigtig af driftsmæssige hensyn, og det er derfor også væsentligt, at direktøren i virksomheden ikke forsvinder fra den ene dag til den anden. Lange opsigelsesvarsler fra både direktørens og virksomhedens side kan medvirke til stabilitet for begge parter. De lange varsler gør, at virksomheden har bedre mulighed for at finde en ny direktør og herved sikre, at virksomheden ikke pludseligt står uden ledelse.

Der skal i en direktørkontrakt også tages stilling til, hvad der skal ske i tilfælde af direktørens sygdom. Der kan derfor indsættes en klausul om, at virksomhedens opsigelsesvarsel nedsættes, hvis direktøren har været ramt af sygdom i en given tidsperiode. Desuden skal det anføres i kontrakten, hvordan direktøren honoreres under sygdom.

Konkurrence- og kundeklausuler kan aftales i direktørkontrakter og kan være med til at sikre virksomhedens kunder mere tryghed og forhindre, at direktøren skifter over til konkurrenten uden videre. Det er derfor vigtigt, at der tages stilling til, om virksomheden ønsker at binde direktøren af én eller begge disse klausuler. Direktører er ikke omfattet af reglerne i ansættelsesklausulloven, og der er derfor mere frihed til at aftale, hvad der skal være gældende i klausulerne. Det betyder blandt andet, at reglerne om kompensation ikke gælder for direktører. Dog gælder det for konkurrenceklausuler, at de skal være proportionelle, og at de ikke kan gøres gældende, hvis direktøren opsiges uden at have givet rimelig anledning hertil.

Vær på forkant med uoverensstemmelser

Skulle der opstå uoverensstemmelser, er det vigtigt, at der i direktørkontrakten er taget stilling til, hvordan konflikter løses. På den måde undgår man efterfølgende at skulle forsøge at blive enige om, hvordan en konflikt skal løses. Det vil nemlig i mange tilfælde være svært at komme til enighed, når konflikten først er opstået.

I konflikttilfælde kan en aftale om voldgift, i mange tilfælde, være den bedste løsning. Det skal være anført i kontrakten, at konflikter vedrørende direktørens ansættelse skal løses ved voldgift. Voldgift er ofte hurtigere end de almindelige domstoles langvarige processer.

Det er her vigtigt, at der i kontrakten står beskrevet hvem, der skal betale ved en eventuel voldgift. Det er ligeledes en god idé at anføre, om der skal være tavshedspligt ved voldgiften. Tavshedspligten kan være fordelagtig for både virksomhedens og direktøren, da man derved undgår offentlighedens indblanding i sagen.

Hos DAHL hjælper vi med at udforme direktørkontrakter efter dit ønske. Kontakt vores specialister på området for at få hjælp til at udarbejde en fyldestgørende direktørkontrakt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne