Nyheder

Fra IT-advokatens hverdag: Hvornår skal IT-leverancer godkendes?

Endelig godkendelse af en IT-leverance er en væsentlig milepæl i alle IT-projekter. Det er f.eks. typisk på dette tidspunkt betalingen forfalder, garantien starter og kunden får retten til leverancen. Det er også typisk her, uenigheder kommer til udtryk. Uenighed om godkendelsen af et IT-leverance er en af de største årsager til konflikter i IT-projekter. Også selvom den reelle uenighed er en anden. Så, hvornår er kunden egentlig forpligtet til at godkende en IT-leverance?

Hvad står der i aftalen?

Det vil normalt være aftalt, hvordan den endelige godkendelse sker. I hvert fald i et eller andet omfang. Desværre er de fleste aftaler for ukonkrete omkring godkendelsen.

Dette kan blive fatalt. I et fejlet projekt, vil kunden typisk forsøge at få den endelige godkendelse til at fejle på grund af for mange fejl. Det behøver ikke at skyldes leverancens tekniske kvalitet. Det kan f.eks. skyldes, at kunden opdager, at leverancen er specificeret forkert eller behovet er forsvundet.

Alle IT-leverancer indeholder fejl. Derfor er det vigtigt at få defineret, hvad rammerne for testen er.

Anbefalingen er derfor, at man som minimum bør have aftalt følgende:

  • Hvad skal testen baseres på? F.eks. at der testes ved gennemførelse af en række definerede testscenarier.
  • Alene fejl observeret inden for de definerede testscenarier, kan medføre en afvisning, typisk svarende til normale driftssituationer. Derved undgås, at kunden aktivt forsøger at finde andre fejl, uanset disse i normal drift ikke er væsentlige.
  • Hvor mange fejl af hvilken kvalitet skal der til, før godkendelse kan afvises? Der er forskel på overhovedet ikke at kunne anvende leverancen og efterfølgende skulle skifte skrifttypen.
  • Hvilke tidsrammer skal der godkendes indenfor?

Dermed sikres, at testen afvikles og verificeres i overensstemmelse med parternes oprindelige intentioner. Typisk svarende til en normal driftssituation.

Alle fejl skal naturligvis rettes. Men der er forskel på, om de kan forhindre en godkendelse og potentielt medføre en ophævelse, eller om de blot skal korrigeres efterfølgende.

Hvis der ikke står noget i kontrakten?

IT-leverancen skal godkendes, når den svarer til det bestilte. Det er hele formålet med en godkendelse. Hvis intet er aftalt, må det derfor være styrende. Har kunden fået det bestilte? Det åbner dog for en del fortolkning. For hvem har f.eks. ansvaret for at gennemføre afprøvningen og dokumentere fejl? Det må i udgangspunktet være kunden. Det er i alle andre sammenhænge kunden, der har en undersøgelsespligt. Det må også gælde her.

Hvordan skal afprøvningen så gennemføres? Da det er op til kunden af undersøge leverancen – og dokumentere fejl – må det være op til kunden, at bestemme hvordan de findes. Der er næppe begrænsninger heri.

Og endelig hvornår kan kunden så nægte godkendelse? Det må i udgangspunktet være afgørende, om IT-leverancen virker som bestilt. Her er dog en betydelig usikkerhed, da der som udgangspunkt altid kan findes småfejl i en leverance. En "tommelfingerregel" må derfor være, at der skal ses bort fra mangler, som er ubetydelige for kundens brug. Igen, der skal fortsat leveres bagefter, men det kan næppe forhindre en godkendelse.

Hvem tager risikoen?

Uden aftale – eller med en for overfladisk aftale – er der en betydelig usikkerhed forbundet med en nægtet godkendelse. Dermed også en betydelig risiko. I udgangspunktet er det kundens risiko.

Kunden har bevisbyrden for, at IT-leverancen ikke var som aftalt. Det vil sige, at det er kunden, som skal dokumentere (1) hvad var aftalt, og (2) hvorfor det aftalte ikke er til stede?

Hvis kunden nægter godkendelse – på en fejlagtig baggrund – har kunden automatisk misligholdt kontrakten. Dette normalt væsentligt. Dermed vil leverandøren kunne ophæve aftale og kræve erstatning.

Hvis kunden derimod lykkedes med at dokumentere mangler, der rækker ud over bagatelagtige fejl, begynder risikoen formentlig at skifte til leverandøren.

Uanset dette, tager den part, der stopper leverancens, altid risikoen. Det er den part, der skal dokumentere at være berettiget hertil.

Opsummering

  • Det er vigtigt med klar aftaleregulering.
  • Særligt testomfang og godkendelseskriterier bør være klare.
  • Uden aftale er vurderingen nok, om kunden har fået leveret, det kunden har bestilt.
  • Kunden tager i udgangspunktet risikoen ved nægtet godkendelse.
  • Leverandøren kan hurtigt overtage denne risiko, afhængigt af hvilke fejl, kunden kan dokumentere.

Hvis du vil vide mere

DAHL har et af Danmarks største teams dedikeret til rådgivning om IT-jura. Kontakt derfor blot vores eksperter, hvis I vil vide mere om emnet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne