Nyheder

Udlån til arbejdsgiver - overskudsdeling

En alternativ ordning til aktieløn er udlån, der beskattes som kapitalindkomst.

Arbejdsgivers aflønning af lønmodtagere kan ske på mange måder. Det typiske er naturligvis kontantvederlæggelse for arbejdsindsatsen. Ved siden af er der en række supplerende muligheder i form af frynsegoder. En hybrid af frynsegoderne er typisk aktieaflønningsaftaler - den ansattes vederlæggelse beror på, hvordan den økonomiske udvikling er hos arbejdsgiveren. Så sent som 1. juli 2016 er der på ny blevet genindført en regel omkring beskatning af sådanne aktieaflønningsordninger, der aftales individuelt med medarbejderen.

Indkomsttyper

En lønmodtager beskattes af løn som personlig indkomst + arbejdsmarkedsbidrag, altså en marginalskatteprocent i omegnen af 55,8 %. Er lønmodtageren aktionær, og modtager lønmodtageren udbytte, er beskatningen 27 % af de første 50.600 kr. (det dobbelte, hvis man er gift) og ellers 42 %. Af øvrige relevante indkomsttyper findes kapitalindkomst. Positiv kapitalindkomst beskattes maksimalt med 42 %. Kapitalindkomst er f.eks. renteindtægter samt kursgevinster på fordringer.

Set fra lønmodtagerens synsvinkel kan der være en interesse i at få placeret noget af indkomsten over på det lavere beskatningsniveau, de 42 %, navnlig for de, der er højtlønnede. Dette sker ved aktieindkomst eller kapitalindkomst.

Vederlæggelse for udlån på baggrund af indtjeningen

En alternativ ordning til aktieløn er udlån, der beskattes som kapitalindkomst.

En arbejdstager udlåner et beløb til sin arbejdsgiver. Beløbets størrelse er næppe umiddelbart væsentligt, men i det følgende antages, at der lånes 100.000 kr. ud. Der aftales ikke en rente, men det aftales derimod, at betalingen for rådigheden over de 100.000 kr. sker ved, at man modtager en andel af virksomhedens nettoresultat. En sådan aftale benævnes også som en aftale om et udbyttegivende gældsbrev, der for så vidt angår den selskabsretlige vinkel bl.a. er reguleret i selskabsloven.

I princippet er det vederlag, man får fra debitor/arbejdsgiveren et vederlag for rådighed over kapital. I dansk ret er det imidlertid antaget, at dette ikke er renter, da rentedefinitionen er en snæver definition. En rente defineres som et beløb, der kan beregnes som en procentdel af den til enhver tid værende restgæld, og som betales for rådigheden over et pengebeløb. Hvis vederlæggelsen for en sådan rådighed over et pengebeløb ikke beregnes som førnævnt, er der ikke tale om en rente i skattemæssig henseende, men derimod en forudfastsat overkurs omfattet af kursgevinstlovens regelsæt.

Overkursen er altså en kursgevinst for arbejdstageren/kreditor. Kursgevinster beskattes som kapitalindkomst. Realiseres der en kursgevinst, kan man altså nøjes med en beskatning på 42 %.

Kreditor/lønmodtageren bliver først beskattet på det tidspunkt, kursgevinsten realiseres - når man modtager pengene. Der sker ikke nogen løbende beskatning. Kreditor vil som selskabet have fradragsret for det kurstab, man lider. En fysisk person vil derimod ikke have fradragsret, medmindre lånet er ydet i fremmed valuta.

I et bindende svar fra sommeren 2016 har Skatterådet haft lejlighed til at tage stilling til en sådan konstruktion. Omdrejningspunktet var, om den pågældende overkurs skulle beskattes som personlig indkomst og altså som løn, eller det kunne beskattes som positiv kapitalindkomst.

Sagen var der imellem den ansatte og arbejdsgiveren aftalt, at man ikke modtog den pågældende overkurs, hvis man var fratrådt sin stilling ved årets udgang. Allerede af den grund fandt SKAT og Skatterådet, at den pågældende overkurs ikke var en overkurs omfattet af kursgevinstlovens regelsæt, men derimod et beløb, der skal beskattes som personlig indkomst. Konsekvensen var også, at arbejdsgiveren skulle indeholde kildeskat.

Uanset det pågældende bindende svar ikke ”godkendte ordningen”, viser det bindende svar også, at der er mulighed for at etablere en lignende ordning. Hvis aftalevilkårene for udlånet er uden forbindelse til ansættelsen og er lavet markedsmæssigt, er der efter min vurdering næppe nogen tvivl om, at man må respektere det udbyttegivende gældsbrev, som det, det nu engang er, og lade overkursen beskatte som positiv kapitalindkomst. Med andre ord skal man sikre, at lønmodtagerne, der også er kreditor, i relation til låneforholdet i overvejende grad også er kreditor frem for at være lønmodtager.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne